GeorgeSports Logo

 

Open water

Deelname en wedstrijden

1

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, iedereen die deelneemt aan de hierna genoemde open water wedstijden dingt mee naar prijzen beschikbaar gesteld door www.GeorgeSports.eu.

2

Er worden alleen punten uitgedeeld op wedstrijden die door GeorgeSports zijn geselecteerd, deze wedstrijden worden op www.georgesports.eu gepubliceerd (zie bijlage).

3

GeorgeSports behoudt zich het recht voor om een wedstrijd te schrappen uit de lijst in het geval er sprake is van een aantoonbaar slechte organisatie of uitermate klein deelnemersveld. Na aanvang van het seizoen worden er geen wedstrijden meer aan de lijst van wedstrijden toegevoegd.

Verenigingsklassement

4

Er is één verenigingsklassement. Voor het verenigingsklassement tellen alle afzonderlijke programmanummers mee, uitgezonderd estafettes, tijdraces en recreatietochten.

5

Bij programmanummers voor minioren en junioren geldt dat opeenvolgende programmanummers voor enkele leeftijdsjaargangen als één programma worden geteld (bijv. junioren 1 en junioren 2).

Senioren klassementen

6

In 2018 zijn er vier senioren klassementen: vrije slag dames en heren en schoolslag dames en heren. Jeugdzwemmers dingen ook mee in de senioren klassementen, maar alleen op afstanden waar ook senioren zwemmers aan kunnen deelnemen.

7

Indien jeugd en senioren in twee opeenvolgende programmanummers dezelfde afstand zwemmen en tegelijk starten, worden deze voor de senioren klassementen als één programma geteld.

8

Indien bij een wedstrijd twee of meer afstanden worden gezwommen door de senioren , behoudt GeorgeSports het recht voor een programmanummer geen punten toe te kennen indien er sprake is van een uitermate klein deelnemersveld.

Puntentelling

9

De beste 10 deelnemers per programmanummer verdienen punten, het aantal punten is hoger naarmate de afstand groter is. Punten worden toegekend op basis van de volgende tabel:

Afstand Punten (1e, 2e, 3e, etc. t/m 10e)
tot 1000m 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
1.001m - 2.000m 20-18-16-14-12-10-8-6-4-2
2.001m - 3.000m 30-27-24-21-18-15-12-9-6-3
3.001m - 10.000m 40-36-32-28-24-20-16-12-8-4
meer dan 10.000m 50-45-40-35-30-25-20-15-10-5

10

Indien deelnemers gelijk eindigen, krijgen beide het aantal punten behorend bij de behaalde positie (bijvoorbeeld: 2 zwemmers gedeeld 2e op 2000m = beide krijgen 18 punten).

11

Tijdens het ONK (Open Nederlands Kampioenschap Open Water Zwemmen) worden dubbele punten uitgedeeld (bijv. 20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 wordt 40-36-32-28-24-20-16-12-8-4).

Masters klassementen

12

Er zijn vier klassementen voor masters: vrije slag dames en heren en schoolslag dames en heren. In elk klassement worden zwemmers uit verschillende leeftijdsgroepen dus samengevoegd.

13

Om de masters van verschillende leeftijden met elkaar te kunnen vergelijken, worden de gezwommen tijden gecorrigeerd. Daarna worden punten toegekend op basis van de ranglijst van de gecorrigeerde tijden. Voor het omrekenen worden deze leeftijdsgroepen gebruikt:

- tot en met 29 jaar (geboren in 1990 of later)
- 30-34 jaar (geboren in 1989, 1988, 1987, 1986 of 1985)
- 35-39 jaar (geboren in 1984, 1983, 1982, 1981 of 1980)
- 40-44 jaar (geboren in 1979, 1978, 1977, 1976 of 1975)
- 45-49 jaar (geboren in 1974, 1973, 1972, 1971 of 1970)
- 50-54 jaar (geboren in 1969, 1968, 1967, 1966 of 1965)
- 55-59 jaar (geboren in 1964, 1963, 1962, 1961 of 1960)
- 60-64 jaar (geboren in 1959, 1958, 1957, 1956 of 1955)
- 65-69 jaar (geboren in 1954, 1953, 1952, 1951 of 1950)
- 70-74 jaar (geboren in 1949, 1948, 1947, 1946 of 1945)
- 75 jaar en ouder (geboren in 1944 of eerder)

14

Voor het bepalen van de gecorrigeerde tijden wordt gebruik gemaakt van de Wereldrecords voor de 100 meter afstanden (50m bad), die voor aanvang van het seizoen op de website www.georgesports.eu worden gepubliceerd. Deze zijn te vinden op deze pagina.

15

Voor elk van de onderstaande leeftijdscategorieën wordt een omrekeningsfactor bepaald, door het snelste WR van alle categorieën te delen door het WR van elke specifieke categorie (voorbeeld vrije slag heren: het snelste WR is categorie 30-34 nl. 49,80 en het WR categorie 50-54 is 54,36. Dat maakt een omrekeningsfactor van 49,80 / 54,36 = 0,916).

16

De tijd van elke deelnemer wordt gecorrigeerd met de omrekeningsfactor van de categorie en zo wordt de gecorrigeerde tijd bepaald (voorbeeld: een originele tijd van 12min30sec met factor 0,916 geeft een gecorrigeerde tijd van 11min27sec).

17

Op basis van de gecorrigeerde tijden van alle deelnemers aan een programmanummer, worden de punten toegepast zoals hiervoor beschreven (bijvoorbeeld 20-18-16-14-12-10-8-6-4-2). Er worden dus geen punten toegekend binnen afzonderlijke categorieën, de punten worden verdeeld over de masters in alle leeftijdscategorieën van dat programmanummer.

Publicatie en bezwaar

18

Binnen enkele dagen na elke wedstrijd publiceert GeorgeSports nieuwe klassementen op de website www.georgesports.eu. Tevens wordt per wedstrijd een puntenoverzicht beschikbaar gesteld in PDF formaat, die toont hoe de punten zijn toegekend.

19

In het geval dat uit een puntenoverzicht blijkt dat de regels niet juist zijn toegepast of als er discussie is omtrent een uitslag van een wedstrijd of programmanummer, wordt men gevraagd om contact op te nemen via het email adres GS@GeorgeSports.eu

Prijsuitreiking

20

De prijsuitreiking van alle klassementen vind plaats in het zwembad van het KNVB centrum in Zeist, de op een nader te bepalen datum en tijd. De winnaars van de klassementen wordt gevraagd zelf de gewonnen bekers in ontvangst te nemen en de winnende vereniging wordt gevraagd een actief lid van de zwemselectie (trainer of zwemmer) af te vaardigen.

 

Open water menu

2019 2018 2017 2016 2015
 
Verenigings-
klassement
VR
H
VR
D
SS
H
SS
D
VR
HM
VR
DM
SS
HM
SS
DM
 

 

Klik hier voor de (voorlopige) agenda 2019

 © George Sports 2018