GeorgeSports Logo

 

Even voorstellen

Op 24 februari 2016 vierden wij, de Zeistzaterdagochtendgroep, mijn 50 jarig jubileum.

Stoop bad Overveen

Het begon allemaal op 24 februari 1966 bij de zwemvereniging NVA (Nil Volentibus Ardum, vrij vertaald: waar een wil is, is een weg) in het zwembad Stoops bad in Bloemendaal. Een oud zwembad, 26,33 meter lang met een boog aan de startzijde en een geheel open deel overlopend in het pierenbad. Voor iedere wedstrijd moest het bad worden omgebouwd zodat het 25 meter werd.

Tijdens deze begin jaren moest er van vereniging worden gewisseld vanwege een probleem met de KNZB over contributie betalingen aan de KNZB en werd de overstap gemaakt naar ZC Haarlem, vrijwel direct gevolgd door Njord' 59, eveneens uit Haarlem. Tijdens de overstap naar Njord' 59 ontstond wederom een ernstig conflict met de KNZB, de burgerrechter veroordeelde de KNZB, waardoor ik tot op de dag van vandaag geen optimale relatie met de Bond heb weten te realiseren. Vrij snel volgde de overstap naar KZC uit Beverwijk, een vereniging die trainde en nog altijd traint in een overdekt 50 meter bad: Sportfondsenbad Beverwijk.

Bij KZC drong het besef door dat promoveren eigenlijk vrij simpel was. In het eerste jaar werd dan ook promotie bereikt naar de A competitie, in die tijd de hoogste landelijke zwemcompetitie. In Beverwijk gaf ik ook les op de Openbare LEAO school en kort daarna ook de Visserijschool in IJmuiden. Ook was ik in die tijd redelijk succesvol als trainer van de wielerclub DTS uit Zaandam.

In dit zwembad is alles begonnen

In 1973 vroeg men bij Njord'59 of ik terug wilde komen. Aldaar begon een reeks promoties, zowel met de zwemploeg als het dames waterpolo team, die eind jaren zeventig de vereniging bracht naar de A competitie, de Hoofdklasse waterpolo en met afstand de sterkste vereniging van het land in het Open Water zwemmen.

1981 werd de overstap van het landelijk bekend geworden en zeer succesvolle Njord'59 naar De Zeeschuimers uit Zandvoort gemaakt. Nauwelijks zwemmers, het zwembad De Duinpan dat leek op het eerder genoemde Stoops bad, en zwemmend in de laagste competitie. Ook hier volgde ieder jaar de promotie die in één ruk door naar de A competitie leidde en wederom het sterkste Open Water team van het land bezat.

De verkoop van het zwembad in 1988 maakte verdere uitbreiding onmogelijk. Het stoppen bij De Zeeschuimers kostte meer moeite dan verwacht. De Zeeschuimers was een naam geworden waarop met trots gekeken werd. Het besluit om naar De Zijl/LGB uit Leiden te gaan betekende tevens de definitieve beslissing om deze vereniging als laatste klus te beschouwen. Ook hier volgde een tweetal promoties en uiteraard wederom de sterkste Open Water vereniging van het land.

Foto: Romy. 14-05-2022

1992/1993 eindigde de samenwerking en viel het besluit om nooit meer bij een vereniging actief te worden. De voortdurende strijd met besturen en ouders, de energie vretende arbeid om de organisatie professioneel te laten functioneren, alle trainingen en wedstrijden - iedere morgen en iedere middag en uiteraard alle weekenden (zwemmen, waterpolo en Open Water) bezorgden een complete afknapper op de sport in het algemeen en het zwemmen in het bijzonder.

Individueel bleef ik een aantal sporters trainen, hetgeen leidde tot de oprichting van ATP (Advice Training and Promotion). Op 1 oktober 1994 werd dit instituut op grootse wijze geopend en vanaf die tijd functioneert het zonder bestuur, commissies en / of bemoeienis van ouders. De Zeistzaterdagochtendgroep heeft een bekende klank gekregen in den lande. De zwembadtrainingen voor zwemmers en triatleten worden direct gevolgd door MB trainingen in het prachtige gebied rondom
Het zwembad in Zeist. Tot op de dag van vandaag, eind januari 2017, vinden hier de wekelijkse trainingen plaats.

In dezelfde periode werden kleine en grote verenigingen begeleid en zelfs buitenlanders. Bij PSV werd de begeleiding van de jonge trainer Jacco Verhaeren ter hand genomen en gewerkt aan de huidige opzet: een team van specialisten onder leiding van de hoofd trainer / coach. In België werd een aantal individuele toppers, op verzoek van de Bond, begeleid. Gedurende een zestal jaren werd de reis van Haarlem naar Antwerpen en / of Brussel gemaakt hetgeen energie vrat. Inmiddels zijn deze activiteiten ten einde gekomen en ligt er nog een aantal klussen, onder andere films en boeken, die in de komende jaren afgemaakt dienen te worden.

Foto:

Inmiddels, ruim in mijn 75e levensjaar, hoop ik nog de energie te kunnen opbrengen om te voldoen aan de eisen van de sportmensen en eventueel hun verenigingen. Als ik naar eigen gevoel of op aangeven van de leden van de Zeistzaterdagochtendgroep hieraan niet meer kan voldoen, dan eindigt "een leven lang sport" in grote dankbaarheid.


George Sieverding


Foto's: Romy. 14-05-2022


VOG (VERKLARING OMTRENT GEDRAG)

Met het management van het KNZB zwembad te Zeist is afgesproken dat alle professionals en vrijwilligers die met jonge mensen werken een VOG verklaring moeten overleggen. Vandaar deze verklaring op de website.

 VOG (Verklaring omtrent Gedrag)


AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)

GeorgeSports vindt privacy ook belangrijk en gaat uiteraard zorgvuldig met uw gegevens om.

Klik hier voor de Privacy Policy

 

 © George Sports 2018