GeorgeSports Logo

 

Privacy Policy

Persoonsgegevens

Jaarlijks schrijven de sporters in voor een nieuw seizoen via een inschrijfformulier. De gegevens die op dit inschrijfformulier staan vermeld, worden in onze administratie opgenomen zodat wij de sporters optimaal kunnen informeren en met hen kunnen communiceren.
Op het formulier wordt tevens aangegeven dat de sporter toestemming geeft voor:
- Tekst (en) en / of Foto (s) van Het Portret
- Het rondsturen van uitslagen, scorelijsten en bijzonderheden

Communicatie met sporters

De anamnese van de Medische Keuringen en / of testen komt niet beschikbaar voor anderen. Deze gegevens zijn slechts beschikbaar voor de medici en / of paramedici na toestemming van de sporter. Geen van bovengenoemde gegevens zijn beschikbaar voor derden buiten de organisatie.

Communicatie met sporters

Deze blijft plaats vinden middels de Algemene Berichten die enkele malen per week binnen de groep worden rondgezonden.
Maandelijks ontvangt de sporter een overzicht van zijn / haar opkomst waaraan de rekening gekoppeld door middel van een email.

Verwijdering gegevens

Indien sporters aangeven te zullen stoppen zullen zijn / haar gegevens worden verwijderd direct na ontvangst van de laatste betaling.

Speciale wensen

Als een sporter, in geval van minderjarigheid vader / moeder / voogd, te kennen geeft dat zijn / haar Informatie niet mag worden opgenomen in de uitslagen, scorelijsten e.d. dan zal aan deze wens gehoor worden gegeven.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kunt u contact opnemen met George Sieverding via het email adres GS@GeorgeSports.eu

 © George Sports 2018