GeorgeSports Logo

 

Open water

Introductie tot open water zwemmen

In de vroege jaren zestig raakte ik besmet door het Open Water virus. Het Open Water Zwemmen werd toen nog langebaan zwemmen genoemd en vond in georganiseerd KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond) verband plaats in een reeks van wedstrijden in sloten, rivieren, kanalen, meren en soms zelfs op zee. Met open ogen en mond van verbazing keek ik, de nog zeer jonge trainer / coach uit Haarlem, naar de prestaties van de discipelen van de wereldberoemde zwemtrainer Jan Stender ook wel de "beul van Hilversum" genoemd. Tijdens mijn veelvuldige bezoeken aan Jan en Rie Stender, woonachtig op het Wandelpad in Hilversum, raakte ik er van overtuigd dat de schier onverslaanbare ploeg van Jan ooit door mijn sporters geklopt zou gaan worden. Maar hoe?

Voor het langebaan seizoen waren Zwemkroniek Bekers beschikbaar voor de dame en de heer die dat seizoen de snelste 10 kilometer tijd op de vrije slag wisten te realiseren. Deze 10 kilometer was samengesteld uit de snelste 2*3 en 2*2 kilometer gezwommen tijdens goedgekeurde wedstrijden. Hiervoor waren in 1948 de Sportwereld Bekers beschikbaar gesteld en in 1953, na het eerste lustrum, kwamen vanuit de KNZB de Zwemkroniek Bekers. Tot 1967 bleef het bij deze beide bekers. In dat jaar slaagden wij, sporters en trainers, erin om ook Zwemkroniek Bekers voor de schoolslag in te stellen. Daarin zag ik kansen.

Zwemmen in het algemeen en langebaan zwemmen in het bijzonder kenmerkte zich door een individuele benadering van de wedstrijden. Al vrij snel kwam bij mij de idee om op de schoolslag met zogenaamde "treintjes" te gaan zwemmen. Tijdens de trainingen was namelijk gebleken dat in de vorm van een trein schoolslag zwemmen kon leiden tot veel hogere snelheden dan individueel zwemmen. Begin jaren zeventig slaagden wij erin om de hegemonie op de schoolslag over te nemen hetgeen tot midden jaren negentig werd gecontinueerd. Nog altijd slaagt men er op de schoolslag niet in om de tijden van toen te realiseren laat staan door te dringen in de top tien aller tijden.

In de jaren zeventig en tachtig groeide en bloeide het langebaan zwemmen met als absolute hoogtepunt de meer dan 2000 deelnemers en deelneemsters tijdens de traditionele Bosbaan wedstrijden terwijl er, in tegenstelling tot heden ten dage, slechts op één programmanummer mocht worden gestart. Ieder zichzelf respecterende vereniging met belangstelling voor het langebaan zwemmen organiseerde een wedstrijd. Deze gaf landelijk aanzien en leverde niet zelden nog wat financieel gewin. Deze beide decennia werd langebaan zwemmen populairder dan ooit en kwam er meer en meer waardering voor de langebaan toppers die overstapten naar de professionals. Ook de publiciteit speelde een ondersteunende rol.

Het officiële Bondsorgaan, de Zwemkroniek, verscheen wekelijks en in veel gezinnen werd er gerend naar de brievenbus en "gevochten" wie als eerste deze mocht lezen. In die jaren werd iedere vrije en beschikbare pagina benut om het verloop van de langebaan wedstrijden te beschrijven. De invloed van een regelmatige en opbouwende kritiek mag niet worden onderschat. Heden ten dage zorgt dit echter voor de nodige problemen. Het orgaan hiervoor lijkt de NOWW (Nederlandse Open Water Website) site doch dat valt ten zeerste te betwijfelen. Het is al moeilijk om zaken aldaar ordentelijk te vermelden. Daarbij komt de massaliteit van en rond de berichtgeving. Bezoekers zijn al blij als zij de weg naar een organisatie kunnen vinden.

Dit seizoen is het vijfde seizoen van de alternatieve open water klassementen. In de afgelopen jaren is het aantal GeorgeSports Trofeeën geleidelijk uitgebreid. In 2015 werd er alleen in een verenigingsklassement gestreden, in 2016 kwamen daar twee vrije slag klassementen bij. In 2017 werden er logischerwijs twee schoolslag klassementen toegevoegd. In 2018 werd besloten om daar nog eens een viertal bekers aan toe te voegen, speciaal bestemd voor de Masters. In 2018 werd er dus gestreden in negen klassementen en om negen GeorgeSports trofeeën. Deze opzet gold eveneens voor het Open Water Seizoen 2019.

Begin 2020 werd de mensheid getroffen door het Corona virus en verdwenen alle evenementen van de agenda. Uiteraard ook geen Open Water Seizoen 2020. Deze klap kan wel eens verregaande gevolgen hebben voor het toch al zieltogende zwemmen in het buiten water. Intern zouden we ons beraden over het vervolg in 2021.

Nog voor het definitieve besluit was genomen om te stoppen met de organisatie van de Alternatieve Klassementen werd duidelijk dat er ook in de zomer van 2021 geen sprake zou zijn van een Open Water circuit met wederom het Corona virus als doorslaggevende factor.

Stoppen met de organisatie van de Alternatieve Klassementen wil echter niet zeggen dat de belangstelling voor het Open Water zwemmen is verdwenen. Ook zullen organisaties nog worden ondersteund indien men hierom vraagt.

Rest een woord van dank aan allen die de afgelopen jaren enthousiast reageerden over de opzet van de Alternatieve Klassementen. Een speciaal woord van dank is gericht aan Marcel de Natris de ontwerper van deze Klassementen en de man die deze Klassementen wekelijks bijwerkte.

George Sieverding

 

Open water menu

Klik op de onderstaande knoppen voor meer informatie over de alternatieve open water klassementen en alle standen van de diverse klassementen over 2015, 2016, 2017 en 2018!

2019 2018 2017 2016 2015
 
Verenigings-
klassement
VR
H
VR
D
SS
H
SS
D
VR
HM
VR
DM
SS
HM
SS
DM
 
 

Klik hier voor de puntentelling en de spelregels

 

 © George Sports 2018