GeorgeSports Logo

 

Open water

2018 2017 2016 2015
 
Verenigings-
klassement
VR
H
VR
D
SS
H
SS
D
VR
HM
VR
DM
SS
HM
SS
DM
 

Voorjaar 2018: HET VIERDE SEIZOEN VAN DE STRIJD OM DE GEORGESPORTS TROFEEEN

In de afgelopen jaren is het aantal GeorgeSports Trofeeën geleidelijk uitgebreid. Deze uitbreiding zet zich voort in het seizoen 2018. Na prettig en zorgvuldig overleg met de “Master der Masters”, Rob Hanou, is besloten om een 4-tal bekers toe te voegen speciaal bestemd voor de Masters. Onder de deskundige aansturing van Marcel de Natris, mijn webmaster, is een duidelijk reglement gerealiseerd. GeorgeSports is gereed om het Open Water Seizoen 2018 op te starten. In een reeks artikelen wordt, voorafgaande aan de start van het seizoen, ingegaan op de allernieuwste ontwikkelingen.

Vooralsnog is de start van het Open Water Seizoen 2018 gepland in Huizen op zondag 10 juni 2018. De traditionele opening in Vriezenveen, ondanks vrijdagavond tevoren de wedstrijd in Leiden, is helaas van de agenda verdwenen. Financieel werd het steeds problematischer om budgettair neutraal te draaien of met een acceptabel verlies af te sluiten. Het einde van een Klassieker is altijd pijnlijk temeer omdat Vriezenveen veel prestige had verworven, de organisatie ieder jaar weer een dikke pluim verdiende en als bijzonderheid de combinatie met het ROC. Vriezenveen: hartelijk bedankt voor de vele jaren Open Water zwemplezier.

Vervolgens de voorlopige agenda Open Water Seizoen 2018. In de maand juni 2018 slechts een 3-tal wedstrijden waarvan de derde, De Braakman op zaterdag 30 juni 2018, eigenlijk valt onder de combinatie met Sluis op zondag 1 juli 2018, vele jaren gepland als het eerste weekeinde van juli. Alle weekenden in juli 2018 zijn bezet. Het laatste weekeinde van juli 2018 staat de Bosbaan, zowel op zaterdag 28 juli 2018 als op zondag 29 juli 2018, gepland in combinatie met het ONK. Het eerste vrije weekeinde, zaterdag 4 en zondag 5 augustus 2018, zou een prima mogelijkheid zijn voor onder andere Anna Paulowna en mogelijk Oss omdat deze staan gepland voor midden september met alle risico’s van dien. Anna Paulowna organiseerde in het verleden altijd de wedstrijd begin augustus. Mogelijk voor beide organisaties een reden om de datum te herbezien. Augustus 2018 is karig bedeeld. De IJsselmeer Zwemmarathon valt buiten het reguliere Open Water Zwemmen en de één dag later geplande singeltocht van Breda staat intern klaarblijkelijk ter discussie. Vanaf zaterdag 25 augustus 2018 gaat het dan in één keer door naar zaterdag 22 september 2018 waarop Maastricht met een vraagteken staat gepland. Er is nog tijd genoeg om de mogelijkheden om in te schuiven te bespreken.

Inmiddels heeft de KNZB de regels omtrent de wetsuits gepubliceerd. Helaas is er niet geluisterd naar het ophogen tot en met 5 km.. Wie gaan de controles uitoefenen? Wat te doen met dubbele pakken? Hoe de zwemkleding onder de wetsuits te beoordelen? Vragen te over. Er staat de organisaties het nodige te wachten waarop men absoluut niet zit te wachten. Iedereen die wil deelnemen aan één of meerdere afstanden boven de 3 km. is verplicht om een wetsuit aan te schaffen om het risico van uitsluiting te voorkomen! Uiteraard zal dit onderwerp, de wetsuits, nog regelmatig aan de orde komen.

Het vorig jaar heb ik een aantal voorstellen gelanceerd. Daarop is slechts mondjesmaat gereageerd en in onvoldoende mate om hiermee verder te gaan. Toch verbaas ik mij er over dat het financiële voorstel zo weinig gehoor en / of aandacht heeft gekregen. Vanuit deze gedachte leek het haalbaar om iedere organisatie te garanderen dat zij budgettair neutraal hun Open Water spektakel konden houden. In de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw speelde dit gebrek aan solidariteit al in de kaart van de KNZB. Het duurde vele jaren voordat uiteindelijk de “langebaan commissie”, zoals deze in die tijd werd aangeduid, verdween. Na een aantal jaren van veranderingen en zichtbaar enthousiasme is de huidige “werkgroep” ingekapseld in de KNZB en daarbij ook volledig ingeslapen. In één van de columns, vooraf gaand aan de start van het Open Water Seizoen 2018, kom ik terug op de financiën en het gebrek aan solidariteit.

Zal ik tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen 2018 in Huizen aanwezig zijn? Neen. Deze wedstrijd is vooralsnog geen waardige vervanger voor Vriezenveen. Iedereen heeft “het bommetje” nog op het netvlies terwijl er bijna niets van de wedstrijd te zien was. Toch wens ik Huizen een succesvolle en goed georganiseerde wedstrijd met een minimum aantal starts van 600. Succes en veel plezier.


George Sieverding

 

Klik hier voor de (voorlopige) agenda 2018

Klik hier voor de puntentelling en de spelregels

 © George Sports 2018