GeorgeSports Logo

 

Open water

2019 2018 2017 2016 2015
 
Verenigings-
klassement
VR
H
VR
D
SS
H
SS
D
VR
HM
VR
DM
SS
HM
SS
DM
 

Voorjaar 2016: HET TWEEDE JAAR VAN DE STRIJD OM DE GEORGESPORTS TROFEEEN

Nadat in 2015 een begin is gemaakt van de pogingen om de huidige opzet van de klassementen aan te pakken, worden in 2016 deze pogingen met een hernieuwd elan voortgezet. Uiteindelijk moet dit leiden tot een opzet waarin het bestaansrecht van organisaties wordt gewaarborgd en de aantallen deelnemers en deelneemsters geleidelijk weer gaan toenemen. Een niet te onderschatten fenomeen in deze is en blijft de publiciteit.

Het bestaansrecht van de organisaties, waarvan een aantal al vele tientallen jaren actief is, kan op diverse manieren gegrondvest worden. Een van de allerbelangrijkste bezwaren tegen de huidige opzet is de toestemming van de TOWZ (Taakgroep Open Water Zwemmen) om zogenaamde dubbels toe te staan. Dubbels wil zeggen, 2 wedstrijden op dezelfde dag en beide meetellend voor de klassementen. Reeds in de jaren zeventig is hierover de nodige ophef geweest. Vanuit het hele land werden ideeen aangedragen. De toenmalige KNZB commissie langebanen heeft geen van de gelanceerde voorstellen geaccepteerd en helaas allemaal afgedaan onder het motto onhaalbaar, evenals de huidige TOWZ.

Een van de meest in het oog springende ideeen betrof en betreft nog altijd "de oplossing" om deze dubbels geleidelijk te laten verdwijnen. Het voorstel: een organisatie meldt zich voor een bepaalde datum. De toewijzing geschiedt op basis van de oudste rechten. Een andere organisatie die op dezelfde datum haar wedstrijd wil organiseren krijgt toestemming met de toezegging dat zij eerste reserve staat voor deze datum maar dat in deze situatie de wedstrijd niet zal worden meegeteld in de klassementen. Na verloop van een aantal jaren zal er vrijwel zeker geen vereniging meer opteren voor een datum die al is bezet. Wel dient van de TOWZ complete onafhankelijkheid te worden geeist in de beoordeling en het toewijzingsbeleid.

Een idee dat ook kans van slagen heeft is gelegen in de combinatie van het LAC (Lange Afstand Criterium in de winterperiode in het zwembad) en het Open Water Zwemmen. Om de proef op de som te nemen wordt een aantal organisaties aangewezen die meetellen voor deze combinatie met als "prijzen" de sterkste lange afstand zwemmer of zwemster in dat seizoen. Beperk het aantal wedstrijden tot maximaal 1 per maand en selecteer aanvankelijk op de centraal gelegen organisaties. In de wetenschap dat dit in tegenspraak is met het in de hierboven genoemde alinea moet het duidelijk zijn dat het om een proef gaat en dat na evaluatie en het besluit om dit voort te zetten, iedere organisatie in principe in aanmerking komt. Hierdoor worden sterke LAC zwemmers en zwemsters uitgedaagd om hun kunnen te tonen en hierdoor mogelijk hun enthousiasme en dat van hun naaste omgeving voor het Open Water zwemmen te profileren.

In het artikel dat de start van de strijd om de GeorgeSports Trofee inluidde wordt gewezen op de belangrijke functie van de publiciteit. Het orgaan hiervoor lijkt heden ten dage de NOWW (Nederlandse Open Water Website) site doch dat valt ten zeerste te betwijfelen. Het is al moeilijk om zaken aldaar ordentelijk te vermelden. Daarbij komt de massaliteit van en rond de berichtgeving. Bezoekers zijn al blij als zij de weg naar een organisatie kunnen vinden. Het lijkt tijd te zijn voor een onafhankelijk orgaan dat de publiciteit rond de wedstrijd gaat verzorgen. Niet slechts aankondigingen, uitslagen en klassementen, doch eveneens verslaggeving over het verloop van de organisatie, de wedstrijd, bijzonderheden etc. etc.. Mogelijk kan deze website in die behoefte voorzien. Hierbij dient dan wel ruimte te worden gecreeerd om reacties ongecensureerd te plaatsen. Mogelijk dat in de loop van het seizoen 2017 of 2018 dit idee gestalte kan krijgen.

Tenslotte de puntentelling. Deze zal niet afwijken van de puntentelling in 2015.

AfstandPunten (1e, 2e, 3e, etc. t/m 10e)
tot 999m10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
1.000-1.999m20-18-16-14-12-10-8-6-4-2
2.000-3.000m30-27-24-21-18-15-12-9-6-3
3.001-10.000m40-36-32-28-24-20-16-12-8-4
meer dan 10.000m50-45-40-35-30-25-20-15-10-5
 

Najaar 2016: ZPCH, KAYLEE DE JONG EN REMCO ALTHUIS WINNAARS VAN DE GEORGESPORTS TROFEEEN

Het Open Water seizoen 2016 is verleden tijd. Opnieuw wil ik Tony vd Velde en Tim vd Berg hartelijk bedanken voor hun enthousiasme, inzet en deskundigheid waardoor alles aanzienlijk vlotter is verlopen dan in het eerste jaar van deze hernieuwde opzet 2015. Een aantal aanpassingen heeft geleid tot een forse tijdwinst. Mogelijk kan er in 2017 nog meer tijdwinst worden geboekt en de procedure "foutloos" gaan functioneren. Wederom hebben duizenden bezoekers Facebook en NOWW bezocht om kennis te nemen van de standen in deze klassementen.

ZPCH (Hoofddorp), vorig jaar nog een betrekkelijke nieuwkomer, verpletterde in 2016 alle concurrentie. PSV (Eindhoven) zakte van plaats een naar plaats drie. 't Y (Amsterdam) steeg van vier naar twee. NIMO (Landgraaf), vorig jaar als de grote onbekende binnen gekomen, steeg door naar plaats vier. LZ 1886 Leiden) zakte van drie naar zeven. Opvallend de binnenkomst van ZV Haerlem (Haarlem) de grootmacht uit de jaren zeventig, in de top tien.

Ook in 2016 zijn hetzelfde reglement en puntentelling gehanteerd van 2015. Nadat Sjaak Kagchelland, namens ZPCH, Kaylee de Jong, eveneens ZPCH, en Remco Althuis van SBC2000 hun prijzen in ontvangst namen, besloot de organisatie direct om in het seizoen 2017 over te gaan tot de aanpassing van de puntentelling en uitbreiding van het aantal GeorgeSports Trofeeen met een tweetal schoolslag bekers. Voor deze schoolslag bekers wordt dezelfde wijze van punten tellen gehanteerd als bij de individuele vrije slag klassementen. In 2017 verschijnen dan 5 klassementen per wedstrijd namelijk het klassement van de dag, de tussenstand van het verenigingsklassement en de uitslagen en standen van de individuele klassementen.

Inhoudelijk is er een aantal zaken dat moet worden bijgestuurd. Het betreft onder andere de reglementering en de puntentelling. Deze aanpassingen gelden voor het komende seizoen 2017. Daarbij worden 2 schoolslag bekers toegevoegd aan de strijd om de GeorgeSports Trofeeen. Ook de publicatie van deze schoolslag ranglijsten zal afzonderlijk geschieden net als bij de vrije slag en ook nu worden de deelnemers en deelneemsters bij de jeugd en de senioren samengevoegd. Er wordt vanaf 2017 strijd geleverd om vijf klassementen te weten: het verenigingsklassement en de persoonlijke klassementen op de vrije slag en de schoolslag zowel bij de dames als bij de heren.

Hieronder de reeds eerder gepubliceerde klassementen van de laatst wedstrijd in 2016 en de eindklassementen om de GeorgeSports Trofeeen 2016. Op bijgaande foto de in alinea genoemde prijswinnaars.


Vlnr: Remco Althuis, Sjaak Kagchelland en Kaylee de Jong
 

 © George Sports 2018