GeorgeSports Logo

 

IN 'T RIET: BODEGRAVEN OPENT HET OPEN WATER SEIZOEN 2019

2019-05-28, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Op zaterdag 22 juni 2019 komt de open water familie weer bijeen. De eerste wedstrijd van een nieuw seizoen lijkt op een reünie van groot en klein, meerdere generaties, toppers - sub toppers en ploeteraars. Sommigen hebben elkaar bijna een jaar niet meer gezien, anderen zoals de Masters ontmoeten elkaar met grote regelmaat tijdens hun zwembad circuits en kampioenschappen.

Ook in 2019 zal er worden gestreden om de GeorgeSports Trofeeën in een negental klassementen.
Allereerst het verenigingsklassement met tweevoudig winnaar Zwemsport Parkstad (2017 en 2018) opnieuw als de grote favoriet.
Vervolgens individueel bestaande uit 2* 4 klassementen voor zowel de reguliere groepen BC D, BC H, SS D en SS H, alsmede voor de Masters BC DM, BC HM, SS DM en SS HM.
Vrijwel zeker zijn alle winnaars en winnaressen uit 2018 in 2019 opnieuw van de partij.

In 2018 zorgde de column "IN 'T RIET VAN 2018-07-09: GELE EN RODE KAARTEN KNZB/TOWZ" voor veel opschudding. Door het grote aantal reacties volgde er een uitnodiging vanuit de KNZB/TOWZ om hierover van gedachten te wisselen. Tijdens het gesprek werden er wederzijds beloftes gedaan. In de column "IN 'T RIET VAN 2018-08-06: HET GELIJK VAN DENNIS COLIJN" werd duidelijk gemaakt dat er niet op de persoon gespeeld moest worden, dat het gesprek positief was verlopen en dat de KNZB/TOWZ vaker een uitnodiging voor een gesprek zou versturen.

"Het bleek voor de KNZB / TOWZ mede aanleiding tot een gesprek. Op 25 juli 2018 vond dit plaats op het bondsbureau van de KNZB. Namens de KNZB aanwezig: Jeroen Dellebeke, tevens de uitnodigende partij, namens de TOWZ: voorzitter Caroline Smits, de initiatiefneemster en ondergetekende.
Deze bijeenkomst verliep in een uitermate constructieve en plezierige sfeer. Er werd met respect en waardering gesproken over de wederzijdse verdiensten en werkzaamheden. Uiteraard maakte de geuite kritiek eveneens deel uit van de discussie doch overheerste absoluut niet. De KNZB / TOWZ maakte duidelijk in de toekomst vaker dit soort gesprekken te willen voeren en ondergetekende gaf aan een éénmalige verklaring uit te zullen geven deze situatie betreffende. Deze verklaring, de column "Het gelijk van Dennis Colijn" gaat eerst naar Caroline en Jeroen om vervolgens, al dan niet voorzien van correcties en / of aanvullingen, te worden geplaatst."

Al vrij snel werd duidelijk dat de beloftes éénzijdig helaas loze kreten bleken te zijn. Er is nooit meer een uitnodiging ontvangen voor een vervolg gesprek waarin de ideeën om de teruggang van het Open Water Zwemmen tot stilstand te brengen zouden worden besproken. De KNZB in het algemeen en de TOWZ in het bijzonder zijn DE veroorzakers van het uitblijven van nieuwe ontwikkelingen / initiatieven en zijn daarmee de verantwoordelijken voor de jaarlijks verdere terugloop van de aantallen. De kritiek op de langebaan commissie in de jaren zeventig en tachtig was niet misselijk, doch de verantwoordelijken van nu - de KNZB en de TOWZ - zijn bovendien geen betrouwbare gesprekspartners.

Uiteraard zal GeorgeSports zijn aangegane verplichtingen naar organisatoren volledig nakomen alsmede de ondersteuning in de PR en, indien gewenst, met adviezen en / of inlichtingen.

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018