GeorgeSports Logo

 

IN 'T RIET: HET GELIJK VAN DENNIS COLIJN

2018-08-06, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Naar aanleiding van deze column d.d. 9 juli 2018 ontstond er veel commotie in den lande. Naast diverse persoonlijke reacties, het onderwerp op het forum van NOWW gevolgd door een discussie, stak er één met kop en schouders boven uit namelijk die van Dennis Colijn.

Dennis, trainer / coach van Zwemsport Parkstad uit Zuid Limburg gaf zowel op het forum als in zijn persoonlijke reactie aan: "Ik ben alleen van mening dat het publiekelijk afbranden van mensen nooit een positief effect zal hebben op wie dan ook; of het nou een juiste weergave van de werkelijkheid is of niet". Dit deel van zijn reactie vormde de essentie, daarbij bleef de vraag "hoe dan wel?" onbeantwoord.

Het bleek voor de KNZB / TOWZ mede aanleiding tot een gesprek. Op 25 juli 2018 vond dit plaats op het bondsbureau van de KNZB. Namens de KNZB aanwezig: Jeroen Dellebeke, tevens de uitnodigende partij, namens de TOWZ: voorzitter Caroline Smits, de initiatiefneemster en ondergetekende.

Deze bijeenkomst verliep in een uitermate constructieve en plezierige sfeer. Er werd met respect en waardering gesproken over de wederzijdse verdiensten en werkzaamheden. Uiteraard maakte de geuite kritiek eveneens deel uit van de discussie doch overheerste absoluut niet. De KNZB / TOWZ maakte duidelijk in de toekomst vaker dit soort gesprekken te willen voeren en ondergetekende gaf aan een éénmalige verklaring uit te zullen geven deze situatie betreffende. Deze verklaring, de column "Het gelijk van Dennis Colijn" gaat eerst naar Caroline en Jeroen om vervolgens, al dan niet voorzien van correcties en / of aanvullingen, te worden geplaatst.

Ook werd lang stil gestaan bij ideeën die de nog altijd neergaande lijn van het Open Water zwemmen

positief kunnen ombuigen. Eén idee bleek gemakkelijk bespreekbaar namelijk de lengte van de prestatietochten. Damme - Brugge, de legendarische wedstrijd net over de grens, trekt meer dan 400 prestatietocht zwemmers die deelnemen aan deze ruim 4 kilometer lange tocht! De prestatietocht van De Lektocht zat, met het maximale aantal van 180 deelnemers, mud vol. Prestatietochten over 250, 500 en 1.000 meter vormen geen uitdaging dus nauwelijks nog deelname.

Andere onderwerpen zoals de huidige klassementen ten opzichte van de alternatieve klassementen, een eventueel financieel beloningssysteem, de schoolslag interland, het voorkomen van 2 of meer wedstrijden op één dag kwamen kort aan de orde doch vragen een gedegen voorbereiding en vooral een goede ondersteuning vanuit de organisaties.

De vraag "hoe dan wel?" is weliswaar nog niet volledig beantwoord doch het begin is positief.

George

 

De open water agenda, de spelregels en de standen van de klassementen
zijn te vinden via het menu "Open Water", of klik op deze link.

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018