GeorgeSports Logo

 

IN 'T RIET: GELE EN RODE KAARTEN VOOR DE KNZB/TOWZ

2018-07-09, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

De KNZB en de TOWZ (Taakgroep Open Water Zwemmen), namens de KNZB, zijn direct verantwoordelijk voor de razendsnelle teloorgang van het Open Water zwemmen. Deze Taakgroep wordt als de belangenbehartiger van het Open Water Zwemmen genoemd.

"De KNZB Taakgroep Open Water Zwemmen (TOWZ) is de belangenbehartiger voor de zwemmers, officials, organisaties en andere liefhebbers van Open Water zwemmen. Periodiek vergadert deze groep mensen, samen met de coördinator zwemmen vanuit het bondsbureau om alle zaken rondom het open water te regelen. Dat varieert van het vaststellen van de kalender, wijzigingen in de reglementen tot het ondersteunen van organisaties.

De TOWZ bestaat uit:
- Caroline Smits (voorzitter)
- Dennis Wijbenga (secretaris)
- Henk Labordus (official- en reglementszaken)
- Richard Broer (algemene zaken)

De TOWZ is per e-mail bereikbaar via openwaterzwemmen@knzb.nl".

De column van 29 juni 2018 wordt geopend met de volgende vraag:
"Bodegraven: terecht een gele kaart?"
Het antwoord is een overduidelijke ja!
Maar er is veel meer aan de hand.

Eind jaren veertig vormde een particulier initiatief, Chris Doornbosch uit Leeuwarden, de basis voor het ontstaan en ontwikkelen van de Open Water Klassementen. Gedurende tientallen jaren bleef de opzet, de totaal telling van de snelste 2*3+ 2*2 kilometer, ongewijzigd.
Toch klonken er met enige regelmaat kritische geluiden onder andere vanwege de ongelijkheid in de tijden over dezelfde afstanden.

In de jaren zestig, zeventig en tachtig, de bloeitijd van de Open Water zwemmen, werd het Open Water zwemmen vanuit de KNZB aangestuurd door een commissie: de langebaan commissie. In hun opstelling star, onbuigzaam en absoluut niet ontvankelijk voor nieuwe ideeën.
Toch zette een aantal jongere trainers en oudere Open Water enthousiastelingen jaarlijks meer druk op de langebaan commissie in het algemeen en de KNZB in het bijzonder, hetgeen uiteindelijk eind jaren tachtig leidde tot de omvorming van de klassementen naar de huidige structuur.

Uiteraard was er wederom, niet geheel onterecht kritiek, doch de kogel was door de kerk en de nieuwe frisse wind die er waaide werd nog aangewakkerd door het vertrek van alle leden van de langebaan commissie en de oprichting en ontwikkelingen naar de huidige Taakgroep.
Ook slaagden enthousiaste sporters erin om de registratie van de klassementen steeds verder te automatiseren en professionaliseren. Hieruit ontstond het huidige model NOWW met in het spoor NOWW inschrijven. Met name Niek Kloots, NOWW beheerder, Ronald Beetz en Robin Prins, systeem beheerders NOWW inschrijvingen, veroorzaakten een enorme positieve ontwikkeling.
Hierin mogen de namen van Richard Broer en Guus Razoux Schultz niet ontbreken omdat zij vanaf het begin van deze ingrijpende veranderen een voortrekkersrol hebben gespeeld gebaseerd op kennis en ervaring.

Toch ging het geleidelijk bergafwaarts met het Open Water zwemmen. Ondanks de internationale successen op de 5 en 10 kilometer afstanden, Olympisch - WK en EK, de marathon over 25 kilometer, WK en EK, daalde het aantal deelnemers aan de Open Water wedstrijden snel.
In de bloeitijd trokken organisaties van naam en faam meer dan duizend deelnemers. De Bosbaan eind jaren zeventig zelfs meer dan tweeduizend!
De redenen van deze daling, nog altijd niet tot staan gebracht, kunnen velerlei zijn. Mogelijk moet hiernaar vakkundig onderzoek worden gedaan. Maar het blijft een feit.

Wat wel een grote rol in deze neergang speelt en blijft spelen is het (dis) functioneren van de TOWZ. Geen initiatieven, gebrek aan inspiratie, ondeskundig - onzorgvuldig - onduidelijk - traag in de afhandeling en dat met een onacceptabele arrogante houding. Helaas vrijwel "onkwetsbaar" door de rugdekking vanuit de KNZB.

Voorzitter: Caroline Smits. Maakte enkele weken geleden bekend dat de PSV Open Water wedstrijd voor 2018 wordt gecanceld vanwege het gebrek aan medewerkers. Je zou je af kunnen vragen of iemand die de kar niet kan trekken bij een kleine organisatie, in staat kan worden geacht om de kar te trekken in een grotere organisatie.
Secretaris: Dennis Wijbenga. Een aardige vent, vrijwel overal aanwezig. Eigenlijk dient er meer over zijn takenpakket bekend te zijn om iets zinnigs over zijn al dan niet functioneren te kunnen zeggen.
Official en Reglementen: Henk Labordus. Een official die in Vlissingen 2016 onvoorstelbaar de mist in ging toen hij een 14-jarige Nederlandse Kampioene terecht wees terwijl de jongedame in kwestie hem op een correcte wijze trachtte duidelijk te maken dat hij fouten maakte. Zijn uitleg correspondeerde niet met het parkoers en het parkoers niet met de te zwemmen afstand. Tevens één van de mannen achter de schermen van de terechte gele kaart in Bodegraven 2018. Luisteren en afhandelen van zaken is niet zijn beste eigenschap.
Algemene Zaken: Richard Broer. De man van de Open Water jaarboeken die steeds later met telkenmale meer fouten uitkwamen en tegenwoordig meer belangstelling toont voor het begeleiden van sporters dan het tijdig en zorgvuldig communiceren betreffende Open Water zaken. Zijn goede naam in het Open Water circuit komt helaas meer en meer onder druk te staan. Hij verdient echt beter.

Tijdens het schrijven van deze Column werd het onderstaande bericht ontvangen:


"Dag George,

Als je dan een stukje gaat schrijven over de KNZB.. ik probeer al 2 weken duidelijkheid te krijgen over onderstaande.

Hoe moeilijk kan het zijn om je eigen opgestelde regels te valideren en hanteren.. maar een enkele reactie KNZB ho maar..

From: Remco van Althuis
Sent: Sunday, July 8, 2018 8:43 PM
To: Openwaterzwemmen KNZB; reglementen@knzb.nl
Cc: info@terredevanhoorn.nl; ijsselmeermarathon@zwemvereniging-des.nl; Bosbaan; openwaterzwemmen@oudeveer.nl
Subject: KNZB klassements nummers Noord-Holland wedstrijden

Beste KNZB, noord-holland organisaties

Al sinds jaar en dag is er de regel dat er per dag slechts 2 klassement nummers mee mogen tellen, met een heldere vermelding van benodigde tijd tussen de programma nummers. In al jullie advertenties, staan echter ten onrechte 3 nummers aangemeld voor het klassement, dan wel 2 nummers met te weinig tussentijd.

Mijns inziens in eerste instantie natuurlijk de fout van de KNZB. Hoe hebben jullie deze advertenties zonder controle kunnen goedkeuren?

Daarnaast vind ik het opmerkelijk, want jullie organisaties en programma's draaien al jaren. Hoe kan het dat meerdere Noord-Holland organisaties ineens gezamenlijk de regels niet volgen en incorrecte advertenties publiceren? Hier lijkt haast geen sprake van toeval... Inmiddels van Ter rede van Hoorn al antwoord, hiervoor uiteraard dank.

Ter Rede van Hoorn:

5000m + 1250m + 5000m tijdrace: 3 nummers i.p.v. 2, voldoende tijd ertussen

Medemblik:

2500m + 10000m + 5000m: 3 nummers i.p.v. 2, onvoldoende tijd ertussen (10+5 tegelijkertijd...)

Bosbaan: (nota bene het NK)

1250m + 10000m: 2 nummers, onvoldoende tijd ertussen (1250 + ONK 10km tegelijkertijd)

Anna Paulowna:

1000m + 3000m + 2000m: 3 nummers, voldoende tijd ertussen

Graag zie ik een reactie vanuit de KNZB tegemoet waarin de regelementen gehanteerd worden zoals jaarlijks vastgesteld aan het begin van het jaar/seizoen en een aanpassing van de advertentie met daarin de correct mee tellende klassementsnummers.

Met vriendelijke groet,

Remco van Althuis,

PSV"


Het moge duidelijk wezen dat dit slechts één van de vele punten is die het disfunctioneren van de TOWZ aantoont. Deze TOWZ is totaal ongeschikt om het tij te keren. Sterker nog, deze Taakgroep kan zich onsterfelijk maken door zichzelf op te heffen waardoor er nog enig respect resteert.
Er dient een nieuwe werkgroep te komen van deskundige, enthousiaste en taakgetrouwe personen. Zij kunnen dan zorgen voor een toenemende solidariteit en homogeniteit tussen de organisaties. Van daaruit kan mogelijk een deel van de interessante voorstellen uiteindelijk tot ontwikkeling komen met misschien als resultaat het tot staan brengen van de terugloop. De organisaties van het Open Water zwemmen verdienen meer dan een vergelijking met strandlopen en fietstochten.

 

De open water agenda, de spelregels en de standen van de klassementen
zijn te vinden via het menu "Open Water", of klik op deze link.

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018