GeorgeSports Logo

 

ZAL HET CORONA VIRUS DE OLYMPISCHE SPELEN VERSLAAN?

2021-01-27, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Gaat de Corona pandemie een doorslaggevende factor worden voor het al dan niet door gaan van de Olympische Spelen 2020, te houden in Tokio van vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus 2021?

Allereerst wat cijfers over eerdere pandemieën:

Periode Pandemie ♰ Wereldwijd Bevolking *1 ♰ Nederland Bevolking *1
1300/1350 Pest ± 100.000.000 ± 400.000.000   ± 400.000
1800 > 1900 Cholera ± 1.000.000 ± 1.000.000.000 ± 55.000 *2 2.000.000
1900/1918 Spaanse griep ± 100.000.000 ± 1.500.000.000 ± 38.000 *3 5.000.000
1900/1968 Hongkong griep ± 1.000.000 ± 1.500.000.000   5.000.000
2000/2009 Mexicaanse griep ± 1.000.000 ± 6.000.000.000   16.000.000
2000/2020 Corona ± 2.000.000 ± 6.000.000.000 ± 13.000 16.000.000

*1 Bevolking begin van de eeuw
*2 België: ♰ ± 45.000
*3 Nederlands Indië: ♰ ± 1.500.000

"Viroloog Marion Koopmans schat dat het totaal aantal doden kan oplopen tot in orde van grootte tussen de 40.000 en 80.000. Zij baseert zich daarbij op de verwachting van het RIVM dat 50 tot 60 procent van de Nederlandse bevolking besmet zal raken met het coronavirus."

In dat geval kan het aantal slachtoffers de vergelijking met die van de Cholera, 19e eeuw, en de Spaanse griep, begin 20e eeuw, doorstaan maar procentueel bij lange na niet vanwege het grote verschil in het aantal inwoners. Desalniettemin blijft het op- en aan passen en "geduldig wachten" op de beschikbaarheid van de vaccins.

De verantwoordelijken voor het Nederlandse beleid met betrekking tot de aanpak van het Corona virus, RIVM - OMT - kabinet en Tweede Kamer, meldden op 26-01-2021 met gepaste trots, inmiddels ruim 100.000 vaccins te geïnjecteerd. Toch blijven wij ook in deze tot de slechtsten van de klas behoren.

Het beleid betreffende de vaccinaties is onjuist. "Jongeren eerst" zou het motto moeten zijn. Begin bij de laagste klassen van het basis onderwijs. Leerlingen en lesgevers gelijktijdig om vervolgens naar boven uit te bouwen. Voordeel: de basisscholen kunnen sneller, zonder risico, weer open. Onderwijs is voor de allerjongsten van het grootste belang. Binnen een paar maanden is de gehele jeugd, minimaal tot en met 18 jaar geïnjecteerd en kan het leven voor hen voor "bijna normaal" gaan verlopen.

De rellen van de afgelopen dagen zijn onacceptabel en onbegrijpelijk. Het betreft hier een zeer beperkte groep die vermoedelijk dezelfde is als de hooligans bij de voetbal wedstrijden. Zwaar straffen, een strafblad en ALLES laten terug betalen, al worden het betalingsregelingen over een reeks van jaren.

Vervolgens het al dan niet door gaan van de Olympische Spelen komende zomer. Uiteraard spreekt het IOC (Internationaal Olympisch Comité) zich uit voor door laten gaan. Toen in 1972 de Palestijnen een moordaanslag pleegden, tijdens de spelen van München, sprak IOC voorzitter Avery Brundage de legendarische woorden "The Games must go on", dit tot ontzetting van vrijwel de gehele wereld. Hetzelfde geldt voor de mening van de NOC's (Nationale Olympische Comité's), mede namens vele topsporters. Het Nederlandse NOC (Nederlands Olympisch Comité) besloot na de Russische inval in Hongarije, de Spelen van Melbourne 1956 te boycotten. Ook Zwitserland en Spanje sloten zich bij deze boycot aan. Tot verbijstering van de hele bevolking bleek Hongarije "gewoon", net als de Sovjet-Unie, deel te nemen aan de Spelen in 1956. Een kleine en nauwelijks zinvolle boycot. Het NOC besloot om "nooit", zeg echter nooit "nooit" in het leven, meer de Spelen te zullen boycotten.

In 1980, naar aanleiding van de invasie door de Sovjet-Unie in Afghanistan, boycotten maar liefst 66 landen de Spelen in Moskou. Landen als de Verenigde Staten, West-Duitsland en Japan waren hierbij de initiatiefnemers. Gevolg: de Spelen van Los Angeles in 1984 werden, ter vergelding door de Sovjet-Unie en 13 Oostblok landen, geboycot.
Het niet doorgaan van de Spelen 1916 (Berlijn) vanwege de Eerste Wereldoorlog, 1940 (Tokio) en 1944 (London) vanwege de Tweede Wereldoorlog zijn vooralsnog de enige definitieve afgelastingen.

"Tokio en de veertigjarige vloek". Hoewel de Spelen de vele boycots en verboden weliswaar hebben overleefd, zijn ze volgens velen vervloekt. En dan met name wanneer Japan het gastland is. Begin maart 2020 betreurde Taro Aso, de Japanse minister van financiën, het vooruitzicht dat de Spelen zouden moeten worden geannuleerd vanwege de Corona pandemie.
"Dit probleem doet zich elke veertig jaar voor. De Spelen zijn vervloekt. Dat is een feit," zei hij. Daarbij verwees hij naar de afgelaste Spelen van 1940 en de door de VS geleide boycot in 1980. Nu in 2020 het uitstellen door de Corona pandemie.

De kosten van de vorige Spelen in Tokio, 1964, liepen op tot 26 miljoen dollar doch de genoemde 2 miljard dollar lijkt reëler. De huidige kosten, vermoedelijk boven de 15 miljard euro (ruim 18 miljard dollar).

Tenslotte het al dan niet doorgaan van de Spelen en Paralympische Spelen in Tokio 2021 hangt dit keer niet af van de meningen van het IOC, de NOC' s, de topsporters en de supporters, het zal afhangen van de opinie in Japan zelf en de reactie van de regering hierop.

De heropleving van het Corona virus heeft in en rond Tokio geleid tot de invoering van de noodtoestand zeker tot 7 februari 2021. Uit een recente enquête onder de Japanse bevolking laat 80% weten dat, vanwege de pandemie, doorgaan van het sportevenement geen goed idee is.

Opnieuw verschuiven is niet meer mogelijk. Japan heeft al ruim 20 miljard euro (25 miljard dollar) uitgegeven aan de organisatie van het evenement. Het IOC is voor 70% van de inkomsten afhankelijk van het vierjaarlijks evenement. Gaat het geld alsnog de doorslaggevende factor voor een "ja" betekenen? Stelt men de gezondheidsrisico' s ondergeschikt aan de financiën en de reputatie? Neen, hiermee en hierdoor zijn de moderne Olympische Spelen in een vrije val terecht gekomen! Zoals eerder reeds gemeld: de Olympische Spelen overleven deze eeuw niet!

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018