GeorgeSports Logo

 

1970-2020: 50 JAAR TRI-DRIEKAMP: TRIATHLON

2020-01-10, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig, organiseerden wij in Beverwijk / Heemskerk een driekamp voor alle sporters die deelnamen aan de zwemtrainingen bij KZC Beverwijk, de looptrainingen in het duingebied van Heemskerk en de loop- en fietstrainingen in het duingebied van Castricum.
Het fenomeen TRIATHLON was nog niet uitgevonden dus bepaalden wij in onderlinge samenspraak de regels betreffende het zwemmen - fietsen en lopen, ook toen al in deze volgorde. De zwemmers brachten in dat er een bepaalde mate van gelijkwaardigheid in de beoordeling moest zijn.

Zo ontstond er een klassement dat was samengesteld uit de 3 onderdelen die alle drie een opdracht kenden vanuit een gelijke opdrachttijd. Dat was toen 30 minuten. Ieder onderdeel werd 30 minuten uitgevoerd, los van elkaar.
Om de gelijkwaardigheid te benadrukken werd voor het zwemmen het daadwerkelijk afgelegde aantal meters geteld. Bij het fietsen werd de score door 6 en bij het lopen door 4 gedeeld.
Voorbeeld: zwemmen 2.500 meter, fietsen 15 kilometer : 6, lopen 10 kilometer : 4.
Er werd gezwommen in het Sportfondsenbad van Beverwijk, 50 meter bad, het fietsen en lopen vond plaats in de duinen op bos- en ruiterpaden.
Net als tegenwoordig bij het WC (Winter Criterium) en tot 2019 de "2 uren van Zeist" gaven wij een reken bonus.
Passeerde je 1 seconde voor afloop van de 30 minuten het keerpunt of de streep dan betekende dat 50 meter extra in het zwembad en al na het eerste jaar ontvingen ook de fietsers 300, factor 6, en lopers 200, factor 4, meter extra, dus niet een hele ronde.
De zwemmers en de lopers vonden dat hun uitgangspunten op een te hoog niveau lagen ten opzichte van de fietsers. Uiteindelijk bleek 30 kilometer per uur fietsen in het bos een nauwelijks realiseerbare opdracht.
Eind jaren zeventig kwam de wereld geleidelijk in de ban van de TRIATHLON, terwijl onze Driekamp van het programma werd geschrapt vanwege verhuizing naar een andere vereniging in een andere plaats.

29-12-2018
Tijdens de zomer van 2018 ontstond het idee om het jaar 2018 op een bijzondere, maar wel sportieve, wijze af te sluiten. Vanuit een aantal ideeën kwam de Driekamp er als beste uit. Het KNVB zwembad in Zeist, 25 meter bad, en de bossen rond het sportcentrum leken uitstekend geschikt voor deze activiteit ter afsluiting van 2018.
Op zaterdag 29 december 2018 was het zover: de eerste Driekamp "nieuwe stijl". De drie onderdelen werden tijdens de vaste trainingsuren van de Zeistzaterdagochtend volbracht met na afloop een korte feestelijke prijsuitreiking, uiteraard ontbraken de koffie - thee - chocolademelk en wat lekkere hapjes niet, waarbij als verrassing Dirk Jan Theijn, de man van onze penningen, voor warme oliebollen zorgde.
Bij de dames werd Maike vd Velde (zwemster, 18) de winnares met 6.800 meter (2.300 - 2.000 - 1.350 + diverse compensaties), terwijl bij de heren Thomas Cremers (triatleet, 20) zegevierde, met 6.850 meter (2.150 - 2.550 - 2.150) waarmee hij tevens totaal winnaar werd. Bij de dames legden Sanne Homan (zwemster, 16) en Sophie vd Most (triatleet, 23) beslag op de tweede en derde plaats. Stef Overmars (triatleet, 32) werd tweede bij de heren terwijl Henk v Pelt(triatleet, 60) en Diederik Scheltinga (triatleet, 33) de derde plaats deelden. Totaal 18 deelnemers, 7 dames en 11 heren.
Een gezellige sportieve afsluiting van 2018 met als afspraak: ook in 2019 een Driekamp.

28-12-2019
Direct na de zomer van 2019 werden er opnieuw plannen gemaakt voor de Driekamp op 28 december 2019, net als in 2018 de laatste zaterdag van het jaar. Daarbij werd het idee van Trio's genoemd. Vanaf dat moment veranderde de naam van de wedstrijd in Tri- Driekamp.
Naast de bestaande wisselbekers, dames en heren, kwam er een derde wisselbeker voor het winnende team. Een team dat moest bestaan uit 3 personen waarbij, met als grote bijzonderheid en afwijking van de reguliere trio opzet, één van de sporters zowel individueel als onderdeel van een trio mocht deelnemen. Hij / zij stelde dan één discipline ter beschikking aan een duo.
Voorbeeld: Sanne Homan, ook in 2018 deelneemster, nam wederom individueel deel. Tevens stelde zij haar score bij het zwemmen beschikbaar aan haar mede sporters vader Marco, (fietsen) en moeder Miranda (lopen). Zij kon dus in beide klassementen voorkomen.
Iedere sporter die deelnam aan het persoonlijke klassement was vrij in de keuze welk onderdeel beschikbaar werd gesteld voor zijn / haar trio. Uiteraard bleef het Tri - Driekamp klassement toegankelijk voor trio' s waarbij iedere sporter aan één onderdeel deelnam.
Maike vd Velde (zwemster, 19) en Thomas Cremers (triatleet, 21) prolongeerden hun titels. Maike scoorde 5969 (2300 - 2100 - 1400 + wederom diverse compensaties) en Thomas 6728 (2200 - 2550 - 2000). Sophie vd Most (triatleet, 24) legde opnieuw beslag op de tweede plaats doch op zeer geringe afstand van Maike waarbij de compensatie Maike deed zegevieren. Op plaats drie Christina Draaijer (triatleet, 31) op korte afstand van Sophie. De broeders Scheltinga, Diederik (triatleet, 34) en Cornelis (triatleet, 28) deelden de tweede en derde plaats. Bij de Trio's zegevierden Pieter Pijnenburg (zwemmer, 26, 2650) - Henk van Pelt (fietsen, 61, 2300) en Bart de Kruijff (lopen, 52, 1700) met een totaal van 6620. Totaal 24*, 17 heren, 4 dames en 3 Trio's.
Opnieuw een gezellige en sportieve afsluiting van 2019. Uiteraard komt er een vervolg maar.........2020 of 2021?

19-12-2020 of 02-01-2021?
Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor de derde uitvoering "nieuwe stijl" ter afsluiting van 2020 of......de start van 2021. Er is een meerderheid onder de sporters om het jaar 2021 te starten met de Tri- Driekamp 2020.
VOOR eind januari 2020 moet duidelijk worden of 2 januari 2021 organisatorisch mogelijk is.
Met Remco van Althuis als "chef jury" zal in een vroegtijdig stadium de puntentelling worden bezien en mogelijk enigszins herzien. Er dient een keuze te worden gemaakt uit een drietal mogelijkheden:
1.de bestaande methode, voorbij de start / finish voor het einde van de 30' volgt een bonus;
2.deze bonus doortrekken naar volledige rondes;
3.de exacte afstand op 30' registreren.
Tevens zal er worden gekeken naar de compensatie regels. Er is geopperd dat de compensatie op een leeftijd onder de 20 jaar moet komen te vervallen. Een eerste voorstel hierover: in 2020 terug naar 5% en vervolgens in 2021 geheel afschaffen. Uiteraard zal de beslissing hierover tijdig bekend worden gemaakt.

Tenslotte een tabel de compensaties betreffende.

Leeftijd *) Compensatie Leeftijd Trio's *) Compensatie
onder 20 10% onder 60 10%
20 - 39   60 - 119  
40 - 44 5% 120 - 134 5%
45 - 49 7½% 135 - 149 7½%
50 - 54 10% 150 - 164 10%
55 - 59 12½% 165 - 179 12½%
60 en ouder 15% 180 en ouder 15%

*) leeftijd per 1 januari volgend

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018