GeorgeSports Logo

 

SWIMCUP: VERSNELLING NEERWAARTSE SPIRAAL

2019-12-21, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Van 13 tot en met 15 december 2019 werd de traditionele Swim Cup, 50 meter baan, Amsterdam georganiseerd. Een aantal landen zond zeer sterke delegaties, bijvoorbeeld Spanje en Israël, en vanuit diverse landen namen sterke verenigingen deel, zoals Duitsland. Voor onze nationale toppers een prima gelegenheid om zich te meten met sterke tegenstanders om zodoende limieten te scoren voor de diverse aankomende toernooien zoals EK, EJK en natuurlijk als belangrijkste de OS van Tokio 2020.

De uitslagen maakten pijnlijk duidelijk dat het niet goed gaat met hier en daar de bekende "uitzondering die de regel bevestigt". Zoals de laatste tijd al meerdere keren, toonden Kira Thoussaint en Arno Kamminga hun groeiende vorm met nationale records en Olympische limieten. Dit tweetal, met als trainer / coach Mark Faber, maakte duidelijk dat er wel enige hoop aan de horizon gloort.
Dit in tegenstelling tot de delegatie uit Eindhoven. Ranomi lijkt de weg enigszins kwijt en Femke denkt / hoopt op topprestaties op de korte afstanden, 50 en 100 BC, doch beide topzwemsters lijken "slachtoffer" te worden van hun trainer / coach Marcel Wouda, sympathiek doch eeuwige twijfelaar.

Zeer interessant is het interview dat Dennis Boxhoorn (NRC), goed om het hele interview te lezen, had met de Technisch directeur van de KNZB, André Cats d.d. 15-12-2019. Hierin komt Cats met een aantal oorzaken voor de teruggang met voor mij als meest opvallende

"Er is geld nodig voor scouting."

"waar-blijven-de-nieuwe-nederlandse-zwemsterren"

Bron: NRC, 15 december 2019 door Dennis Boxhoorn

De Olympische Spelen van Tokio volgend jaar worden waarschijnlijk de laatste van Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. Maar nieuwe toppers dienen zich nog niet aan. Er is geld nodig voor scouting.

Cats geeft aan dat er fors is gesneden "in de staf, in bondspersoneel, en de toelage van de sportkoepel NOC-NSF ging met drie ton omlaag naar 1.4 miljoen euro." Hij luidde in 2018 de noodklok "KNZB Actieplan 2018-2024" waarin een aantal oorzaken wordt genoemd in het stagneren van de doorstroom van talenten. "Minder kinderen dan voorheen kiezen na het behalen van hun zwemdiploma voor het wedstrijd zwemmen", "hij ziet junioren afhaken en de jongelui die nog wel blijven zwemmen terrein verliezen ten opzichte van hun concurrenten in het buitenland', en als belangrijkste oorzaak zijn verwijzing naar "kwetsbare verenigingen, waar veelal trainingen worden gegeven op vrijwillige basis."

Niettemin blijft de doelstelling van Cats "in Tokio 5 medailles overeind, "maar dan moeten alle potjes die wij op het vuur hebben ook lukken." Hij rekent op Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman in het open water, op de 50 meter vrije slag met Kromowidjojo en de 4*100 meter vrij bij de vrouwen. Cats: "de vijfde moet dan ergens anders vandaan komen, maar dat is nu nog niet oppertune". Hij wil geen namen noemen. "Als ik de nieuwe Ranomi ga aanwijzen, heeft dat alleen mentale druk tot gevolg."

Cats: "gevolg is dat die clubtrainers ook tijdens deze Swim Cup op een vrijwilligersvergoeding aan de badrand staan te coachen. In het ergste geval hebben zij nog een vrije dag bij hun reguliere werkgever moeten opnemen ook." Hij wil hulp van de lokale overheid: gemeenten, zorgverzekeringen, het bedrijfsleven- zoals het in de meeste landen gaat. Hij spreekt van een "professionaliseringsslag" die bij de zwemclubs moet gaan plaats vinden, als Nederland internationaal weer op het hoogste niveau wil gaan meedoen.

"Wij hebben de clubtrainers nu niets te bieden en daardoor is het verloop groot. Na een paar jaar om vijf uur denken ze: dit heeft geen toekomst. Ik zou heel graag zien dat "clubtrainer" een professie wordt, dat talent bij tientallen verenigingen wordt begeleid, en dat dat als een olievlek verspreidt. Dáár begint het. Als een achtjarige Ranomi het op de club niet naar haar zin zou hebben gehad, was ze gaan turnen, of net als haar vader aan karate gaan doen." "In lastige tijden zijn er al clubs die dat lukt, The Hague Swimming bijvoorbeeld. Dat juich ik toe."

Cats rekent op een gevaarlijke, nauwelijks goed onderbouwde, manier zichzelf rijk. Een eventuele medaille van Sharon en / of Ferry lijkt aannemelijk maar op de 50 meter vrij van Ranomi wordt het al veel moeilijker en de 4*100 meter vrij is vrijwel uitgesloten. Als Ranomi noch Femke het A-finale niveau op de 100 meter vrij halen dan zijn er minimaal 5 landen sneller met name door de Nederlandse nummers 3 tot en met 6. Dat betekent: 5 medailles is niet realistisch. 1 of 2 in het buitenwater en daarbij blijft het vermoedelijk. Onderstaande cijfers van de Swim Cup maken dit overduidelijk.

Opvallend dat Cats eigenlijk alleen oorzaken opsomt die mogelijk bepalend zijn voor de huidige situatie. Aarzelend volgt tenslotte de verwachtingen rond Kira en Arno. Cats die op mondiale toernooien wil doorgroeien naar 7 medailles: "dat gaat niet uit de huidige groep komen, daarvoor moeten we talenten scouten." Daar stokt het. Zwemjournalist Jos van Kuijeren: "mannen bleven altijd al achter, bij de vrouwen is er nu ook geen aanwas." Volgens Cats komt dat doordat veel zwemverenigingen het financieel moeilijk hebben, omdat zij een groot deel (twee ton) van hun jaarbudget kwijt zijn aan het huren van badwater. Dan blijft er nog weinig geld over om talentvolle clubtrainers een fatsoenlijk salaris te geven en voor de club te behouden."

Wat Van Kuijeren meldt over het achterblijven van de mannen en dat er nu bij de vrouwen ook geen aanwas meer is lijkt op het eerste gezicht te kloppen doch er is een grote maar..................! Zie het scouten later! Cats spreekt vervolgens over de financiële positie van veel zwemverenigingen en denkt dat zij een groot deel van hun (twee ton? Waarop is dat gebaseerd? Ik kan dit de komende periode gaan onderzoeken en hieraan een column wijden) jaarbudget kwijt zijn en zodoende nauwelijks of geen geld meer hebben om talentvolle clubtrainers een fatsoenlijk salaris te geven. Waarom kan er in het waterpolo wel behoorlijk worden betaald?

Voor mij, als initiatiefnemer van het beleidsplan "De Diagonalen", uit de jaren tachtig en negentig, klinkt dit als veel te veel zoeken naar oorzaken van het falende beleid sedert 2000. Met onrealistische voorstellen de aandacht afleiden van de werkelijke oorzaken.

In het plan van "De Diagonalen" werd aan vrijwel alle hier genoemde oorzaken aandacht geschonken en "oplossingen" voor aangedragen. Essentieel was de, in de huidige opzet ontbrekende, wisselwerking. De verenigingen die kozen voor topsport mogelijkheden zouden begeleiding krijgen en profiteren qua kennis en financiën van de moeder organisatie.

Terug naar de eerste en mijns inziens belangrijkste opmerking: "Er is geld nodig voor scouting." In het bovengenoemde plan was zeer veel aandacht voor de scouting en daarvoor was nauwelijks extra geld nodig maar een goede herkenbare structuur gebaseerd op inzicht. Tot op de dag van vandaag slaagt men er bij de KNZB nauwelijks in om
-talent te herkennen
-talent zodanig te begeleiden dat de overgang van de internationale jeugdtop naar de wereldtop kan worden gemaakt.

Onder het overzicht van de resultaten tijdens de Swim Cup een paar, mijns inziens, alles zeggende voorbeelden.

De resultaten van de Nederlandse finalisten vertekenen doordat er in de breedte nauwelijks sprake was van enige vorm van concurrentie. Om toch een duidelijk beeld te creëren over de huidige situatie van het Nederlandse zwemmen, de laatste 3 kolommen.

Dames 1 2 3 4 5 6 7 8 B WR 1e Ned Verschil
50 BC X X   X X X   X 3* 23.67 24.64 0.97
100 X X   X X     X 3* 51.71 53.23 1.52
200     X X         3* 1.52.98 1.59.41 6.43
400                 4* 3.56.46 4.19.14 22.68
800         X   X X --- 8.04.79 8.47.47 42.68
1500           X     --- 15.20.48 17.10.61 1.50.13
50 RC X X X           3* 26.98 28.06 1.08
100 X X     2       3* 58.00 59.40 1.40
200           X   X 2* 2.04.06 2.16.13 12.07
50 SS   X     X       3* 29.40 31.66 2.26
100       X     X   1* 1.04.13 1.09.08 4.95
200                   2.19.11 2.35.95 14.84
50 VL X X   X     X   4* 24.43 25.57 1.14
100 X     X     X   3* 55.48 59.36 3.88
200     X         X   2.01.81 2.15.66 13.78
200 WS                 2* 2.06.12 2.16.66 10.54
400                   4.26.36 5.17.39 51.03

 

Heren 1 2 3 4 5 6 7 8 B WR 1e Ned Verschil
50 BC   X X X           20.91 22.22 1.31
100       X     X   1* 46.91 49.56 2.65
200     X X     X   1* 1.42.00 1.48.96 6.96
400             X   3* 3.40.07 3.56.00 15.93
800             X   --- 7.32.12 8.16.37 44.25
1500         X   X   --- 14.31.02 15.45.09 1.14.07
50 RC           X     3* 24.00 26.06 2.06
100                 2* 51.85 58.63 6.78
200               X 1* 1.51.92 2.07.58 15.66
50 SS X X   X         2* 25.95 27.01 1.06
100 X   X           1* 56.88 58.65 1.77
200 X               1* 2.06.12 2.08.02 1.90
50 VL X       X       4* 22.27 23.59 1.32
100     X   X   X   2* 49.50 52.36 2.86
200             X   1* 1.50.73 2.05.86 15.13
200 WS     X           1* 1.54.00 2.00.59 6.59
400 X               2* 4.03.84 4.15.12 11.28

Drie van de vier 50 meter nummers staan niet op het Olympische programma. Slechts de 50 meter vrije slag komt in aanmerking om te vergelijken met de internationale top. Bij de dames telt het "veteranen duo Ranomi en Femke" op de 100 meter vrije slag nog mee doch bij de mannen geen enkele vrije slag zwemmer van enig niveau.
Bij de vrouwen komt Kira op de rugcrawl in beeld doch verder is er geen enkele vrouw met enig niveau. Zeer opvallend is de uitslag van de 200 meter schoolslag: geen Nederlandse zwemster in de A of B finale. In de C finale komt de eerste in de uitslagen voor op........13"!
Bij de mannen scoort Arno er flink op los en blaast in de kantlijn Arjan op de wisselslag nog zijn partijtje mee doch daarmee is alles wel gezegd over de prestaties van de Nederlandse inbreng tijdens de Swim Cup van Amsterdam. Meest opvallend: de te snel oplopende en enorme verschillen bij de midden en lange afstanden. Uitzondering de schoolslag mannen zoals eerder geconcludeerd. Nog niet uitgewerkt zijn de verschillen tussen de Nederlandse prestaties onderling.

Tenslotte nog terug naar het scouten.

Marrit Steenbergen: 11-01-2000, 1.78, 61 kg, DZ&PC Drachten, fysiek toch wel HET TALENT van de afgelopen jaren scoorde met een uitstekende techniek tijdens de EJK 2015 in Bakoe Goud op de 100 meter vrij, Zilver op de 50 en 200 meter vrij en ook nog eens 3* Zilver met de estafette ploegen 4*100 - 4*200 vrij en 4*100 wissel. Haar PR's dateren inmiddels van een aantal jaren geleden doch leken een garantie voor een bijzondere toekomst.

Afstand 25 m. baan Jaar   Afstand 50 m. baan Jaar
50 BC 25.02 2015   50 BC 25.27 2015
100 BC 53.15 2015   100 BC 53.97 2015
200 BC 1.55.91 2015   200BC 1.57.28 2016
        200 WS 2.14.02 2016

Helaas verdwijnen deze zeldzame talenten met enige regelmaat uit beeld of besluiten hun belangstelling te verleggen. Het niet herkennen en erkennen van talenten van dit niveau is nog veel erger.

Neem het voorbeeld van Brandon vd Berg (2002, aanvankelijk Poseidon Ridderkerk, nu The Hague Swimming).

Enige jaren geleden werd zijn jongere broer Jason (2004) gescout. Brandon viel niet op doch ik benoemde hem tot het grootste zwemtalent na de periode PvdH. Zijn ligging, de wijze waarop hij beweegt (het principe "hard langzaam, langzaam hard" in praktijk brengt), zijn te verwachten lengte groei en.....het in verhouding aanvankelijk lage aantal trainingsuren, maakten overduidelijk dat hier een super talent door de KNZB scouting over het hoofd is gezien. Ik noem zijn naam omdat hij ver boven iedere andere zwemmer in ons land uitsteekt qua talent.

Daarbij denk ik dat wij in Nederland beschikken over meerdere talentvolle zwemsters en zwemmers die niet worden opgemerkt of onjuist worden geadviseerd. Zo werd ik nog zeer recent op de hoogte gesteld van de inspanningswaarden van een jeugdige topzwemster. VO²: dik boven de 70, nauwelijks voorstelbaar. Lactaat amper 3 bij flinke duur inspanningen. Dit talent laten kiezen voor de korte afstanden terwijl zij mogelijk de wereldtop op de lange afstanden kan bereiken!

"Talent scouten is geen kwestie van geld doch van inzicht!"

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018