GeorgeSports Logo

 

IN 'T RIET: 2018 NU DEFINITIEF AFGESLOTEN

2018-11-06, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Op zaterdagochtend 3 november 2018 is in het KNZB zwembad, op het KNVB Sportcentrum, in Zeist het Open Water Seizoen 2018 definitief afgesloten met de uitreiking van de GeorgeSports Trofeeën aan de winnaars en winnaressen van de Alternatieve Klassementen. Van de 9 winnaars en winnaressen heeft een zevental ter plekke hun Trofee in ontvangst genomen tijdens een plezierige bijeenkomst in het laatste 12 banen zwembad van ons land.

 


Van links naar rechts: Tim vd Berg (SS H), Dennis Colijn (Verenigingsbeker), Janina Beckers (BC D),
Timo Dinkelberg (BC H), Rob Hanou (SS H M), Jo-an Mudde (BC H M) en Karin Stein (BC D M).
Marlinde Beukers (SS D) en Wendy Baljet (SS D M) ontbreken op deze foto.
Foto: Marco Homan

 

Alvorens het vizier op 2019 te richten eerst de stand van zaken internationaal en nationaal.

Internationaal. Met onze grote kampioenen Sharon van Rouwendaal (1993) en Ferry Weertman (1992) als absolute wereldtoppers, inmiddels op de voet gevolgd door de talenten Esmee Vermeulen (1996) en Pepijn Smits (1996), is Nederland de meest succesvolle Open Water Zwemnatie van de wereld. Gelet op de leeftijden zal dit viertal vermoedelijk 2020 halen en mogelijk in Japan voor nieuwe successen zorgen. Internationaal kent Nederland nauwelijks zorgen bij de senioren al blijft het aantal zorgwekkend.
Totaal anders is de internationale situatie bij de jeugd. Nederland kan absoluut niet meer meekomen en er dient zich nauwelijks talent aan. De EJK score is ontluisterend:
7½ km jongens 17e Thomas Jansen, 26e Sander Crooijmans, 34e Vincent Crooijmans
10 km meisjes 12e Kaylee de Jong, 20e Marije van de Mast.
De KNZB staat voor een structurele keuze om een succesvolle toekomst te garanderen. De langere afstanden in het zwembad meer promoten en van daaruit de overstap maken zoals eigenlijk met Sharon, Ferry en Esmee is gebeurd, of de ontwikkeling via het open water zwemmen laten geschieden, een weg die illustere voorgangers als Herman Willemse, Judith de Nijs, Monique Wildschut en Edith van Dijk hebben genomen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om van beide kanten in te sluizen doch dan dient er een aantal zaken het open water zwemmen betreffende rigoureus te worden aangepakt.
Voorstel: omschrijf in de beleidsnota de werkwijze gebaseerd op de gemaakte keuze. Dus wederom duidelijkheid inzake Doel - Werkwijze - Middelen - Toetsingscriteria en Toetsingsmomenten.

Nationaal. Hiervoor dienen het LAC (Lange Afstand Criterium)in de zwembaden en het Open Water Circuit als basis. In de overzichten van het LAC staan enkele duizenden sporters vermeld. De kandidaat open water talenten dienen op hun aanleg en ambitie te worden gescout en vervolgens zodanig intensief te worden begeleid dat uiteindelijk de stap via de RTC's en NTC's naar de internationale top kan worden gemaakt.
Anders is het gesteld met de scores van het Open Water Circuit. De winnaars en winnaressen van zowel het NOWW Klassement als van de Alternatieve Klassementen zijn vrijwel dezelfde sporters. Janina Beckers (1998), één van de echte open water talenten, heerst doch verkiest haar studie en het trainen bij de eigen vereniging boven de mogelijkheden van de KNZB. In het NOWW eindklassement vrije slag dames volgen achter Janina op de plaatsen 2-3-4-5-7 en 10 een aantal dames die meer uitblinken door hun ambitie dan talent, weliswaar een te prijzen instelling doch een grotere kwantitatieve dan kwalitatieve inbreng . Op 6-8 en 9 staat een drietal dat de strijd met Janina echt aan zou kunnen doch er worden andere keuzes gemaakt. Bij de mannen zegeviert Timo Dinkelberg (1993). Timo een ranke zwemmer blijft jaarlijks progressie boeken zowel in het zwembad als het buiten water. Achter hem op de plaatsen 2 t/m 10, met uitzondering van 3, allemaal mannen die passie hebben voor het open water doch het echt talent missen en veelal, eerbiedig gezegd, op leeftijd zijn. Slechts Erno Vriens (1999) lijkt over het talent te beschikken doch de vereiste arbeid blijft, vooralsnog, achter. Zijn keuze om tijdens het open water seizoen voor enkele maanden naar Schotland te gaan, kan er op duiden dat ook hij zijn maatschappelijke carrière voorrang geeft. Omdat de schoolslag onderdelen geen deel uit maken van het internationale zwemmen, hierbij slechts een paar woorden over deze klassementen. Bij de dames geen enkele zwemster die in de sporen van het verleden kan treden. Bij de heren is dat slechts één zwemmer, Wietse Beerens (1987). Wietse heeft het talent, zet goede prestaties neer doch hier lijkt de leeftijd de handicap.
Voorstel: reorganiseer het LAC en / of het Open Water Circuit en maak de gemaakte keuze (s) duidelijk in de beleidsnota evenals de te kiezen werkwijze.

GeorgeSports richt het vizier op 2019 waarbij vanuit een tweetal uitgangspunten zal worden verder gewerkt.

  1. Samenspraak en Ondersteuning. De relatie met de KNZB / TOWZ en de organisaties dient aan duidelijkheid niets te wensen over te laten. Het goede gesprek d.d. 25 juli 2018 blijkt tot op de dag van vandaag wederom éénrichtingsverkeer te zijn geweest. Gemaakte afspraken blijken verschillend te worden geïnterpreteerd. Ideeën worden klakkeloos overgenomen zonder verdere ruggenspraak. Het is dan ook duidelijk dat GeorgeSports geen onnodige energie meer zal steken in dit soort nutteloze en energieverslindende contacten. De deskundigheid, ervaring, enthousiasme en middelen zullen worden aangewend ten behoeve van de organisaties, terwijl in het zwembad de omzetting van het LAC naar het WC (Winter Criterium) zich verder dient te ontwikkelen.
  2. Alternatieve Klassementen. Het negental klassementen blijft in 2019 gehandhaafd. Indien er met betrekking tot de huidige puntentelling voorstellen komen, zullen deze aan een beperkte groep worden voorgelegd. Hiervoor wordt een keuze gemaakt uit: trainers / sporters / organisatoren en officials, dit in willekeurige volgorde. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een grootse promotie, mogelijk reeds in 2019 anders in 2020, van het kilometer vreten.
 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018