GeorgeSports Logo

 

OPEN WATER ZWEMMEN TOE AAN HERSTRUCTURERING?
(hard teruglopende deelnemers aantallen vragen om ingrijpen)

2018-09-28, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Het Open Water Seizoen 2018 is ten einde. Tijd om terug te blikken, conclusies te trekken en adviezen op te stellen om de nog steeds dalende deelnemersaantallen een halt toe te roepen. Met respect en waardering voor de organisaties, de NOWW medewerkers, de TOWZ groep, alle officials en vrijwilligers, toch lijkt ingrijpen onafwendbaar, want de vorig jaar gestelde ondergrens van 450 starts voor het runnen van een gezonde organisatie is dit jaar vrijwel nergens gehaald.

In onderstaande tabel de aantallen zoals gepubliceerd in de uitslagen. De gemiddelden zijn naar boven afgerond. De tabel toont het aantal starts per wedstrijd. Omdat veel deelnemers 2 of zelfs 3 keer starten per wedstrijd, is het feitelijke aantal deelnemers dus nog flink lager dan wat deze tabel toont!

DATUM PLAATS / ORGANISATIE BIJZ. TOTAAL JEUGD / SENIOREN MASTERS NTB PRESTATIE TOCHTEN
10062018 HUIZEN   192 135 57    
23062018 BODEGRAVEN   307 191 84 32  
29062018 LEIDEN   454 397 57    
30062018 BRAAKMAN   213 155 58    
1072018 SLUIS   278 210 68    
7072018 VIANEN   330 225 98 7  
8072018 CULEMBORG   454 265   18 171
14072018 STRIJEN   401 265 124 12  
15072018 AMSTERDAM   660 305 108 43 204
21072018 HOORN   296 232 63 1  
22072018 MEDEMBLIK   140 138   2  
28072018 BOSBAAN/HEERJANSDAM ONK 267 170 96 1  
29072018 BOSBAAN/HEERJANSDAM ONK 302 187 112 3  
11082018 STAVOREN/MEDEMBLIK*¹ ONK 19        
18082018 HEERJANSDAM*²            
26082018 OOSTERHOUT   450 320 129 1  
1092018 WILHELMINADORP   286 202 84    
2092018 VLISSINGEN   318 240 76 2  
8092018 SLEEUWIJK   255 169 56 2 28
9092018 VUGHT   572 193 78 2 299*³
15092018 OSS   258 155 50 1 52
16092018 ANNA PAULOWNA   215 161 52 2  
22092018 MAASTRICHT   68 44 23 1  
  TOTALEN   6716/21 4360/21 1473/19 130/16 754/5
  GEMIDDELDEN   320 208 78 9 151

*¹ 11082018: TELT NIET MEE VOOR HET GEMIDDELDE!
*² 18082018: AFGELAST
*³ 09092018: PRESTATIETOCHT + ZWEMLOOP

Een eerste conclusie: de huidige organisatie van het Open Water circuit lijkt niet langer te voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Het vorig jaar aangegeven streefaantal voor het gemiddelde per wedstrijd, 450, is slechts door 5 organisaties gehaald.
Hierbij een aantal voorstellen die mogelijk een verandering ten positieve kunnen bewerkstelligen:

1. Ofwel de huidige Commissie zou moeten herstructureren ofwel er wordt een nieuwe onafhankelijke Open Water Commissie benoemd, functionerend binnen de reglementen van de KNZB / LEN / FINA;
2.puntentelling: verandering van de opzet van de huidige klassementen waarvoor nog altijd veel respect en waardering bestaat doch vermoedelijk beter kan worden vervangen;
3.wedstrijddata: de samenstelling van de kalender waarbij de bezetting van data zorgvuldiger dient te geschieden;
4.wedstrijdprogramma's
a.de samenstelling van de programma's die veel beter op elkaar afgestemd dienen te worden;
b.de programma onderdelen van de jongere leeftijdsgroepen dienen te worden herzien;
c.de prestatietochtenmoeten worden omgevormd tot echte prestatie - tochten.
Uiteraard kan deze lijst nog veel verder worden uitgebreid doch dit zou onderdeel kunnen zijn van een fikse hervorming die in 2019 getest kan worden om vervolgen in 2020 definitief te worden ingevoerd.

De argumentatie / toelichting van vrijwel ieder punt is terug te vinden in de diverse columns het Open Water Seizoen 2017 en 2018 betreffende. Tevens is een beperkt aantal onderwerp van gesprek geweest tijdens een ontmoeting met een tweetal vertegenwoordigers van de TOWZ d.d. 25 juli 2018.

Belangrijkste advies: zoek iemand die een brug kan slaan tussen de successen van de top en de organisaties die zich richten op de breedtesport. Vanuit iedere organisatie één vertegenwoordiger aan tafel en vervolgens net zo lang overleggen tot er overeenstemming wordt bereikt over een gemeenschappelijke werkwijze en uitvoering. Eén van de allerlaatste kansen voor de KNZB om het tij te doen keren.

PS. Deze column is voorgelegd aan het eerder genoemde tweetal vertegenwoordigers van de TOWZ.

 

De open water agenda, de spelregels en de eindstanden van de klassementen
zijn te vinden via het menu "Open Water", of klik op deze link.

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018