GeorgeSports Logo

 

NEDERLANDSE INBRENG EJK EN EK ZWEMMEN 2018 (2)

2018-05-03, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Een aantal reacties op deel 1 heeft duidelijk gemaakt dat Nederland zich nog altijd rijk rekent. In dit tweede deel meer over de positionering van de jeugd- en senioren selecties per 1 mei 2018 op de Europese Ranglijsten. Tevens een summiere vergelijking met Hongarije. Last but not least iets over de selectie van talent, de essentiële verschillen tussen de verenigingen en trainingscentra met als conclusie...........

In de kolommen links de posities van de Nederlandse Dames en de Dames Jeugd in de Europese top-25. Vervolgens de posities van de Nederlandse Heren en Heren Jeugd in de Europese top-25.
Tevens een overzicht van de Hongaarse score, achter de rode markering. De reden hiervoor volgt later.
BC = borstcrawl / RC = rugcrawl / SS = schoolslag / VL = vlinderslag / WS = wisselslag

  Nederland   Hongarije
BC D J   H J   D J   H J
50 2 6 10 16 18   4 17 21 7   - -   16 -
100 3 5 15 10   17 21 25 -   - 12 16 17   3 19 3
200 2 17   16 23   22 2 7 12   9 20 2
400 - -   20 -   2 4 1 15 18   14 15 1 19
800 - 17   - -   2 3 1 19 22   10 15 24 2 6
1500 - -   - -   13 2.19   7 13 20 1 2
RC                      
50 6 13 19 -   - 12   - 22   13 14 2 11
100 3 17 11   - 20   15 15   - 6 10 21
200 21 25 -   - 16   6 17 18 4 9   6 14 15 7 21 23
SS                      
50 12 24 2   3 16 3   - 22   - 10
100 4 16   7 25 6   - 19 23   -- 19
200 23 -   5 3   - 14 21   18 10 14
VL                      
50 3 8 10 23 8 12   7 8 12 22 19   6 -   14 6
100 15 18 24 16 21   11 18 -   8 10 22   3 19 1
200 - -   - -   7 10 14 16 17 1 3 6 7 10 12 17   1 2 4 7 20 1 20 22
WS                      
200 11 -   - 22   8 15 16 7 10   9 15 23 8 13 16
400 - -   17 8   5 15 20 1 8 14 21   1 3 5 21 24 13

Heren: 20* waarvan 6* op een niet Olympische onderdeel. Hongarije: 35* / 3*
Jeugd:11* waarvan 2* op een niet Olympisch onderdeel. Hongarije: 29* / 4*
Dames: 27*waarvan 9* op een niet Olympisch onderdeel. Hongarije: 23* / 1*
Jeugd:11* waarvan 3* op een niet Olympisch onderdeel. Hongarije: 38* / 2*

Bij de heren is er slechts één lichtpuntje namelijk de al eerder genoemde en geroemde schoolslag zwemmer Arno Kamminga uit 1995.
De in 1999 geboren Nyls Korstanje moet echter in de nabije toekomst kunnen aansluiten op de vlinderslag en borstcrawl onderdelen en dan met name op de korte afstanden.
De jeugd moet het verrassend genoeg ook hebben van de schoolslag.

Bij de dames scoren Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemkerk zowel in aantal als positionering en houden daarmee de Nederlandse eer hoog. Beide dames zijn echter op "leeftijd"!
De jeugd verdwijnt geleidelijk helemaal uit het zicht. Onder hen zeer grote talenten waarop de toekomst was gebaseerd.

Waarom gekozen voor Hongarije?
Hongarije heeft amper 10 miljoen inwoners tegen ruim 17 miljoen Nederlanders.
Op deze ranglijsten ontbreekt bovendien Katinka Hosszu (1989), jaarlijks met minimaal 6 - 8 top-5 klasseringen. Katinka Hosszu zwemt in deze periode nooit wedstrijden doch traint alleen maar. Aan Nederlandse zijde staan vrijwel alle Nederlanders op hun favoriete onderdeel gepositioneerd.

Daarom Hongarije!
De cijfers tonen de macht van Hongarije ten opzichte van de groeiende onmacht van Nederland.
Hongarije scoort minder op de incourante 50 meter nummers dan Nederland.
DE grote kracht van Hongarije wordt aangetoond op de 200 VL en beide WS onderdelen. Nederland speelt op deze afstanden geen enkele rol.

In deel 1:
"In april 2018, na afloop van het tweetal Swim Cups, Den Haag en Eindhoven, maakt de KNZB de selecties bekend voor het EJK zwemmen, van 4 tot en met 8 juli 2018 in Helsinki, en het EK zwemmen, van 3 tot en met 12 augustus 2018 in Glasgow.
De EJK selectie bestaat uit 10 zwemsters en 6 zwemmers, de EK selectie uit 13 zwemsters en 12 zwemmers. De EK selectie kan de komende tijd nog worden uitgebreid".

Het credo mag en kan niet zijn "deelnemen is belangrijker dan winnen". Zwemmen stond bijna een eeuw lang voor sportieve successen tijdens de Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en Europese jeugdkampioenschappen. Toch waarschuw ik met grote regelmaat al vanaf de helft van de jaren negentig dat het de verkeerde richting op gaat.

Over de huidige structuur, die overduidelijk de oorzaak van het wegzakken is, volgt later een column over "De Diagonalen". Een plan dat al in de Vakgroep Zwemmen 1 in de jaren tachtig is besproken en vervolgens opnieuw en concreter in de Vakgroep Zwemmen 2 in het begin van deze eeuw waar succescoach Jacco Verhaeren ook deel van uit maakte.

Hoe komt het dat Nederland in tegenstelling tot bijvoorbeeld Hongarije geen continue ontwikkeling van talent weet te realiseren en er al helemaal niet in slaagt om op de rugcrawl, school, vlinderslag en wisselslag en....de langere afstanden borstcrawl met enige regelmaat talent te laten doorbreken?

Mogelijke antwoord ligt in onderstaande samenvatting.
Een talentvolle zwemmer of zwemster wordt bij zijn / haar vereniging "weggehaald" om in een nationaal trainingscentrum te gaan trainen. De aanwijzing van zogenaamd talent vindt helaas nog altijd plaats gebaseerd op de zwem ranking. Al meer dan 40 jaar pleit ik voor het selecteren op basis van:
-kalender- biologische- en psychologische leeftijd;
-hoe de massa (het lichaam) in, liever geheel of gedeeltelijk op, het water ligt;
-aantal trainingsjaren en trainingsaantallen.

Vereniging Trainingscentrum
er wordt gemiddeld 4 - 5 keer per week gedurende 1½ uur getraind. er zijn mogelijkheden om dagelijks 2*2 uur te trainen.
traint vrijwel altijd op een 25 meter baan. trainen op een 50 meter baan is het uitgangspunt.
gemiddeld met 5 - 8 andere zwemmers / zwemsters op één baan. gemiddeld 2 - 4 anders zwemmers / zwemsters op één baan.
oud - jong, sprinter - stayer, borstcrawl - andere slagen door elkaar. trainen met gelijkgestemden onder gelijke omstandigheden.
niet zelden wordt training gegeven door niet gecertificeerde liefhebbers. hier functioneren de hoogst opgeleide en meest ervaren trainers / trainsters.
andere trainingsvormen, zoals onder andere kracht- en core-stability, nauwelijks. deze trainingsvormen worden veelal gedaan onder deskundige begeleiding.
er is nauwelijks sprake van medische- en / of paramedische ondersteuning. de medische- en / of paramedische begeleiding wordt door professionals gedaan.
het maken en bespreken van analyses is een zeldzaamheid. het maken en bespreken van analyses is een kerntaak.
veelal zijn er nauwelijks financiële middelen beschikbaar voor extra ondersteuning. er is een overvloed aan financiële middelen en mogelijkheden.
vaak een instabiele situatie (trainers, uren, andere disciplines etc.). een organisatie die zich kenmerkt door een grote mate van stabiliteit.

Conclusie 1: nog altijd wordt erop een onjuiste wijze gescout op talent;
Conclusie 2: de trainingscentra blijven ver achter bij de mogelijkheden en verwachtingen;
Conclusie 3: "Het Nederlandse zwemmen verzuipt", sneller dan gedacht!

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018