GeorgeSports Logo

 

WC (2)

2011-01-26, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Naar aanleiding van het artikel WC (1), d.d. 61 januari 2011, is een aantal vragen gesteld. Met behulp van onderstaande tabel 1 lijkt het mogelijk om een begrijpelijke toelichting te geven. Vervolgens in tabel 2 een willekeurige uitslag, waarbij de koppeling met tabel 1 zichtbaar is. Tenslotte in tabel 3 de mannen en vrouwen records.
In tabel 1 het overzicht van een sporter die heden ten dage nog actief is. In het seizoen 2004/2005 wordt gestart met WC4, februari 2005. Vervolgens wordt gedurende 3 seizoenen het gehele WC afgewerkt. In het seizoen 2008/2009 wordt het WC3, januari 2009, overgeslagen. Daarna wordt aan alle WC’ s deelgenomen. Met de hoogste score van 5000 meter is deze sporter de ranglijst aanvoerder van het seizoen 2010/2011.

Naam

Seizoen

30’

45’

60’

60’

45’

30’

 

Nov

Dec

Jan

Febr

Mrt

April

 

2004/05

------

------

------

3750

2850

2000

 

2005/06

2000

2950

4000

4000

3100

2150

 

2006/07

2200

3250

4200

4450

3350

2250

 

2007/08

2300

3450

4600

4550

3450

2350

 

2008/09

2400

3500

------

4800

3600

2450

 

2009/10

2450

3650

4900

4900

3600

2500

 

2010/11

2550

3750

5000

 

Dat brengt direct de eerste vraag. Gedurende een WC serie in één seizoen dient tijdens WC4 – WC5 en WC6 50 meter meer te worden afgelegd dan tijdens WC1 – WC2 en WC3 (zie alinea 4, artikel WC (1) )! Daarin wordt eveneens melding gemaakt dat “Indien eerder is deelgenomen, dan is de afstand tijdens de eerste 30’ gebaseerd op WC6 van het voorgaande seizoen! In tabel 1 houdt de sporter zich niet hieraan, door dit alleen in de seizoenen 2005/2006 (2000) en 2009/2010 (2450) goed te doen. Daarmee geeft de sporter aan zichzelf niet voldoende onder controle te hebben, hetgeen verder blijkt uit een aantal “missers” gebaseerd op het uitgangspunt: WC1 = WC6 van het voorgaande seizoen, WC2 = 3/2* WC1 score, WC3 = 4/2* WC1 score, WC4 = WC3 score + 50 meter, WC5 = WC2 score + 50 meter en WC6 = WC1 score + 50 meter.
Toch zijn hierop uitzonderingen. Vooral bij zeer jeugdigen kan de progressie dermate groot zijn dat aanvankelijk enorme sprongen worden gemaakt (zie onder andere de eerste drie seizoenen in tabel 3 bij de vrouwen).

Vraag twee betreft een PR afstand zwemmen. Dat wordt afgeraden met uitzondering van WC6. Indien het WC1 tijdens het WC6 met meer dan 50 meter, het gestelde doel, wordt overtroffen, dan kan dit van invloed zijn op de aantallen in het nieuwe seizoen. Bij de jeugd zal dit eerder plaats vinden dan bij de senioren. Altijd blijven de doelen: 1. zwem Negatief Split, 2. leg tijdens WC4 – WC5 en WC6 50 meter extra af,3.  blijf geconcentreerd rekenen ofwel: controle behouden!

In tabel 2 de score van de sporter uit tabel 1 die in januari 2011 WC3 (seizoen 2010/2011) zwemt.

Pl.

500

 

1.000

 

1.500

 

2.000

 

2.500

 

3.000

 

3.500

 

4.000

 

4.500

 

Totaal

  1

5.59

32

12.02

32

18.04

34

24.03

34

30.02

34

36.03

35

42.02

34

48.12

36

54.20

36

5.000

Tijd

 

 

2009

2008

2007

 

1.00.34

162

 

4.900

------

4.600

 

 

Hier valt direct op: de score komt overeen met de eigenlijke opdracht naar aanleiding van WC6 (seizoen 2009/2010). De score van WC1 echter niet, 50 meter teveel. Die extra 50 meters dienen uiteindelijk tijdens WC4 (5050), WC5 (3800) en WC6 (2550) te worden behaald.
Tevens valt op dat het aantal slagen van 32 naar 36 oploopt en dat er evenmin Negatief Split wordt gescoord.

Vraag drie betreft het Negatief Split zwemmen. Ziet de sporter tijdens de inspanning het aantal afgelegde meters en de tijden? Op beide, de afgelegde afstand en de tijden, is het antwoord neen! De sporter dient gedurende de gehele inspanning geconcentreerd te tellen en kan daarbij gebruik maken van  4 beschikbare digitale klokken. Bij een optimale concentratie kan de sporter in aanmerking komen voor de “bonus” (alinea 5, artikel WC (1) ).

De vierde vraag betreft de leeftijden. Vanaf welke leeftijd wordt hieraan deelgenomen? Iedereen op de middelbare school, HBO, universiteit of al werkend neemt hieraan deel. Soms neemt iemand deel die nog in de achtste groep van de basisschool zit. In die situaties ontstaan vaak problemen met betrekking tot de concentratie en vooral de rekenvaardigheid.

Vooralsnog de laatste vraag, vraag vijf. Hoe wordt het aantal slagen (X) en de tijden (Y) in de andere trainingen geïmplementeerd? In één van de volgende artikelen wordt ingegaan op het nuttige gebruik van bovenstaande informatie, waarbij het XYZ zwemmen een belangrijke plaats inneemt.

In tabel 3 de recordscore’ s bij de mannen en de vrouwen. Niet alleen de fantastische score’ s vallen direct op, ook het feit dat zij alle keren deelnamen en vrijwel altijd zichzelf overtroffen. Beide zijn zeer succesvolle zwemsporters geworden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Record

2400

3650

4900

5000

3700

2500

Mannen

2500

3750

5000

5050

3750

2550

BC

2550

3800

5050

5100

3850

2600

 

2600

3850

5100

5200

3900

2650

 

2650

3900

5200

5250

3950

2650

 

2700

4000

5250

5300

4000

2700

 

2700

4000

5350

5400

4000

2750

 

 

 

 

 

 

 

 

Record

1550

2500

3600

3900

2900

2000

Vrouwen

2000

3050

4100

4400

3250

2250

BC

2250

3400

4600

4800

3600

2400

 

2400

3600

4850

4900

3650

2450

 

2450

3650

4900

4950

3700

2500

 

2500

3700

4950

5000

3750

2550

 

2550

3750

5000

5050

3800

2600

 

5400 betekent een 100 meter gemiddelde van 1.06.66.
5050 betekent een 100 meter gemiddelde van 1.11.29.
Deze prestatie werden en worden nog altijd op de zaterdagochtenden om 06.45 of 07.45 uur gerealiseerd!

(wordt vervolgd)

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018