GeorgeSports Logo

 

W-U (Warming-up)

2011-01-23, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Vrijwel iedere trainer / coach en sporter kent de begrippen W-U (Warming-up) en C-D (Cooling-down). Warming-up = opwarmen. Opwarmen voor een training of een wedstrijd. Tijdens een W-U ontstaat er een geleidelijke verhoging van lichamelijke activiteiten als hartslag, ademhaling en komen de spieren op spanning. Rekken en strekken kunnen eveneens deel uit maken van een W-U. Cooling-down = afkoelen. Eigenlijk het tegenovergestelde van de W-U. Ditmaal zakken hartslag en ademhaling terug naar het normale niveau, terwijl ook de afval stoffen in de spieren worden afgevoerd. Tot zover de voor een ieder bekende informatie over de W-U en C-D. In dit artikel een aantal zaken over de W-U dat mogelijk meer inzicht geeft in de wijze en het nut van een W-U. Tevens DE verklaring waarom trainen op zaterdag- en / of zondagochtend juist heel positief kan werken.

Op de zaterdagochtenden wordt al tientallen jaren gedurende vele uren gesprongen (touwtje), gezwommen, gelopen en / of gefietst door sporters uit verschillende disciplines, van alle leeftijden en niveaus. Trainingen van 4-6 uur zijn dan gebruikelijk. In de jaren zestig, zeventig en tachtig gold deze aanpak eveneens voor de zondagochtenden. Uiteraard hadden en hebben alle wedstrijdsporters hun wedstrijden in het weekeinde, doch de trainingen gingen en gaan altijd door en voor met uitzondering van de, door de sporters zelf gekozen, piekmomenten. Voor deze piekmomenten worden maximaal 2-4 weekeinden gekozen en dan is het volgen van deze trainingen niet verplicht.

Vele sporters hebben de ervaring dat “goed sporten en scoren” niet zelden beter gaat vanuit de gevolgde trainingen. De aanvankelijke angst voor oververmoeidheid maakt plaats voor een gezonde sportgeest waaruit overwinningen, PB’ s (Persoonlijke Records) als rijpe appels uit de boom vallen. Inmiddels gaat het zelfs zover dat het overgrote deel van deze sporters op de zaterdagmiddag en / of avond beter scoort dan op de zondag waarop geen urenlange trainingen meer staan gepland. Hiervoor moet een reden zijn!

Op de zaterdagochtenden staan de sporters rond 05.00 uur op om tegen 06.30 te kunnen starten met springen, rond 07.00 een tweetal uren te zwemmen en vervolgens om 09.45 twee of meer uren te lopen en / of te fietsen. Als er dan nog een wedstrijd volgt, kan dit hele proces worden gezien en gevoeld als een uitstekende W-U. “Opwarmen verhoogt de effectiviteit van een training”, doch een goede W-U verhoogt uiteraard ook de kans op goede resultaten tijdens de wedstrijd. Het lichaam start vanuit slaaptoestand. Geleidelijk stijgt de hartslag, loopt de ademhalingsfrequentie op en neemt de temperatuur en de spanning van de spieren toe. De zuurstof opname neemt toe, evenals de snelheid van transport.

Een aantal uren inspanning doet het lichaam optimaal functioneren. Na de lange doch veelal extensieve trainingen, met accent op techniek en met een relatief lage hartslag, volgt gezamenlijk douchen, eten en op naar de wedstrijd. Aldaar al dan niet inzwemmen, alleen om eventueel het bad te ervaren, en nog even springen om vervolgens met records voor de dag te komen. Het lichaam kan presteren omdat het op een prima temperatuur is. Niet zelden scoort de zondag wedstrijd minder. Kan er een verband bestaan tussen wel of niet trainen tevoren?

Vele wegen leiden naar Rome. Doch wordt de angst voor oververmoeidheid niet ingegeven door onbekendheid? “Blijf maar lekker uitslapen, want het is een belangrijke wedstrijd!”. Blijkbaar is iedere wedstrijd belangrijk en wordt al snel een ideale kans om goed te kunnen trainen, de zaterdag- en / of zondagochtenden, om zeep geholpen. De volgende vraag is dan natuurlijk: hoe om te gaan met de W-U voor de echt belangrijke wedstrijden?

(wordt vervolgd)

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018