GeorgeSports Logo

 

LIMIETEN EN BEKEURINGEN!

2011-01-09, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


In deze periode staat zwemmend Nederland nog net niet op z’ n kop. Wel wordt in alle gesprekken, op diverse forums, in voorbereiding op de NJK van Terneuzen en de Nationale Speedo Club Meet in Drachten flink gekankerd. Met name de keuze van de accommodatie in relatie tot het aantal deelnemers is telkenmale HET discussiepunt. Mogelijk kunnen Jacco Verhaeren en Titus Mennen, tijdens het aangekondigde zestal presentaties onder andere over kwaliteitsnormen, hierover uitleg geven! Uit het buitenproportionele aantal negatieve reacties blijkt dat vrijwel niemand enig begrip kan opbrengen en dat vraagt om uitleg!

Voor alle duidelijkheid: er is niets mis met Terneuzen noch Drachten. Ook de keuze om met enige regelmaat uit te wijken naar de periferie valt te billijken. De KNZB geeft hiermee aan oog en oor te hebben voor verenigingen en accommodaties die minder centraal zijn gelegen. De kritiek betreft de vaststelling van de limiettijden. Niet zelden zijn de limieten voor de Winter Kringkampioenschappen veel scherper. Dan kan en mag de bedoeling niet zijn van Nationale Kampioenschappen!

Inmiddels is het aantal deelnemers per programmanummer in Terneuzen duidelijk. Op deze laatste dag van de Winter Kringkampioenschappen zal ongetwijfeld nog een aantal sporters de limiet weten te behalen, doch dat heeft nauwelijks meer invloed op de al breeduit geconstateerde “overstroming” van Terneuzen. Rond de vijfhonderd starts op de 50 en 100 meter vrije slag. Wat gaat dit betekenen voor de organisatie ter plaatse?

Voor meer dan duizend deelnemers en enkele duizenden supporters (ouders, broertjes en zusjes, grootouders, etc.), trainers / coaches, jury en organisatie, dient een beperkte ruimte geschikt te worden gemaakt. Dat lijkt een vrijwel onmogelijke opdracht. Goed in- en uitzwemmen lijkt evenmin realiseerbaar. Wie is bij calamiteiten ter plaatse het aanspreekpunt?

Het blijft helaas niet beperkt tot de “overstroming” van Terneuzen. Ook het vinden van betaalbaar onderdak is een probleem dat met de dag toeneemt. Erg veel accommodatie is er niet in Zeeuws Vlaanderen. Evenmin biedt België geschikte en betaalbare accommodatie. Op en neer rijden is nauwelijks een optie!

Zij die hiervoor verantwoordelijk zijn, dienen tekst en uitleg te geven. Tevens zullen zij menskracht en middelen moeten inzetten om de organisatie, deelnemers en supporters zoveel en zo goed mogelijk te ondersteunen. Hier ligt een belangrijke taak voor de KNZB, die direct na DIT weekeinde dient te worden opgepakt. Leg uit, help en stuur waar mogelijk bij!

Er rest nog één mogelijkheid waarom voor deze limieten is gekozen namelijk: het startgeld. Voor iedere start dient de deelnemer, middels zijn / haar vereniging, diep in de buidel te moeten tasten. Ongetwijfeld zal dit met klem worden ontkend, zoals de overheid maar blijft ontkennen dat bekeuringen worden gegeven om de schatkist te spekken, doch het kan de doorslaggevende reden zijn geweest!

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018