GeorgeSports Logo

 

ZIK: HET voorbeeld van een goede organisatie (epiloog)

2011-01-05, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Zelden heeft een artikel, ditmaal een reeks artikelen, over een verenging / organisatie zoveel reacties opgeleverd als in het geval van ZIK. Zwemclub Iloka Kapellen, uit Kapellen vlakbij Antwerpen in België, timmert aan de weg en blijft progressie boeken. Voor specifieke informatie over deze uiterst sympathieke vereniging: www.brabozik.be of lees het jubileumboek: “Zwemclub Iloka Kapellen, 30 jaar, Van Zwemschool tot Olympische Spelen, 1979-2009”.

In België worden de organisatorische suprematie en de snel groeiende sportieve ontwikkelingen van ZIK volledig erkend. In Nederland kijkt men echter vreemd aan tegen deze lofzang over een Belgische vereniging. Ongeloof overheerst. Een Belgische club die kan duelleren met Nederlandse topverenigingen?

In het eerste deel is gesproken over de visie. Duidelijk en krachtig verwoord. In een organigram is tevens de structuur inzichtelijk gemaakt. Ook geesteskind Brabo krijgt aandacht. Het tweede deel staat geheel in het teken van een beschrijving over de interne organisatie. Het derde deel richt zich vooral op een sportieve vergelijking met de Nederlandse topvereniging / organisatie; DWK uit Barneveld. In de afsluiting wordt een blik geworpen op de snel groeiende lijst prominenten met daarop een persoonlijke toelichting.

In deze epiloog een sterkte / zwakte analyse, tenslotte gevolgd door een zeer persoonlijke inbreng van de schrijver. Om te voorkomen dat een objectieve beoordeling gevaar loopt door de zeer positieve en vriendschappelijke gevoelens van de schrijver, onder andere met betrekking tot punt 7, is deze epiloog voorgelegd aan een aantal deskundigen. Na diverse correcties en fiattering hierbij dan eindelijk de epiloog.

Sterkte Analyse

1.ZIK bestaat relatief kort, ruim 30 jaar, derhalve nog zeer ambitieus vanuit een jeugdig elan.
2.ZIK is duidelijk in haar visie.
3.ZIK stelt kwaliteit in al haar geledingen voorop.
4.ZIK heeft, na enige aanloopperikelen, de overstap van de AWS naar de VZL gemaakt.
5.ZIK heeft een consistent functionerend bestuur en een zeer consistent functionerende trainersstaf.
6.ZIK heeft tijdig ingezien dat de absolute top in Kapellen onhaalbaar is en geesteskind Brabo helpen creëren.
7.ZIK heeft DE geschikte EERSTE man, die initieert, stuurt en bijstuurt daar waar nodig.

Uiteraard is het mogelijk om aan deze lijst nog een groot aantal punten toe te voegen zoals een geheel vrijwillige inbreng van iedereen, regelmatige noodzakelijke bijscholingen zowel intern als extern, contacten met de Gemeente – het zwembad – collega verenigingen – collega functionarissen, aantrekken van specifieke deskundigheid op het juiste moment etc. etc..

Zwakte Analyse
1.DE geschikte EERSTE man, zie punt 7, wordt geleidelijk ouder.
2.Het consistente bestuur en de zeer consistente trainersstaf is relatief aan het vergrijzen.
3.Noodzakelijke uitbreidingen lijken in Kapellen vrijwel onmogelijk.
4.De participatie binnen geesteskind Brabo is te persoonsgebonden en daardoor kwetsbaar.

De vraag is dan ook gewettigd: “niet zal ZIK dit tijdperk overleven, doch hoe zal de positie van ZIK na dit tijdperk zijn?”. In de vergelijking met het Nederlandse DWK valt duidelijk te constateren dat de aanvankelijke voorsprong van DWK nu snel wordt ingelopen door ZIK mede doordat………DWK er maar net in slaagt om zich op dit niveau te handhaven. Verdere sportieve ontwikkelingen zijn niet waarneembaar. Zal ZIK op den duur een club worden van en op het niveau van de Nederlandse verenigingen als De Dinkel en DWK? Of gaat ZIK eenzelfde golfbeweging maken als bijvoorbeeld De Dolfijn en PSV? Of erger, volgt ZIK uiteindelijk het voorbeeld van vele andere verenigingen en zal geleidelijk steeds sneller wegzakken!

Hier ligt dan ook een zeer belangrijke taak voor Bestuur en Trainersstaf. Nogmaals zal, onder de bezielende leiding van DE EERSTE man, één van de moeilijkste aandachtspunten tijdig aan de orde moeten komen namelijk: verjonging van zowel bestuurlijk als technisch uitvoerend kader gericht op de toekomst.

Vanuit de zeer waardevolle contacten en werkzaamheden uit het verleden biedt de schrijver bij deze aan om bij ZIK nog één maal een clinic te organiseren. Deze clinic zal geheel in het teken staan van “training geven in de 21e eeuw”. Inhoudelijk wordt deze clinic, net als in het verleden, eerst doorgenomen met DE EERSTE man en mogelijk een delegatie van het bestuur.

Een welgemeende groet aan Leo, het bestuur, de trainersstaf, alle vrijwilligers en een groot aantal ZIK leden dat mij nog kent. ZIK: HET voorbeeld van een goede organisatie, door George Sieverding.

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018