GeorgeSports Logo

 

ALS (ALGEMENE LICHAAM SCHOLING): TOUWTJESPRINGEN 3 (SLOT)

2010-12-29, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Inleiding
Naast een zeer groot aantal reacties is het bijzonder verheugend te vernemen dat er op meerdere plaatsen in België en Nederland (weer) wordt gesprongen. De boodschap is blijkbaar duidelijk overgekomen; touwtjespringen ter ondersteuning van de algemene coördinatie en het ontwikkelen van zelfkennis onder flinke druk. Hiervoor wordt maandelijks, voor de laatste zaterdagochtendtraining, in Zeist gesprongen. Altijd op hetzelfde tijdstip, onder dezelfde condities en op dezelfde wijze.

1.Opzet
In het jaarschema staan data en aantallen opgenomen. De data zijn duidelijk, zie de inleiding. Met de aantallen ligt het iets anders. Er wordt een tweetal reeksen voor de minimum aantallen gehanteerd. Ieder seizoen, dat start augustus / september, wordt een eerste keer gesprongen op de laatste zaterdagochtend van september met als minimum: 140 / 170 in één minuut. 140 is het minimum aantal waaraan de starters in Zeist dienen te voldoen. 170 is voor hen die al langer deelnemen. Deze minimum aantallen lopen geleidelijk op met 10 omwentelingen per maand naar 190 / 220 op de laatste zaterdag van mei. Dan rest de maand juni. Tijdens deze laatste zaterdagen van het lopende seizoen mag iedereen zijn / haar PR’ s iedere zaterdagochtend aanvallen. Indien de minimum aantallen (190 / 220) nog niet zijn gerealiseerd, is springen zelfs verplicht in deze maand.

2.Seizoenrecords
Op zaterdagochtend 18 december 2010 is voor de laatste keer in december 2010 gesprongen. Het minimum, 170 / 190, is ± 75% behaald. Daarnaast springt een tweetal één omwenteling minder dan het vereiste aantal! Zij die niet voldoen aan het minimum krijgen de Kerstvakantie de gelegenheid om hun aantal op te halen. Tijdens de eerste zaterdagochtend in januari 2011, 8 januari, krijgen zij de gelegenheid om alsnog te voldoen aan de minimum eis. Zo niet, wordt deze negatieve prestatie vermeld tijdens de halfjaarlijkse evaluatie van eind januari 2011.
Aan de top van de seizoensranglijst is het dringen. Een tweetal staat op 248 en 247 omwentelingen. Dat van de vaste groep vrijwel iedereen boven de 190 springt is natuurlijk geen verrassing. Aan het einde van het vorige seizoen moesten zij namelijk al 220 springen. Ook van de nieuwkomers springt een aantal reeds boven de 190 met 209 als uitschieter! Ongeveer 50% van de nieuwkomers voldoet aan de minimum eis.

3. Ranglij Aller tijden
Op de ranglijst aller tijden is het jaarlijks een gedrang om “binnen te komen” in de top – 25. Tot en met het einde van het seizoen 2009 – 2010 ligt de drempel, nummer 25, op 238. Van 238, plaats 25, is het flink dringen tot en met 250, plaats 10. De lijst wordt met 283 aangevoerd. In het eerste decennium van deze eeuw is het aantal nieuwkomers op deze ranglijst aller tijden 7, met 254 op plaats 8 als hoogste klassering. Geleidelijk verdwijnt een aantal uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Anno 2010 staan nog 4 sporters uit de jaren zeventig op de lijst. Het merendeel van de top 25 bestaat uit zwemmers en zwemsters. Naast alle Nederlanders komen ook 3 Belgen op de ranglijst voor. Ook staat er nog één triatleet (242 - 19) op de lijst, evenals één atleet (255 – 7) en één wielrenner (239 – 24 – 1971!).

4.”Altijd Eentje Meer Trofee”
Jaarlijks ontvangt de winnaar uit handen van zijn of haar voorganger deze Trofee op de laatste zaterdagochtend van september over het voorgaande seizoen. Deze prachtige Trofee, ontworpen en gemaakt door triatleet Gerard Brouwer, wordt zo genoemd vanwege de regelmatig uitermate spannende finales tijdens de laatste zaterdagochtend van juni. De nummers één en twee van dat lopende seizoen springen een zogenaamde finale ronde. Er mag tweemaal door een ieder worden gesprongen. Als eerste uiteraard de uitdager, gevolgd door de ranglijst nummer één. Het aantal strategische handelingen neemt nog jaarlijks toe.

5.Problemen
Jaarlijks heeft een aantal nieuwkomers grote problemen met het zich eigen maken van de juiste techniek. Tevens heeft vrijwel iedereen moeite om op het moment suprême zijn / haar records te springen. Alleen springen. De hele groep kijkt. Er wordt meegeteld. Springen rond de 90% van het maximum. Foutloos. Allemaal ingrediënten voor stress die uiteindelijk “fataal” kan zijn. Met grote regelmaat blijft iemand (ver) achter bij zijn / haar mogelijkheden. De meest voorkomende misser is echter het fout springen. Dat kost gemiddeld zo’n drie seconden, een behoorlijk aantal omwentelingen en…..extra moeite om de concentratie weer op te pakken.

6.Oplossingen
Er is een aantal voor de hand liggende oplossingen. Spring in “training” meerdere minuten achtereen op een lager niveau. “Train” de maximale frequentie, het aantal omwentelingen per 15”, met enige regelmaat. Gebruik de “formule”: PR per 15” * (keer) 4 – (min) 10%. Probeer de concentratie op te bouwen vanuit de “vrijwel zekerheid” (zelfvertrouwen) dat het doel zal worden bereikt.

7.Bruikbaar
Het touwtjespringen is naast de fysieke bruikbaarheid vermoedelijk nog wel meer bruikbaar als test voor de mentale ontwikkeling. Daarbij hoeft niet alleen gebruik te worden gemaakt van de minuten score. Laat een sporter bijvoorbeeld eerst 250 omwentelingen foutloos maken alvorens hij of zij kan starten met de opdracht. Nog zwaarder wordt het als zo’ n opdracht in teamverband wordt gegeven. De ander mag pas starten als jij foutloos hebt gesprongen. Mentaal nog zwaarder wordt het met de koppeling van aantal en tijd. De begeleiding leert hierbij niet alleen de mentale weerbaarheid van zijn / haar sporter beter kennen, ook de reacties van teamgenoten geeft veel informatie.

8.Uitdaging
Indien er onder de buitenstaanders, dat zijn sporters die niet deelnemen aan de zaterdagochtendtrainingen op het KNVB Sportcentrum te Zeist, sporters zijn die willen deelnemen aan de maandelijkse opdrachten en / of willen deelnemen aan de finale ronde in juni en / of willen voorkomen op de ranglijst aller tijden: neem dan contact op met GS@GeorgeSports.eu !

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018