GeorgeSports Logo

 

TROTS

2010-10-20, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Zaterdag 16 oktober 2010 staat in het teken van “de eerste ronde medische keuringen / testen seizoen 2010-2011”. De sporters van de binnen- en / of buitentrainingen op de zaterdagochtenden in Zeist zijn VERPLICHT zich jaarlijks te laten keuren en testen. Voor “buitenstaanders” is het een mogelijkheid. De totale capaciteit bedraagt ± 40 sporters om te keuren, terwijl de testen plaats vinden in een periode van ± 3 weken rond de keuringen. De keuringen op de zaterdagochtenden in het KNZB Zwembad (KNVB Sportcentrum) te Zeist. De testen op het SMA (Sport Medisch Adviescentrum) te Amerongen. Na afloop van de keuringen wordt er zowel binnen als buiten getraind.

“MEDISCHE KEURINGEN 2010-2011± 25 jaar geleden verdween de verplichte sportkeuring. Een foutieve beslissing, zoals later steeds vaker zou blijken. Het aantal sporters, van 8 (!) – 60 jaar, dat plotseling komt te overlijden valt nauwelijks te tellen. De belasting voor sporters is enorm toegenomen, doch de medische keuring / begeleiding is geheel en al eigen verantwoordelijkheid! Ten opzichte van bijvoorbeeld de verplichte APK keuring een slechte en onbegrijpelijke zaak!

De trainingsgroep heeft een eigen medische commissie die minimaal tweemaal per seizoen de sporters in de gelegenheid stelt om zich te laten keuren en / of testen. Dit geheel staat onder leiding en verantwoordelijkheid van sportarts Guido Vroemen, zelf een top duatleet, goed terzijde gestaan door fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers en verpleegkundigen. Allen volledig bevoegd!

In het huidige ziektekosten stelsel is vrijwel overal een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor sportmedische begeleiding opgenomen. Indien deze keuring en / of test onder supervisie van een SMA sportarts plaats vindt, dan is er vrijwel altijd sprake van een vergoeding in de kosten.

Niets lijkt de sporter er dan ook van te weerhouden om zijn / haar lichamelijke gesteldheid te laten onderzoeken, respectievelijk testen. “Voorkomen is beter dan genezen” en het levert veel referentiemateriaal op, waardoor een optimaal trainingsprogramma mogelijk wordt.”

Tot zover een deel van de uitnodiging die ieder jaar tweemaal naar ALLE sporters van de Zaterdagochtendgroepen wordt verzonden. Tevens ontvangt een aantal “vaste buitenstaanders” jaarlijks één keer dit bericht. Aanleiding voor de standvastigheid waarmee dit zich blijft herhalen is gelegen in een visie over medische begeleiding EN de gebeurtenissen vastgelegd in de columns:
-In Memorium (31-08-2009)
-Lieve Simon (hh) (06-10-2010),
waarin wordt gesproken over Gijs Klerkx (25 jaar, top triatleet, fysiotherapeut en studerend voor arts) en Simon Ouwerkerk (50 jaar, vader van een gezin, huisarts en hoofdarts van het NOC/NSF). Zowel Simon als Gijs overlijden aan een hartstilstand!

Zoals aangegeven in het geciteerde deel van de uitnodiging 2010-2011, staat een uitermate enthousiaste en deskundige commissie onder leiding en verantwoordelijkheid van sportarts Guido Vroemen, zelf een uitstekend duatleet. Guido is tevens eigenaar van het SMA te Amerongen. Daar wordt hij tijdens de testen terzijde gestaan door collega sportarts Viktor Niemeijer en zijn vrouw Eefke Vroemen (fysiotherapeut en verantwoordelijk voor de administratie rond deze testen). Tijdens de keuringen staat een team van 7 deskundigen Guido terzijde bestaande uit: Astrid Koert, Ellen van Dijk, Cesar Beilo, Berry van Holland, Bram van de Berg, Henk van Pelt en de schrijver zelf. In geval van nood kan worden teruggegrepen op Cynthia Huisman van Noordenne en kan in de toekomst mogelijk een beroep worden gedaan op Sijmen Hacquebord.

Als initiatiefnemer en motor van zowel de zaterdagochtend trainingsgroepen als de medische commissie is de schrijver natuurlijk uitermate trots op het beschikbare team. Deze trots betreft uiteraard eveneens alle vaste sporters die deelnemen aan de binnen- en of buitentrainingen op de zaterdagochtenden. Ook is deze trots van toepassing op de “vaste buitenstaanders”. Deze trots neemt vervolgens nog toe als op dezelfde zaterdagochtend, 16 oktober 2010, na afloop van de keuringen ± 70 personen deelnemen aan de herdenking voor Gijs, het welkom terug van Lynn Kamphuis, vervolgens in twee groepen (lopen en MB) deelnemen aan de buitentrainingen EN gelijktijdig op het SMA Guido en Viktor aan het testen zijn. “De grote boze buitenwereld spreekt regelmatig over de sekte Zeist”, maar het is een fantastische groep!

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018