GeorgeSports Logo

 

ZIK: HET voorbeeld van een goede organisatie (deel 2)

2010-10-17, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Deel 1 heeft een aantal reacties opgeleverd. Voor vragen: www.brabozik.be of lees het jubileumboek “Zwemclub Iloka Kapellen, 30 jaar, Van Zwemschool tot Olympische Spelen, 1979-2009”. Een fragment uit het voorwoord van een trotse voorzitter Eric Dekonink:
“De ondertitel ‘Van Zwemschool tot Olympische Spelen’ is geen toevallige keuze. In die dertig jaar is ZiK uitgegroeid tot een organisatie die borg staat voor een kwalitatief hoogstaande zwemschool, een sterk uitgebouwde recreatieafdeling en een opleiding tot sportzwemmer met reputatie. Met enige fierheid mag ik hierbij zeggen dat onze zwemschool in deze periode geëvolueerd is naar het rolmodel binnen de Vlaamse Zwemfederatie. De recreatieve afdeling, van de jongste ‘Vinken’ tot de iets oudere ‘Masters’, bruist van de activiteiten en is ongekend in de provincie Antwerpen. Wat de sportzwemmers betreft zijn wij hofleverancier voor Zwemclub Brabo”.

In deel 2 wordt dieper ingegaan op de chemie, structuur, werkwijze en inzetbaarheid. Allereerst een drietal overzichten te weten:
-Samenstelling Hoofdbestuur
-Samenstelling Technisch Bestuur
-Samenstelling Technisch Secretariaat,
ZONDER hiermee tekort te willen doen aan de vele tientallen vrijwillige structurele en / of ad-hoc medewerkers die ZIK rijk is.

Bestuur

#

Functie

Naam

Sedert

01

Voorzitter

Eric Dekonink

2004

02

Ondervoorzitter

Danny Van Rompaey

2004

03

Secretaris

Josée Gysels

1989

04

Schatbewaarder

Luc Van Rompaey

1988

05

Materiaalmeester

Lydia Eymael

1992

06

Administratie + nevenactiviteiten

Olivier Delcroix

2004

07

Eigen wedstrijden

Tim Willems

2004

08

PR zwembad + officials

Angèle Kenis

1988

Technisch Bestuur

#

Functie

Naam

Sedert

01

Hoofdtrainer - coördinator

Leo Van Hooydonck

1982

02

Trainer SP1

Wim Goris

2009

03

Trainer SP2

Erna Torreele

1984

04

Trainer SP3

Sigrid Van Hooydonck

2008

05

Verantwoordelijke Zwemschool

Maggy Anthonissen

1986

06

Verantwoordelijke Crea

Danny Van Rompaey

2002

07

Verantwoordelijke Masters

Luc Van Rompaey

1985

08

Technisch medewerkster

Angèle Kenis

1984

09

Trainster LL1

Ingrid Mathijssen

2009

10

Trainer LL2

Kevin Nuyes

2009

Technisch Secretariaat

#

Functie

Naam

Sedert

01

Technisch secretaresse

Ingrid Mathijssen

2009

01

Technisch secreteresse

Veerle Herremans

2004

01

Technisch secretaris

Rudy Goor

1992Deze overzichten geven een duidelijk beeld over de verdeling van de functies, de bezetting hiervan en de ingezette verjonging. De tijd zal echter leren of deze verjonging zich niet alleen blijft doorzetten maar tevens geleidelijk gaat doordringen naar de “topfuncties” en daarmee de consistentie zal waarborgen.

Een vereniging met de ambities van ZIK heeft primair een aanjager nodig. Iemand die kennis heeft of kennis wil vergaren. Iemand die eigenlijk geen tijd heeft, maar altijd beschikbaar is. Iemand die van wanten weet, niet snel opgeeft, anderen enthousiasmeert. Iemand die thuis wordt gesteund. Een duizendpoot. De zeer gedreven Leo Van Hooydonck: mister ZIK, de trait-d’union tussen Hoofd Bestuur, Technisch Bestuur, Technisch secretariaat en leden.

Het Hoofd Bestuur heeft op de vitale functies, het DB (Dagelijks Bestuur) bestaande uit: voorzitter, secretaris en schatbewaarder (penningmeester), slechts op de functie van voorzitter wijzigingen ondergaan. Aanvankelijk bekleedde Leo Van Hooydonck gedurende 10 jaar (1988-1997) een dubbelrol. Vervolgens nam Jan Thyssens zijn functie als voorzitter van het Hoofd Bestuur, met veel succes, over en sedert 2004 hanteert Eric Dekonink de hamer. Josée Gysels (secretaresse vanaf 1989) en Luc Van Rompaey (het beheer over de penningen vanaf 1988) completeren de bestuurlijke romp.

Het Technisch Bestuur staat al vanaf 1982 onder leiding van hoofdtrainer – coördinator Leo Van Hooydock. Deze gangmaker heeft in Trainer SP2 Erna Torreele (vanaf 1984), Zwemschool Verantwoordelijke* Maggy Anthonissen (sedert 1986), Masters Verantwoordelijke Luc Van Rompaey (sedert 1985) en Technisch medewerkster Angèle Kenis (vanaf 1984) zeer ervaren kompanen tijdens de dagelijkse gang van zaken.

*Zwemschool Verantwoordelijke van 1984 tot 2006 was Viviane Balériaux. Zij heeft de Zwemschool gemaakt tot wat het nu is. In 2010 is zij, om gezondheidsredenen, actief gestopt binnen de club. ZIK hecht er terecht grote waarde aan dat zij hier wordt genoemd als één van de stuwende krachten.


Het Technisch secretariaat, voor vrijwel iedere vereniging in België en Nederland DE spil waarom de administratieve verwerking plaats vindt, is sedert 1 jaar in handen van Ingrid Mathijssen.

Totaal 18 functies, waarvan er 8 van vitaal belang. Alle 18 functies zijn bezet. Prima. Van de 8 vitale functies worden er maar liefst 5 langer dan 20 jaar door dezelfde persoon ingevuld. Daarnaast zijn 9 van de 18 functies bezet vanuit de hoek “goud van oud”. De huidige sterkte kan sneller dan verwacht omslaan in verzwakking. Redenen: een wanverhouding in leeftijdsopbouw. Vooralsnog hebben de mastodonten de overhand. Gezien de bezetting in het afgelopen decennium is het overduidelijk dat de vereniging dit probeert te ondervangen.

Naast deze functies hebben Leo Van Hooydock en Erna Torreele ook nog een belangrijke inbreng in het Brabo team. Het Brabo team dat in hoofdlijnen een voortzetting lijkt van Zwemclub Iloka Kapellen heeft met hen enthousiaste, deskundige en zeer ervaren krachten.

Iedere sportorganisatie in België en Nederland in het algemeen en zwemvereniging in het bijzonder kan leren van deze club uit Kapellen. De structuur, uitvoering en sfeer waarborgen: ZIK a way of life!

PS. In deel 3 wordt ingegaan op de sportieve successen.

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018