GeorgeSports Logo

 

CIJFERS BEIJING 2008

2008-09-12, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Onderstaande gegevens behoeven nauwelijks toelichting. Het betreft hier het zwembad zwemmen.

Finale overzicht dames (plaatsing 1 T/M 8, puntentelling 8 T/M 1). Vervolgens een overzicht met het aantal finale plaatsen per land, achter de zwarte kolom. Tenslotte de puntentelling per land.

Tabel 1; Klik hier voor een vergroting

Deze score vertekent nog enigszins in het voordeel van de Nederlandse ploeg, vanwege de gouden medaille.

Het wordt echter erger indien er wordt gekeken naar het aantal halve finale plaatsen, hetgeen een duidelijker beeld geeft over de breedte van het zwemmen.

Tabel 2

Finale overzicht heren

Tabel 3; Klik hier voor een vergroting

Dramatisch wordt het echter als het aantal halve finale plaatsen in beeld wordt gebracht.

Tabel 4; Klik hier voor een vergroting

Eerste algemene conclusies:

1. de voorspellingen (2000 en 2004) komen helaas uit;
2. alle “zogenaamde structuren” ten spijt, Nederland zakt snel verder en verder weg;
3. het “zogenaamde professioneel zwemmen” in Eindhoven kan op termijn wel eens de ondergang van het Nederlandse zwemmen worden.

Eerste specifieke conclusies:

1. de Nederlandse zwembadzwemmers en zwemsters komen nauwelijks verder dan 100 meter;
2. evenmin wordt er winst geboekt op de andere slagen dan de BC;
3. slechts 2 PR’ s t.o.v. een stroom van records bij de andere landen;
4. de begeleiding in het algemeen en de “wetenschappelijke begeleiding” in het bijzonder dienen hieruit consequenties te trekken.

Wat nu?

1. Allereerst het aanstellen van een onafhankelijke TD (Technisch Directeur) die overzicht heeft (charisma is helaas niet genoeg);
2. vervolgens een grondige analyse door een brede groep van deskundigen;
3. daarna de trainers en coaches veel beter opleiden c.q. bijsturen;
4. dan de zwemmers en zwemsters veel meer Algemeen scholen;
5. tenslotte de zwemmers en zwemsters Specifiek bijsturen.

Wordt vervolgd.


George Sieverding
12-09-2008

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018