GeorgeSports Logo

 

08-08-08: DE DAG DAT DE WERELD KAN VERANDEREN (3 EN SLOT)

2008-08-07, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Beijing, 8 augustus 2008, 20 uur plaatselijke tijd. De onrust neemt snel toe. Hier en daar ontstaat lichte paniek. In strijd met het protocol neemt de Chinese president Hu Jintao, de afgelopen dagen herhaaldelijk in het nieuws met beloftes over 100% veiligheid voor sporters en publiek, het woord. Het stadion houdt de adem in.  Hu Jintao roept op tot rust en verklaart dat China alles onder controle heeft. Deze boodschap wordt in het Engels opnieuw voorgelezen, doch stelt de aanwezigen in het stadion allesbehalve gerust. Men ziet de bijna vechtpartijen rond de Amerikaanse president George W Bush en zijn ouders George, voormalig president, en Barbara. De Amerikaanse en Chinese veiligheidsdiensten staan lijnrecht tegenover elkaar.

De weergaloze voorstelling over de Verboden Stad, de residentie van de Chinese Keizers van de Ming- en Qing dynastie, schitterend in beeld gebracht op enorme beeldschermen in de nok van het stadion doet de gemoederen niet echt kalmeren.
Evenmin de aankondiging van de binnenkomst van de allerlaatste fakkelloper. Vanuit de Verboden Stad is de eerste Chinese astronaut Yang Liwei als startloper op weg gegaan, gevolgd door nog 840 andere fakkellopers. Nu is het eindelijk zover. De spanning heeft echter niets meer te maken met de Olympische Spelen en alles wat daarmee verband heeft.

Tel Aviv, 8 augustus 2008, 15.00 uur plaatselijke tijd. De seconden tikken weg. Olmert, de aftredend premier van Israël, doet een allerlaatste poging tot onderhandelen. Met name de Amerikanen houden dit tegen.
Onderhandelen via kolonel Gadaffi of  “Grote Leider” Kim Jong ll staat gelijk aan erkenning van hun status. Rest Koning Abdullah van Jordanië. De lange lijst met eisen van Bin Laden blokkeert echter snel handelen. Politiek en snel handelen gaan niet samen. Een patstelling dreigt. Gadaffi haakt af en Abdullah heeft onvoldoende tijd en speelruimte.

Washington, 8 augustus 2008, 08.00 uur plaatselijke tijd. De druk op de 67-jarige Cheney neemt enorme proporties aan. De naderende ramp is vrijwel onafwendbaar. Het redden van zijn president lijkt op een regelrecht drama af te stevenen. Cheney voelt zich alleen op de wereld. Opnieuw speelt zijn toch al zwakke hart op, juist nu Amerika een sterke man behoeft.
Ook Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon van de VN maakt duidelijk machteloos te staan tegenover deze extreme vorm van terreur. Het bijeenroepen van de vaste leden van de Veiligheidsraad heeft ook geen zin meer. De VN huidige stijl komt volledig overeen met de machteloze Volkerenbond tussen beide Wereldoorlogen. Deze laatste minuten worden minuten van improviseren en anticiperen, waarin opnieuw geen plaats voor een organisatie als de VN.

Beijing, 8 augustus 2008, 20 uur plaatselijke tijd. De eerste ballonnen bereiken Beijing. De hemel wordt bijna verduisterd door deze onafzienbare vloot van de meest prachtig uitgedoste luchtschepen.
Binnen het stadion neemt de onrust per seconde toe. Ook Rogge besluit af te wijken van het protocol, nadat hij door zowel Amerikaanse als Chinese veiligheidsagenten op de hoogte is gesteld van het razendsnel naderende onheil. Hij tracht het woord te nemen, doch komt nauwelijks boven het aanzwellende geluid van angstige mensen uit.

Onzichtbaar door hoogte en  vormgeving, afgedekt door de Chinese luchtarmada, bereikt een aantal Predator B-2 vliegtuigen hun bestemming. De Predator B-2 is een UAV, Unmanned Aerial Vehicle, voorzien van supersonische Helfire raketten met atoomkoppen. Nauwelijks waarneembaar via de radar vanwege de enorme hoogte en de romp van koolstof. Sluipmoordenaars met volledige grondbediening.
De ontwikkelingen rond de UAV’ s heeft Amerika een ongelooflijke voorsprong bezorgd in de strijd om de wereldwijde militaire hegemonie. Er wordt al gefluisterd dat de opvolger van de Predator B-2 klaar staat, namelijk de Dominator. Slechts 1 meter groot en 45 kilogram, een moordwapen dat zijns gelijke niet kent. Een ongelooflijke voorsprong? Spionage is van alle tijden!

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw ontstaat de terreurbeweging Al Qaïda. Onder leiding van Bin Laden worden wereldwijd strijders gerekruteerd en vindt er op grote schaal infiltratie plaats met name binnen het Amerikaanse leger.
Ali Mohamed, een voormalig Egyptisch officier, trouwt met een Amerikaanse en verwerft het Amerikaans burgerschap. Hij meldt zich bij de strijdkrachten en maakt een bliksemcarrière. Al snel is hij in staat om geheime informatie door te spelen.
Ondanks vele signalen en talloze waarschuwingen aan het adres van de Amerikaanse inlichtingendienst voltrekt dit proces zich gedurende een groot aantal jaren.

Als in de jaren negentig een reeks aanslagen, op het WTC – in Somalië – Kenia – Soedan – Arabië etc. etc., zich voltrekt wordt duidelijk dat Ali Mohamed rechtstreeks in verbinding staat met de top van Al Qaïda waaronder bommenspecialist Abu Al-Maasri, en de beruchte rechterhand van Bin Laden dr. Ayman Al-Zawahiri.
In 1997 wordt Ali Mohamed gevangen genomen. Daar voorspelt hij onder andere de bomaanslag op de Amerikaanse ambassade in Kenia 1998 en “nine eleven”! Het dubbelspel van contra spionage met Ali Mohamed en de Amerikaanse veiligheidsdienst gaat een aantal jaren goed, doch tegenwoordig lijkt de opbrengst te gering om dit proces langer voort te zetten.
Hoogst waarschijnlijk krijgt Ali Mohamed binnen afzienbare tijd een compleet andere identiteit en mag hij in vrijheid verder als Amerikaans staatsburger. In Amerika is alles mogelijk.

Niet alleen de Amerikanen en hun directe bondgenoten bezitten de kennis over de GPS gestuurde UAV’ s, doch via Ali Mohamed ook Al Qaïda. Hiervan zijn de inlichtingendiensten niet op de hoogte, hetgeen op deze achtste van de achtste maand tweeduizend acht om acht minuten over acht pijnlijk duidelijk gaat worden.
De top van Al Qaïda beseft dat China noch de belangrijkste buitenlandse veiligheidsdiensten een aanslag vanaf zeer grote hoogte verwachten. Met alles wordt rekening gehouden behalve met dit horror scenario. Al Qaïda staat op punt om de mensheid een zware slag toe te brengen die mogelijk kan leiden tot de totale vernietiging van al het leven op de aarde.

De langdurige Jihad, de strijd tegen de ongelovigen, is gevolgd door het uitspreken van de Fatwa. Zowel in de Islam als het Christendom wordt gesproken over de Dag Des Oordeels.
In de 16e  eeuw voorspelde de vermaarde Franse astroloog Alexander Nostradamus dat in het begin van de 21e eeuw een allesverzengende zee van vuur de start van de apocalyps zal worden.
Ver voor hem, tegen het einde van de 1e eeuw van deze jaartelling, spreekt Johannus in “The Revelation”  zich uit in zeer krachtige angstaanjagende onheilspellende termen over dit moment.

Beijing,  augustus 2008, 20.05 plaatselijke tijd. De Chinezen geven geen toestemming tot evacuatie, noch van de deelnemers en toeschouwers noch van de hoogwaardigheidsbekleders. Zelfs  George W Bush en zijn lijfwachten moeten lijdzaam toezien en afwachten.
De 4 squadrons gevechtsvliegtuigen worden niet toegelaten tot het Chinese luchtruim, doch blijven rondcirkelen op of net over de grens van het toelaatbare. De spanning is om te snijden. Wat wordt het bevel en welke consequenties heeft dit.
Dit betekent eveneens een snel oplopende politieke spanning.

Washington, 8 augustus 2008, 08,05 plaatselijke tijd. Cheney staat voor de onmogelijke beslissing om zijn president, ten koste van alles, er alsnog uit te krijgen. Het besluit valt. De veiligheidsmensen, de bodyguards, zelfs alle in China aanwezige Amerikaanse burgers krijgen het bevel “redt onze president”.
De Air Force One op het vliegveld PEK krijgt opdracht om volledig startklaar, dat wil zeggen binnen 30 seconden kunnen opstijgen, te zijn in afwachting van de reddingsactie.
Vanaf de JFK krijgen de gevechtsvliegtuigen de opdracht om direct “door te stoten” naar het plein van de Hemelse Vrede en daar de presidentiële helikopter te beschermen met gevaar voor eigen leven.

Tel Aviv, 8 augustus 2008, 15.05 uur plaatselijke tijd. Koning Abdullah meldt Olmert, zeer uitvoerig met Bin Laden te hebben gesproken. Tijdens dit gesprek heeft Bin Laden aangegeven dat het pakket van eisen, zowel als de aangekondigde acties slechts afleidingmanoeuvres zijn geweest en hij nooit het plan heeft gehad om deze kans onbenut te laten. Zelfs heeft hij Koning Abdullah uit naam van de profeet Mohammed nog uitgemaakt voor een vazal van het westerse imperialisme.
Olmert bedankt Koning Abdullah en wenst hem sterkte om vervolgens de Mossad opdracht te geven over te gaan tot volledige uitvoering van de reeds lang bestaande veiligheidsmaatregelen.Dat houdt in: alle hoge regeringsfunctionarissen, belangrijke ambtenaren en onmisbare wetenschappers per direct naar de volledig operationele atoomkelders. Tevens een opdracht in de geest van code rood. Dat betekent: nog een laatste signaal van Olmert en de Israëlitische kernbommen zullen worden afgevuurd op de Arabische buurlanden in het algemeen en Iran, Irak en diverse bekende Al Qaïda terreurnesten in het bijzonder.

Wereldwijd nadert de spanning, doch ook de ontknoping het hoogtepunt. Indien genoemde feiten zich gaan voltrekken kan dat inhouden een regelrechte oorlog tussen China en Amerika. Uiteraard wordt er dan wereldwijd partij gekozen met alle consequenties van dien. Hetzelfde geldt voor de eventuele acties van Israël. Het Zionisme tegen de Islam, het Westen tegen het Oosten. De wereld zal branden.

Beijing, 8 augustus 2008, 20.05 plaatselijke tijd. Dr. Jaques Rogge, de zeer sympathieke Belgische voorzitter van het IOC, beseft dat er vermoedelijk geen ontkomen meer is aan de ondergang. Spoedoverleg met de Chinese en Amerikaanse presidenten heeft geen duidelijkheid kunnen verschaffen, waarbij de Amerikaanse president zich belachelijk maakt en zich uitermate laf toont in zijn “struggle for life”.
Volgens de informatie van de veiligheidsdiensten is het proces in volle gang en is niets meer in staat om dit te stoppen. Wordt het ieder voor zich? Wat gaat zich afspelen in en rond het stadion? Wat zal en kan het miljoenen leger dat China beschikbaar heeft, doen?

Terwijl de seconden tergend langzaam wegtikken, besluit Rogge nogmaals een poging te doen om het woord te nemen. Alle TV zenders zoemen in. In navolging van Rogge’ s illustere voorganger Avery Brundage die, na de aanslag van de Palestijnen op de Israëlitische delegatie tijdens de Spelen van 1972 in München, voor het front van de wereld de historische woorden sprak “The Games must go on”, neemt een zichtbare geëmotioneerde Rogge het woord.
“Vrienden
Indien de berichtgeving juist is, zal over enige ogenblikken een aanslag worden gepleegd met onder andere dit stadion als doelwit. De terreurgroep van Al Qaïda heeft laten weten de wereld op deze achtste van de achtste tweeduizend acht om acht uur acht, dus over minder dan 3 minuten, op z’ n grondvesten te laten schudden.
De betekenis hiervan is overduidelijk. Niemand onder ons zal dit overleven, terwijl vermoedelijk meer dan 100 miljoen Chinezen woonachtig in of rond Beijing eenzelfde lot zullen onderdaan. Ook wordt gedacht aan wereldwijde acties, doch daarover bestaat geen duidelijkheid.
Met deze afschuwelijke gebeurtenis wordt vermoedelijk een reeks van acties en reacties in werking gesteld die z’n gelijke niet hebben in de wereldgeschiedenis. Het kan zelfs leiden tot een volledige uitroeiing van de mensheid.
Bij ons, hier in Beijing, gaat het vermoedelijk allemaal beginnen. Wat het gaat worden, waar het vandaan kan komen, is allemaal niet bekend. Wel is duidelijk dat er geen ontkomen is en dat slechts waardigheid rest.
Laten wij nu bidden of onze gedachten voor onszelf nemen en in absolute stilte deze mogelijk laatste seconden met elkaar doorbrengen.
God zegene jullie”

Dan wordt het stil in het immense stadion. Hier en daar is een snik te horen. In miljarden huiskamers houdt men de adem in. De laatste seconden tikken weg.
Met de bekende oosterse gelatenheid lijken de Chinezen hun lot tegemoet te treden. Anders is het met de westerlingen. Zij trachten nog een laatste SMS’ je te verzenden of bidden.
De camera’ s zoemen in op een 16-jarige turnster die, met de wanhoop in haar ogen, lijkt te smeken om de steun van haar niet aanwezige ouders.
08-08-08 20.07 en 50 seconden. De laatste tien seconden tikken weg. Geen cameraman die meer in staat is om te handelen, geen verslaggever meer in staat tot een woord. De wereld lijkt even stil te staan.

De UAV’s vliegen in de juiste positie om hun alles vernietigende materiaal af te werpen. Op vele belangrijke plaatsen in de wereld wachten de strijders van Al Qaïda op het signaal om hun kamikaze acties te volbrengen.
57, 58, 59………..de TV beelden uit Beijing vallen weg. Het begin van het einde?

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018