GeorgeSports Logo

 

JAARWISSELING 2020 - 2021

2020-12-31, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Het is gebruikelijk om, op de laatste avond van het jaar, terug te blikken en tijdens het uitspreken van de Nieuwjaarswensen vooruit te kijken.
2020: een jaar van weinig pieken maar wel diverse diepe dalen. Wereldwijd de Corona crisis en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ook nationaal staat de Corona crisis op één, direct gevolgd door de Toeslagen affaire. Mijn absolute dieptepunt was "de affaire" waarbij "vrienden" mij van zeer zware feiten beschuldigden. Eén, bij de politie, getekende verklaring, schuldbekentenis en excuus, maakte nauwelijks iets goed, zie 6.
2021 wordt vermoedelijk helaas niet anders. Wereldwijd een vervolg van de Corona crisis en de varianten op het virus. Landelijk blijft het tobben met "het geloof in het kabinet en de Tweede Kamer" plus alle onzekerheden rond de vaccinatie. Positief kan de inauguratie van Joe Biden zijn op woensdag 20 januari aanstaande. Persoonlijk heb ik veel energie geput uit mijn bezoek op Tweede Kerstdag in Huissen, zie 3. Mogelijk mede daardoor deze openhartige ontboezeming. Velen zullen onderdelen van de tekst herkennen vanuit de jaarlijkse Kerstboodschap. Toch geef ik in deze column mijzelf meer dan ooit bloot.

Overpeinzingen
1.2020 het jaar van de Corona pandemie. In het voorjaar lockdown 1. Een zware periode. Op dit ogenblik "leven" wij met en in lockdown 2. Velen hebben het uitermate moeilijk gehad tijdens "de donkere dagen voor Kerst". Ik behoorde ditmaal tot deze groep, zie 2. Toch lijkt de lockdown de enige manier om het virus er onder te krijgen. Op de valreep komen er bovendien varianten van het virus in beeld. Wat kan dat voor consequenties hebben voor het huidige beleid?

2."Eenzame Kerst". In de nacht van Eerste- op Tweede Kerstdag schrijf ik deze tekst. Het waarom is duidelijk: toch een gevoel van eenzaamheid. Noch Kerstavond, noch Eerste Kerstdag, één gebaar, één attentie of zelfs maar één telefoontje. Het was stil, het bleef stil en de tafel leeg. Door alle activiteiten, een jaarlijks gebruik om "even aan iedereen" te denken, was ik te laat om nog te kunnen winkelen. Dus de Kerststol, jarenlang kreeg ik er teveel, ontbrak evenals het Kerstontbijt en het Kerstdiner. Bij de gedachte aan het bezorgen van de attenties, het verzenden van de boodschap met wat persoonlijke regels als toevoeging, kwam echter iedere keer weer de kop van de Kerstboodschap in mij op namelijk: vergeving. Die gedachte "redt" mij en helpt mij door deze nachtelijke uren die bijzonder traag verlopen.
PS. Deze alinea maakt deel uit van het verhaal, "Eenzame Kerst", dat ik die nacht voor mijzelf heb geschreven. Hierover heb ik, slechts met Everdien en Leo, zie 3 gesproken. Vermoedelijk zal ik het nooit in z'n geheel publiceren.

3.Derde Kerstdag schrijf ik onderstaande tekst na een zeer bijzondere Tweede Kerstdag in Huissen.
"Dag Everdien, Leo, Romy, Evert en Bouke
Ik heb gisteren een fantastische Tweede Kerstdag ervaren.
De gezelligheid, de sfeer, het eten, de gesprekken, de muziek, het gedicht, de gedichtenbundel "DICHTERBIJ",
teveel om op te noemen.
Het gesprek vooraf was voor mij noodzakelijk.
Ik vond een, meer dan, luisterend oor bij Everdien en Leo.
Daarna "ging het los"."

4.Het Corona virus en meer. De regering laat de oren hangen naar onze "nieuwe vicepremier Jaap van Dissel. De regelmatig gepresenteerde cijfers kloppen niet. Het hanteren van rekenmethodes blijkt niet het sterkste onderdeel van het kabinet, de Tweede Kamer en de beleidsambtenaren. Daarbij komt het kabinet met enige regelmaat zwaar onder vuur te liggen wegens het achterhouden van of het geven van onvolledige informatie. Ministers en Staatssecretarissen komen en gaan, evenals excuses die telkenmale worden gevolgd door de belofte "hiervoor is een daadkrachtige aanpak noodzakelijk".
Wie gelooft daar nog in na het geknoei rond het gasbeleid in Groningen, de verschrikkingen omtrent de Toeslagen Affaire met als één van de conclusies "Ongekend Onrecht", het legio aantal missers rond de aanpak van de Corona crisis, recentelijk weer een minister die tegen de rechtspraak in wegverbredingen tracht door te drukken!
Heel Europa vaccineert behalve Nederland!
Boosheid om veroordeling van vrouw die de bijstand moet terug betalen omdat haar moeder haar wekelijks een tas met boodschappen bezorgde! Minimaal € 7.000,00 wat met boetes kan oplopen tot meer dan € 10.000,00!
Last but not least het niet zo nauw met de waarheid nemen bij gehele of gedeeltelijke mislukkingen:
-de verhuizing van de mariniers van Doorn naar Vlissingen die, ondanks alles beloftes, niet doorging;
-alle problemen rond Airport Lelystad;
-de enorme overschrijdingen bij de aanleg van de HSL wat uiteindelijk op een gedeeltelijke mislukking uitliep.
De landelijke overheid heeft er de afgelopen jaren een zooitje van gemaakt. De provinciale- en lokale overheden volgen. Ambtenaren nemen het niet zo nauw met de waarheid en steeds weer opnieuw worden eerlijke burgers de dupe. Hoe anders? Stemmen in het voorjaar! Maar op wie?

5.2020. De Jaarwisseling staat voor de deur. Geen vuurwerk tot groot genoegen van velen, doch tot bijzonder groot ongenoegen van met name de jeugd. Voor beide standpunten is veel te zeggen. In diverse landen wordt om middernacht een enorme vuurwerkshow georganiseerd door de lokale overheden. Met een tijdige en goede voorbereiding waarbij voor- en tegenstanders worden betrokken kan dat DE oplossing betekenen.

6.2020. Is voor mij persoonlijk een ontzettend zwaar jaar geworden. Tweemaal een lockdown waarbij ik de eerste keer voldoende energie en enthousiasme kon opbrengen om er toch iets van te maken. Dit keer lijken deze voorwaarden totaal afwezig. Eén van de bekende motto's "meebuigen en altijd weer terug veren" lijkt nu te sneuvelen. De discussies over het begrip "morele betrouwbaarheid" hebben mij aan het denken gezet. Wie kan ik vertrouwen en op wie kan ik altijd rekenen? "De affaire" heeft, ondanks de redelijke afloop, toch diepe wonden geslagen. Nog altijd voert argwaan de boventoon.

7.2021 staat in de startblokken. Voor de komende Jaarwisseling hoop ik iedereen nog te bereiken. Ik ben een aantal mensen dank verschuldigd. Bij deze wil ik jullie nogmaals en nadrukkelijk bedanken. Mede dankzij jullie inbreng ben ik gekomen waar ik nu sta. Weliswaar met "vallen en opstaan". Het vallen gaat op mijn leeftijd trouwens gemakkelijker dan het opstaan! Het doet echter goed te weten dat er nog mensen zijn die aan je denken (mails, kaarten en uitnodigingen). Ik kan niet genoeg accentueren wat dit allemaal voor mij betekent.
PS. Mogelijk heb ik onnodig emotioneel gereageerd in de nacht van Eerste- op Tweede Kerstdag en dien ik te beseffen dat wij in andere tijden leven, tijden waarin de medemens duidelijk achter de eigen ik is gekomen.

8.2021 zal grote sociaal maatschappelijke veranderingen teweeg brengen. Internationaal en nationaal in het algemeen en voor mij in het bijzonder zal het vermoedelijk een tijd van continue aanpassingen worden. Aanpassingen die om begrip vragen. Aanpassingen die op toenemende weerstand gaan stuiten. Aanpassingen die extra tijd, wie heeft dat tegenwoordig nog, energie, deskundigheid vereisen.

9.2021 wordt vermoedelijk de start van mijn 74e levensjaar. Zal ik nog kunnen voldoen aan mijn eigen eisen omtrent mijn functioneren als trainer / coach? Ben ik nog in staat om de sporters naar hun tevredenheid te begeleiden? Heb ik nog voldoende energie en enthousiasme ter beschikking? Vragen waarop de antwoorden ongetwijfeld in de loop van 2021 zullen volgen. Op dit ogenblik van schrijven, de laatste dagen van 2020, twijfel ik aan veel en daarbij vooral aan mijzelf.

10.2021 en de vaccinatie. Ik heb recentelijk besloten om mij toch te laten vaccineren. Dat doe ik niet voor mijzelf maar voor anderen. Ik geloof er niet echt in en ik weet niets van eventuele consequenties op de langere termijn. Maar hier gaat het algemene belang mijns inziens voor het persoonlijke.

Epiloog

Uiteindelijk hoop ik voor ons dat in 2021 geleidelijk de ontstane onrust zal worden vervangen door stabiliteit en weer een prettige en gezonde manier van "met elkaar om kunnen gaan". Een noodzakelijke knuffel, de simpele maar welgemeende kus op de wang, het handen schudden etc. etc. maken onderdeel uit van onze manier van leven. Slagen wij daarin, dan ben ik gematigd positief over 2021. Zo niet, dan kunnen wij voor grote en niet gewenste verrassingen komen te staan. Dan zullen wij, onder andere de Zeistzaterdagochtendgroep, elkaar meer dan ooit nodig hebben en dat baart mij, gezien mijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen weken, grote zorg.

Een Fijne Jaarwisseling en een Goede Start van 2021.

George

www.GeorgeSports.eu

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018