GeorgeSports Logo

 

IN 'T RIET: "BELANGENORGANISATIE OPEN WATER ZWEMMEN 2" EN... ESMEE...

2017-10-20, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Op 11 september 2017 wordt melding gemaakt over ideeën betreffende professionalisering van het Open Water Zwemmen. Hierbij wordt nadrukkelijk aangegeven niet te denken aan het oprichten van een vereniging doch de mogelijkheden te onderzoeken om gezamenlijk, KNZB / TOWZ - NOWW - Organisaties - trainers / coaches / sporters / belangstellenden, te komen tot een, noem het vooralsnog maar, "Belangenorganisatie Open Water Zwemmen".
Uit de vele reacties blijkt dat de KNZB / TOWZ en organisaties tevreden zijn met de huidige opzet en dat men er van overtuigd is zelf over voldoende deskundigheid en enthousiasme te beschikken om het Open Water Zwemmen optimaal te kunnen ondersteunen en verder te ontwikkelen.
Inmiddels is de organisatie van de Alternatieve Klassementen, zeer kleinschalig gestart in 2015, zich verder aan het oriënteren op stapsgewijze uitbreiding van het 5-tal Alternatieve Klassementen in 2017 naar 9 in 2018 en mogelijk zelfs 13 in 2019. Vanaf 2020 wordt gestreefd om naast de GeorgeSports Trofeeën met geldprijzen te gaan werken.
Tevens zal in 2020 een voorzichtige start worden gemaakt met het realiseren van een aantal, hieronder genoemde en reeds eerder aangegeven, doelen.

1.Het voorkomen van meerdere organisaties op één wedstrijddag. Uitgaande van de eerste en / of oudste rechten en de volgende belangstellende de positie van eerste reserve te geven waarbij slechts één, de eerste, organisatie in aanmerking komt voor de landelijke telling (en).
2.Het reduceren van de kosten met minimaal 25 - 40%. Hierbij te denken aan gezamenlijk onderhandelen onder andere betreffende beveiliging, inkoop, materialen etc..
3.Het verhogen van de inkomsten eveneens met minimaal 25 - 40%. Hierbij te denken aan "aangepaste startgelden", verbeteringen ten aanzien van "prestatietochten" en het opnieuw instellen van een "beloningssystematiek" in de lijn van de jaren zeventig.
4.Het aantrekken van sponsors voor de landelijke organisatie, waarbij de huidige sponsoring per wedstrijd onaangetast blijft.
5.Het professionaliseren van het Open Water Zwemmen zoals een meer uitgekiende programmatie, livetiming etc..

Last but not least: het geleidelijk opstarten van een garantiefonds met als doelen:
1.de kosten voor een organisatie waarvan de wedstrijd, buiten eigen schuld, moet worden afgelast volledig te vergoeden;
2.jaarlijks de organisaties die onder het landelijke gemiddelde aantal starts van het seizoen ervoor liggen te compenseren tot dit gemiddelde.

Organisaties die hierover willen meedenken en praten worden verzocht zich bij GS@GeorgeSports.eu te melden en dat graag ruim VOOR het jaarlijkse kalendercongres van de KNZB / TOWZ, eind november 2017.

Eén advies voor deze landelijke bijeenkomst: probeer het eens te worden dat het dragen van wetsuits verplicht wordt gesteld BOVEN de 5 kilometer. Dit betekent slechts een kleine wijziging van de huidige opzet echter met grote positieve gevolgen die door een grote groep betrokkenen, organisaties - sporters - trainers / coaches, wordt ondersteund.

...........EN ESMEE.........................................

De afgelopen jaren bewijzen de Nederlandse Open Water Zwemmers en Zwemsters zich tijdens EK's - WK' s en de Olympische Spelen. Het "regent" kampioenen en medaille winnaars en winnaressen. Vooral grootmacht Eindhoven manifesteert zich met een succesformule.
Op zondag 15 oktober 2017 zwemt Esmee Vermeulen zich in de kijker. In het Chinese Chun' an Qiandaho eindigt Esmee als vierde op slechts 1,6 seconde van de winnares. Deze 21 jarige zwemster gaat zonder twijfel het gat tussen Sharon van Rouwendaal en haar Nederlandse achtervolgsters dichten. Dat is positief voor een succesvol optreden tijdens de grote toernooien.
Ook Ferry Weertman legt in China beslag op de vierde plaats op 4,5 seconde van de winnaar. Marcel Schouten, tiende op 6,1 en Pepijn Smits elfde op 6,9 tonen aan zich te kunnen meten met de wereldtop.
De winnende tijden 1.37.29.20 (vrouwen) en 1.31.52.40 (mannen) maken evenwel duidelijk dat de lengte van deze wedstrijd de 10 kilometer niet benadert.
Zondag 22 oktober start de Nederlandse afvaardiging in Hong Kong om vervolgens af te reizen naar Tokio.
De toekomst van het Nederlands Open Water Zwemmen op internationaal niveau lijkt gewaarborgd gezien de leeftijden.

In de geschiedenis van het internationale Open Water Zwemmen speelt Nederland al vele tientallen jaren een hoofdrol. Herman Willemse (1934), The Flying Dutchman, in de jaren vijftig en zestig. Judith de Nijs (1942), jaren zestig en zeventig, Monique Wildschut (1963), jaren tachtig, en meest recent Edith van Dijk (1973) gedurende een tweetal decennia net voor en net na de eeuwwisseling, zijn nog altijd aansprekende namen.
Wat deze coryfeeën doet verschillen van de huidige toppers zijn de omstandigheden en veelal de lengte van de wedstrijden.
In één van de volgende columns zal uitgebreid worden ingegaan op de veel gehoorde opmerking "5 en 10 kilometer wedstrijden zijn niet de echte Open Water uitdagingen".

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018