GeorgeSports Logo

 

REACTIES SWIMCUP EINDHOVEN APRIL 2017 (DEEL 3)

2017-04-30, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Deel 3 is gericht op cijfers en de voorlopige samenstelling van de Nationale ploeg voor het EJK.

Marrit Steenbergen (50, 100 en 200m vrije slag, 100m vlinderslag, 200m wisselslag)
Laura van Engelen (200, 400, 1500m vrije slag)
Imani de Jong (200m vrije slag)
Tess Schouten (50 en 100m schoolslag)

Ya'elle Lucht (50m vrije slag)
Rosey Metz (50m schoolslag)
Chefanja Nunes (50m vlinderslag)
Silke Holkenberg (estafette(s)

Nyls Korstanje (50, 100, 200m vrijeslag, 50 en 100m vlinderslag)

Juri Dijkstra (50m schoolslag)

Tekst overgenomen van de Zwemkroniek site:

"Het EJK is een belangrijke graadmeter binnen ons talent ontwikkelingssysteem. Als je bij het EJK in finales meedoet, dan maak je goede kansen om op senioren niveau ook te slagen. We gaan met een sterk team met medaille- en finalekansen", aldus de verantwoordelijke coach.

Reactie 1: na het complete falen van de vorige coach Titus Mennen, nooit eerder werd er slechter gepresteerd, klinken deze woorden ambitieus doch getuigt het van realiteitszin? Deze selectie is absoluut niet in balans. 8 meisjes en slechts 2 jongens. Wederom ligt het accent, net als bij de senioren, op de 50 meter nummers. Met Marrit en Nyls heeft deze selectie de plicht om niet alleen door te dringen tot een aantal finales doch minimaal met een aantal medailles terug te komen wat in het verleden de normaalste zaak op een EJK was.

Reactie 2: het Nederlandse zwemmen behoort complete ploegen af te vaardigen zodat naast een veel groter aantal individuele deelnames met alle estafette teams kan worden gestart en vermoedelijk ook richting finales kan worden gedacht. Nederland presenteert zich, met de mond, telkenmale als een echte zwemnatie! Maak dit dan waar en bouw vanuit de EYOF en de EJK aan een sterke ploeg die er in zal slagen om het vertrek van de laatsten van een zeer succesvolle lichting op te vangen. Het is echt "5 voor 12"!

Wederom overgenomen van de Zwemkroniek site:

"Extra nominatieperiode
In de periode 10 april 2017 tot en met 4 juni 2017 start een tweede nominatie periode waarin door te voldoen aan de individuele prestatie-eis een nominatie kan worden afgedwongen voor de nog niet bezette startplaatsen. Er zijn maximaal 4 startplaatsen per programmanummer.
Sporters kunnen in de periode 10 april 2017 tot en met 4 juni 2017 zelf twee wedstrijden kiezen die meetellen in de nominatie periode".

Reactie 3: niet meer dan logisch al moeten er wel vraagtekens worden geplaatst bij de nu toegepaste periodisering en het piekmoment. Als er de komende periode "massaal" gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheden dan dient er ernstig te worden nagedacht over het nut om een selectiemoment te plaatsen als ditmaal in Eindhoven geschiedde.

Reactie 4: zoals uit reactie 2 al blijkt, wordt gepleit voor een complete ploeg naar EYOF en EJK. Om het effect van deze beleidsaanpassing juist te kunnen beoordelen dient er minimaal aan een drietal EYOF toernooien te worden deelgenomen. Daaruit zal moeten blijken dat belangstelling voor de zwaardere programma onderdelen en de achterblijvende slagen, RC - SS en VL, gaat toenemen. Het uiteindelijke resultaat zal dan finale plaatsen en medailles op een breder front opleveren en dat bewijst inzicht in de materie en de keuze voor het juiste beleid.

De veranderingen voltrekken zich deze dagen in sneltrein vaart. Nog maar nauwelijks bekomen van een compleet nieuwe visie met betrekking tot een seizoenopzet, dit vraagt bijna het onmogelijke van de verantwoordelijke trainer / coaches, komt de volgende gigantische verandering om de hoek kijken: de wetsuits. De komende weken wordt in een reeks columns uitgebreid in gegaan op deze ontwikkelingen waarbij niet zal worden geaarzeld om zeer kritische kanttekeningen te plaatsen daar waar noodzakelijk.

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018