GeorgeSports Logo

 

Energiehuishouding tijdens inspanning gekoppeld aan de hartslag (slot)

2011-06-20, door: Berry van Holland

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Op verzoek van een aantal lezers is het verloop van de hartslag in de grafiek van de energiebronnen geplaatst (zie Figuur 1). Op de linker y-as kan worden afgelezen welk percentage vetten en koolhydraten worden verbrand. Op de rechter y-as staat de hartslag in slagen per minuut. Op deze manier kan gemakkelijk worden afgelezen hoeveel procent vetten en koolhydraten worden verbrand bij een bepaalde hartslag. Houd er daarbij rekening mee dat boven het ‘omslagpunt’ vrijwel alleen maar koolhydraten verbrand worden. Op dat punt is in beide grafieken geen vetverbranding meer te zien. Voor een uitleg over het omslagpunt wordt verwezen naar het artikel ‘de maximale inspanningstest’ op www.georgesports.eu.


Figuur 1. Energiebron (y-links) en hartslag (y-rechts) uitgezet tegen de tijd. Links: getrainde sporter; Rechts: ongetrainde sporter.

In de linkerhelft van Figuur 1 staan de resultaten van een getrainde sporter weergegeven. Bij een hartslag tussen de 175 en 180 slagen per minuut wordt het omslagpunt bereikt en worden er nauwelijks nog vetten verbrand. De hartslag loopt op tot 192 slagen per minuut.
In de rechterhelft van Figuur 1 staan de resultaten van een ongetrainde sporter weergegeven. Sowieso valt op dat er relatief meer vetten worden verbrand bij een lage(re) inspanning. Bij deze sporter is er geen vetverbranding meer bij een hartslag van ongeveer 170 slagen per minuut, maar de hartslag loopt nog maar een klein beetje op tot maximaal 178.

Om meer te weten te komen over een persoonlijk profiel wat betreft hartslag en verbranding kan een inspanningstest gedaan worden bij bijvoorbeeld een sportmedisch adviescentrum. Daar kan in overleg, en op basis van de resultaten, bepaald worden wat de beste persoonlijke trainingsaanpak is.

 

Berry van Holland, bewegingswetenschapper
in samenspraak met George Sieverding

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018