GeorgeSports Logo

 

"ZEEPBELLEN VERANDEREN IN KANONSKOGELS"

2008-07-24, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


De laatste alinea in de Volkskrant d.d. 6 oktober 1997 luidt:

"De kennis die uit het project voortkomt, is niet alleen voor de triatlon van belang. Ex toptriatleet Axel Koenders, technisch adviseur van het NOC/NSF, laat coaches en begeleiders van andere duursporters meeprofiteren."

De laatste alinea in de column d.d. 10 juli 2008 luidt:

"De allerlaatste alinea is een bekende dooddoener. Vrijwel altijd inhoudsloos en derhalve nutteloos voor een eventueel vervolg. Of zou de NTB met de huidige plannen toch hebben geluisterd en derhalve nu met zeepbellen aan het schieten zijn gegaan om straks in Peking 2008 te spreken van wat ongeluk als er ver van het podium wordt ‘gescoord’. Of behoort de NTB tot de amateuristische organisaties waarin het Olympische adagium ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen’ nog altijd overheerst?"

Het lijkt erop dat men niets heeft geleerd van het fiasco Sydney 2000. Over enkele weken wordt het duidelijk. Scoort de NTB in Peking 2008 in de lijn van hun beleidsvisie? Gaat de NTB de komende jaren lineair of zelfs exponentieel in successen vooruit? Of wordt er wederom genoegen genomen met klasseringen in het middenveld of zelfs achterin?

Natuurlijk kan het anders. Een uitgebalanceerde en geaccepteerde beleidsvisie van waaruit een meerjarenplanning wordt ontwikkeld binnen de doelstellingen waarin voldoende ruimte voor de absolute topsport wordt gerealiseerd, doch waar de breedtesport als basis voor een gezond bestaansrecht blijft dienen.

In deze beleidsvisie dient kristal helder te worden beschreven:

1.doelstellingen

2.werkwijze

3.menskracht en middelen

4.toetsingsmomenten en toetsingscriteria.

Naast een tweetal zeer belangrijke doelstellingen te weten:

1.ontwikkelen van de breedtesport binnen de NTB

2.het realiseren van een topsportmodel, participerend binnen de NTB, dient er uiteraard een aantal sub doelen te worden vastgelegd, doch in deze gaat het om de kerndoelen.

Het vervolg van deze column betreft punt 2.

De gekozen werkwijze dient transparant te zijn en door alle direct betrokkenen volledig te worden onderschreven. Bestuurders en uitvoerders dienen zich volledig te commiteren en zich geheel ondergeschikt te maken aan één of beide hoofddoelstellingen. Gedurende een periode van tenminste twee Olympiades, dat wil zeggen tweemaal vier jaar tussen de Olympische Spelen, wordt de gekozen koers aangehouden, slechts bijgestuurd door onverwachte ontwikkelingen en informatie vanuit de toetsingsmomenten en toetsingscriteria.

Met betrekking tot menskracht en middelen dient alles in het werk te worden gesteld om bestuurders en uitvoerders optimaal te laten functioneren waarbij een TD (Technisch Directeur) een persoon moet zijn met kennis, charisma, contacten en kwaliteiten als bruggenbouwer.

Binnen de NTB komt hiervoor eigenlijk maar één persoon in aanmerking en dat is mister triatlon Nederland, good-old Rob Barel. Barel paart een bijzonder grote mate van kennis en ervaring aan een bijzonder charisma en een onvoorstelbare hoeveelheid binnen- en buitenlandse contacten.

Vervolgens dient een aantal discipline toppers te worden aangetrokken die samen met specialisten, de TD en de verantwoordelijke functionaris (sen) binnen het NTB bestuur, het beleid in hoofdlijnen uitstippelen.

Het aanwenden van middelen, hoe beperkt vooralsnog, komt voort uit gemaakte keuzes.

De toetsingsmomenten en toetsingscriteria dienen eveneens klip en klaar te worden vastgelegd.

Bestuurders zowel als uitvoerders dienen hierbij verantwoording af te leggen over werkzaamheden, vorderingen, doch eveneens over niet voorziene obstakels.

Deze evaluatie momenten dienen uiteindelijk voor de "afrekening" en mogelijk "extra honorering".

De nieuwsgierigheid, naar aanleiding van de column d.d. 10 juli 2008, kan voor een deel worden bevredigd door de navolgende simpele uitgangspunten:

1.zoek talentvolle zeer jonge sporters (10-12 jaar);

2.leer hen technisch goed lopen en vooral op jonge leeftijd zeer snel zwemmen (11 minuten en 30 seconden over de kilometer rond 16 jaar);

3.laat hen enige ervaring opdoen op de mountainbike, de racefiets en eventuele andere speerpunten;

4.beperk de eerste, zeer lange, periode tot de ontwikkeling van bovengenoemde punten;

5.bij gebleken geschiktheid, zet het topsport proces in werking.

Een goed zwemmende, zie punt 2, begenadigde loper kan uiteindelijk in het tactisch spel van de Olympische triatlon scoren. Een andere weg naar Rome bestaat er nauwelijks.

Met deze simpele, doch zeer duidelijke en ingrijpende, herstructurering zal de NTB over een reeks van jaren de ene topper na de andere kunnen lanceren.

Direct na de komende OS aan de slag. Alle verantwoordelijke beleidsmakers en uitvoerders van het huidige zeepbellen beleid vervangen.

Binnen een half jaar komen met een uitgekiend plan de campagne om vanaf 2020, eventueel zelfs 2016 al, de internationale triatlon wereld te kunnen bestoken met kanonskogels.

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018