GeorgeSports Logo

 

PEKING 2008 STAAT VOOR DE DEUR

2008-06-06, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Terwijl voetbalminnend Nederland zich opmaakt en zich verheugt op het EK voetbal van 2008, staat de binnen- en buitenlandse sportelite te trappelen van ongeduld om hun krachten te meten tijdens de 26e Olympische Spelen in China, later deze zomer.
Al vele maanden kopt de pers de nationale- en internationale topsporters. "Ik wil geschiedenis schrijven", aldus Pieter Van Den Hoogenband (VDH). "Veldhuis denkt dat zij in Peking nog harder kan". "Ik wil iets doen dat nog nooit is gedaan", meldt de Australische kilometervreter Grant Hackett.
Dit betreft dan alleen nog maar het zwemmen, tegenwoordig zowel in het zwembad als het buitenwater. Voor deze Spelen is namelijk de 10 km. in het buitenwater toegevoegd. Met respect uitgesproken en geschreven, "good-old" Edith van Dijk heeft hierdoor haar afscheid uit de mondiale buitenwater top even uitgesteld om een laatste kans op Olympische roem te vergaren.
Wie worden de sterren in Peking? Hoe gaat de Nederlandse sport scoren?

Een grondige analyse van de sport in het algemeen en de Nederlandse sport in het bijzonder leert dat Nederland relatief goed scoort in verhouding tot het aantal inwoners. Een medaille score tussen 20 en 30 plakken zorgt voor een plek in de top twintig van het medaille klassement en dan geeft het aantal behaalde gouden medailles uiteindelijk de doorslag over de juiste positie in dit klassement.
Gaat Nederland in Peking wederom voor zo' n score? Hoe liggen de kansen?

Allereerst de teamsporten. Nederland is uiteraard wederom rijkelijk vertegenwoordigd. Naar verwachting wordt 1 medaille bij het hockey behaald en vrijwel zeker 1 medaille in de hippische sport.
Vraag van "nationaal belang": wat doet Foppe? Totaal 3 medailles?

Vervolgens individueel en op volgorde van de succesvolle olympische sporten. De hippische sport, van oudsher zeer succesvol, gaat voor 2 à 3 medailles. De wielersport zal met zo' n score zeker niet ontevreden zijn. Het judo lijkt moeilijke tijden door te maken, waardoor één medaille al een fantastische score zou zijn. De atletiek doet het beduidend beter, doch een kleine medaille kans lijkt slechts aanwezig voor onze nationale Afrikaanse loopsters. Nu "The Lord of the Rings" thuis dient te blijven, zijn er geen medaille kansen bij het turnen. Op de triathlon zijn geen kansen, terwijl de schutters soms wel eens goed blijken te "schutteren". 2 medailles bij het roeien lijken niet onrealistisch, hetzelfde geldt voor een 3 tal niet verwachte medailles. Totaal 12 medailles?

Rest het zwemmen, waarvan veel wordt verwacht! Is dit echter realistisch?
Een blik op de internationale ranglijsten, de komende trials en de onwetendheid over de Aziatische ontwikkelingen doet enige voorzichtigheid oproepen.
Natuurlijk lijken VDH en Veldhuis kanshebbers en staan de estafettes er ook bijzonder goed voor, toch lijkt voorzichtigheid op z' n plaats.
Is VDH de VDH uit 2000? Zo neen, dan wordt het heel moeilijk!
Is Veldhuis bestand tegen de enorme psychische druk van Trickett - Lenton en Steffen?
Zijn de Australische en Amerikaanse estafettes wel te kloppen?
3 medailles en Nederland mag heel tevreden zijn. Op welke nummers en door wie blijft vooralsnog de vraag. Mogelijk dat de buitenwater coryfeeën nog iets toevoegen aan de totale score! Totaal 4 medailles?

Totaal 19 medailles. Maar voorspellingen komen vrijwel nooit uit.
Daarom een korte quiz, met enkele aardige prijzen.

1.Aantal medailles voor de Nederlandse sportwereld? (4* goud - 9* zilver - 6* brons, totaal 19)
2.Behaalt België meer of minder dan 5 medailles? (minder)
3.Aantal medailles voor de Nederlandse zwemsport? ( 1* -, 2* zilver - 1* brons, totaal 4)
4.Behaalt een Belgische zwemmer of zwemster een medaille? (neen)

Tussen haakjes de verwachtingen van de schrijver.

Inzenden voor de Openingsceremonie in Peking aan: GS@GeorgeSports.eu

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018