GeorgeSports Logo

 

Wedstrijden 3: Waanzin!

2005-03-16, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


In het tweede artikel van deze reeks werd het accent gelegd op zogenaamde tegengestelde belangen. Enerzijds de sporters en hun ouders, anderzijds de trainer / coach. Zeker op jonge leeftijd speelt dit vaker dan men denkt.
Het duidelijk stellen van doelen en het aangeven van een herkenbare aanpak kan daarbij helpen misverstanden en ergernissen te voorkomen. Dit is een belangrijke taak voor de trainer / coach.
In dit derde artikel vakantie, blessure, ziekte : wedstrijden!

Een trainer / coach die zijn / haar vak serieus neemt komt zeer regelmatig in conflict met werkelijk alles en iedereen over het belang van de eerstvolgende wedstrijd. Ieder weekeinde, iedere wedstrijd kent eigen specifieke belangen, zoals in het vorige artikel beschreven. Ook dit weekeinde en deze wedstrijd kan onmogelijk worden gemist ondanks……

Daarin gaan verenigingen, jonge sporters en hun ouders, een te grote hoeveelheid trainers / coaches soms heel ver, niet zelden veel te ver. Het individuele belang wordt ondergeschikt gemaakt aan het collectieve doel, ook al kan dat de sporter direct en / of indirect schade berokkenen. “Het doel heiligt……….”

Te beginnen met vakanties. “Kunnen jullie op zaterdagavond terugkomen in plaats van zondags in verband met de wedstrijd?”, is een veel gehoord verzoek aan de ouders van jonge sporters. Ook deze wedstrijd kan natuurlijk absoluut niet worden gemist, al betekent dat een heel gezin eerder dient terug te keren van vakantie. Fysieke schade wordt hierbij gelukkig niet veroorzaakt, hooguit een sociaal maatschappelijke, maar het blijft waanzin!

Bij blessures ligt het al wat anders. Hopelijk is er sprake van een duidelijke verbetering of mogelijk zelfs herstel vlak voor het weekeinde zodat alsnog kan worden deelgenomen aan de wedstrijd. Herkenbaar voor iedereen, doch hier wordt reeds voorbij gegaan aan het fysieke belang van de sporter en er kan onnodig vervolg letsel ontstaan!

Nog extremer ligt het bij ziekte. Een griepaanval komt totaal op het verkeerde ogenblik. Indien maar “enigszins mogelijk en verantwoord” kan er alsnog worden deelgenomen aan de wedstrijd. Nog afgezien een toevallig PR (Persoonlijk Record), het is en blijft onverantwoord, waarbij mogelijke schade helaas nog nooit goed in kaart is gebracht!

Hoe dan wel?
Uitgaan van het principe: eerst trainen, dan wedstrijden.
Dit houdt in dat bij vakanties, blessures, ziektes NIET zal worden deelgenomen.
Het primaire en ook individuele belang wordt hierbij voorop gesteld.

Trainen betekent opbouwen, liefst via de weg der geleidelijkheid. Naast een meerjaren- en jaarplanning, is er ook sprake van een aanpak op kortere termijn. Uiteraard, dat is inherent aan het werken met mensen, komen daarin onverwachtse gebeurtenissen voor zoals de aangegeven blessures en ziektes. In zo’ n situatie dient de planning enigszins te worden bijgestuurd en te worden besloten met een piekmoment.

Een piekmoment wordt in principe altijd geplaatst na een zorgvuldige voorbereidingsperiode. Na een juist gedoseerde trainingsaanpak en een daaraan gekoppelde rustperiode is de sporter klaar om deel te nemen aan een wedstrijd. In geval van blessures en/of ziektes dient de voorbereidingsperiode tijdelijk te worden onderbroken. Na herstel zal deze opnieuw worden opgepakt, met extra aandacht voor de reden van afwezigheid. Dit betekent: even geen wedstrijden.

Even geen wedstrijden kan fysiek en / of psychisch herstel betekenen. Een sporter wordt weer fris en gretig. Onnodige teleurstelling en mogelijke risico’ s vermeden. De planning kan zorgvuldig worden uitgevoerd. De begeleidende trainer / coach zal zijn / haar sporter in bescherming moeten nemen om dit proces correct te laten verlopen.

Uiteindelijk blijkt het belang van de sporter en zijn / haar prestatie centraal te staan in de relatie en aanpak tussen en van sporter : trainer / coach. Een bekwame trainer / coach zal dit ethisch principe voorrang geven ondanks alle externe druk. Het belang van de sporter primeert en dat tekent de goede trainer / coach!

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018