GeorgeSports Logo

 

INNOSPORTLAB: ZINVOL OF GEBAKKEN LUCHT?

2022-02-28, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Recentelijk is op de bekende website De Zwemkroniek een artikel verschenen getiteld: "Details maken het verschil". Het bleek Een artikel over trainer / coach Geert Janssen en zijn pupil Koen de Groot naar aanleiding van hun bezoek aan het Innosportlab in Eindhoven. Als DE initiatiefnemer van het lab in Eindhoven, toenmalig gepresenteerd als Technolab, meen ik te moeten reageren op dit artikel.

Alvorens inhoudelijk te reageren wil ik Janssen complimenteren met zijn enthousiaste beschrijving. Deze opstelling komt zijn sporters altijd ten goede wat er ook wordt ondernomen om de sporters sneller te maken. Ook ben ik van mening dat de kop boven het artikel "Details maken het verschil" klopt.

Toen halverwege de jaren negentig Jacco Verhaeren trainer / coach van PSV Eindhoven werd, bespraken wij het nut van "meten is weten". Met enige regelmaat werd een meetstraat in Hamburg bezocht. Wogen de reistijd en de kosten op tegen het rendement was telkenmale de vraag. Uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat het in Hamburg overduidelijk om financieel gewin ging met als uitgangspunt "in het land der blinden is éénoog koning".

Inmiddels ontwikkelde Verhaeren zich snel en zijn enthousiasme sloeg over op de sporters. Het werd duidelijk dat een trainer / coach "nieuwe stijl" zich diende te omringen door specifieke deskundigen waarbij hijzelf verantwoordelijk bleef. Zo ook bij PSV Eindhoven. Op mijn advies kwamen onder andere Wieger Mensonides, medaillewinnaar op de spelen in Rome in 1960 en deskundig op het gebied van weerstanden, en Jan en Pascal Olbrecht, inspanningsfysioloog met zijn vrouw uit België, het team versterken.

Terwijl de successen zich aaneen begonnen te rijgen ontstonden er plannen voor de nieuwbouw van het huidige Pieter van den Hoogenband complex. Wij, Mensonides en ik, waren er als de kippen bij om onze ideeën over een Technolab toe te lichten. Naast het aanbrengen van camera's, vaste zowel als meelopende, diende zoveel mogelijk data te worden verzameld. Tijdens de realisatie van het trainingsbassin, waar de metingen zouden gaan plaats vinden, ontstonden de eerste inhoudelijke conflicten. Philips slaagde er niet in om de juiste opname apparatuur te leveren terwijl andere leveranciers niet in aanmerking konden komen. Philps is Einhoven, Eindhoven is Philips.

Uiteindelijk was alles ingericht en kon het, in onze ogen, slechts zeer beperkt gaan functioneren. Ook was de inrichting van een medische ruimte niet gerealiseerd en werd het verzamelen van data niet adequaat ter hand genomen. Dat moest leiden tot een breuk binnen het team van deskundigen. Mensonides en ik verlieten het team. De prestaties van de sporters onder leiding van Verhaeren werden echter fantastisch waardoor onze inhoudelijke kritiek ondergesneeuwd bleef. Toch bleef ik, al vanaf de Spelen in Sydney 2000, met grote regelmaat in mijn Columns waarschuwen voor het achterblijven van de ontwikkelingen en meer dan eens mijn twijfels uitspreken over het Innosportlab. Ondanks de sportieve successen waarschuwde ik aan de lopende band voor de komende teloorgang.

Met betrekking tot het Innosportlab meldde ik steeds vaker de sporters, voornamelijk zwemmers en triatleten, wat de uitkomsten van hun dure testen bij het Innosportlab zouden zijn. In mijn ogen kwam het Innosportlab niet verder dan Hamburg en leken de activiteiten meer op het vergaren van financiële middelen dan het ontwikkelen van een High Performance Center. De enorme investeringen ten spijt er is nauwelijks sprake van ontwikkelingen die de sport in het algemeen, het zwemmen en de triatlon in het bijzonder van het Innosportlab mogen verwachten.

Zijn er dan helemaal geen pluspunten te vermelden? Natuurlijk en de verbeterde start van Ranomi Kromowidjojo is daarvan het beste voorbeeld. Haar winst bij het starten gaat overigens weer verloren aan inhoud op de 100 meter. Voor haar gigantische score op de kortebaan en met name de 50 meter nummers is de verbeterde start vaak van doorslaggevende betekenis gebleken.

Opvallend is het groeiende verschil in prestaties tussen de toppers uit Amsterdam en Eindhoven. Het dagelijks kunnen beschikken over de faciliteiten van het Innosportlab heeft dus, even bot gezegd, geen verschil gemaakt.

Natuurlijk kijken de sporters, trainers / coaches, bezoekers uit binnen- en buitenland met grote ogen en volle bewondering naar het indrukwekkende vertoon van ogenschijnlijk technisch vernuft. Zo ook, zeer recent, trainer / coach Geert Janssen met zijn pupil Koen de Groot. In zijn beschrijving over "Details maken het verschil" komt Janssen met een aantal interessante aandachtspunten te weten:
-in vergelijking met andere landen trainen wij niet echt hard maar slim;
-het Innosportlab helpt echt om naast hard ook slim te trainen;
-de waardevolle kansen voor jongeren om hun starts in slow motion te kunnen zien;
-de mogelijkheid om met behulp van de Innosportlab deskundigen deze fouten te corrigeren;

"Leidraad"

Geert Janssen voegde hieraan toe, dat hij verwacht dat het Lab een leidraad zal zijn in de ontwikkeling van zowel training als coaching voor de volgende generatie van het Nederlandse zwemmen als de samenwerking wordt voortgezet, in de hoop om in de toekomst olympische medaillewinnaars te "produceren" dankzij de technologische voordelen die InnoSportLab de Tongelreep biedt."

Terugkomend op het begin van deze Column "het regelmatig bezoeken van de meetstraat in Hamburg", omdat men daar faciliteiten dacht te vinden die men in eigen bad niet kon creëren, lijkt het er nu op dat eenzelfde situatie voor Eindhoven geldt. Elders in Nederland denkt men mogelijk dat men naar Eindhoven moet gaan voor de beste faciliteiten en expertise.

In Hamburg bleek het uiteindelijk om de financiën te gaan, zo ook in Eindhoven. De realiteit: een gemiddelde club heeft nu ook de mogelijkheden om dit zelf te doen. Iedereen heeft tegenwoordig een video in zijn zak. De camera zit alleen niet op één of meerder vaste punten. Markeer de punten waar de camera staat en iedereen is in staat om geschikte opnames te maken en ook de snelheden te berekenen.

Inmiddels bestaat het Innosportlab, in verschillende vormen, al bijna twee decennia. In die periode heeft het ruim de tijd gehad om aan de toevoeging van Geert Janssen te voldoen. In die periode heeft het ruim de tijd gehad om uit te groeien tot een faciliteit die nationaal en internationaal echt duidelijk voorop loopt. Dat dit niet is gelukt, maakt het antwoord op de vraag in de titel "gebakken lucht.

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018