GeorgeSports Logo

 

IN 'T RIET: BELANGENORGANISATIE OPEN WATER ZWEMMEN

2017-09-11, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

11-09-2017. Verslagen over Sleeuwijk (09-09), Hoorn (10-09) en Vught (10-09), Wetsuits 1 en Wetsuits 2, Livetiming, NOK zonder de EJK selectie, allemaal op naar Oss en een voorzichtige eerste opzet betreffende een "Belangenorganisatie Open Water Zwemmen".

Sleeuwijk. Op de NOWW site meldt Dirk de Kooter, al vele jaren de inspirator van de zwemvereniging De Biesboschzwemmers en initiatiefnemer van het Open Water Zwemmen Sleeuwijk: "Ondanks dat Pluvius bij tijd en wijle van zich deed spreken, kijkt de organisatie van de vijfde Biesbosch Open Water Race terug op een geslaagd evenement. Met ruim 300 wedstrijdstarts, 14 deelnemers aan Zwem voor MIJ en 5 estafetteteams was het een succesvolle dag. De ervaringen met de tijdwaarneming waren zeer positief, zeker omdat er maar vijf handtijden ingevoerd zijn op de ruim 300 starts". Een aantal deelnemers en toeschouwers laat weten "tevreden te zijn over Sleeuwijk". Dirk en zijn team: bedankt!

Hoorn. De "sterke mannen" achter de organisatie "Ter Rede van Hoorn", Hans Beenker en Rick Nobels, verzetten bergen om deelnemers naar Hoorn te lokken. Zelfs flinke geldprijzen worden ingezet. In de ogen van diverse deelnemers en toeschouwers: "het weer viel mee. Wel aardig wat wind". "Organisatie verdient niet de schoonheidsprijs. De baan, start en finish op verschillende plaatsen, moeilijk zichtbaar door de boten langs de kant". "Het terug fluiten van deelnemers die reeds ± 100 meter hadden afgelegd was een blunder". 'De sfeer was goed". "De prijzen waren mooi en behoorlijke geldprijzen". "Jammer dat er te weinig deelnemers waren". "Hoorn verdient een herkansing doch dan niet op een datum waarop andere grootschalige activiteiten in het mooie Hoorn plaats vinden". Hans, Nick en alle medewerkers: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Vught. Jelle Beerens meldt ruim 300 deelnemers. De baan ligt er fantastisch bij. Bijna nergens zoveel boten als op de IJzeren Man in Vught. Ook hier speelt de harde wind het publiek parten doch het blijft prima vertoeven op en rond "het strand". Uitgebreide toilet- en douche gelegenheden maken het voor de sporters aantrekkelijk om deel te nemen aan meerdere onderdelen. De jury maakt een onvoorstelbare blunder met betrekking tot de wetsuits. De correctie "in geval van twijfel voordeel sporter" doet de kenners lachen. De wetsuits, waarover later meer, blijven het veld verdelen en scheidsrechters hun gebrek aan kennis etaleren. De organisatie ontvangt "een tien met een griffel" en iedereen meldt "tot in 2018". Jelle: in 2018 op naar de 400!

Wetsuits 1. In Sleeuwijk is Olivier Jans "het kind van de rekening". Verliezen van tegenstanders die normaliter langzamer zijn is zuur. Erno Vriens en Anne Noom overkomt hetzelfde in Vught. Het is en blijft overduidelijk dat met wetsuit sneller is dan zonder, doch kan er dan nog wel worden gesproken over Open Water Zwemmen of dienen er aparte klassementen en prijzen te komen? Alleen de gedachte hierover is al belachelijk!

Wetsuits 2. De blunder van de scheidsrechter in Vught kan op meerdere wijze worden uitgelegd. In de war gebracht door de diverse, elkaar tegensprekende publicaties, of onvoldoende te zijn voorgelicht vanuit de KNZB / TOWZ, of gebrek aan kennis betreffende de reglementen. Het laatste zegt iets over het niveau van de scheidsrechter!

Livetiming. Al enige jaren maakt livetiming een opmars. Maar wat houdt livetiming precies in? Is het na afloop van een wedstrijd de uitslagen publiceren? Neen! Is het na ieder programma onderdeel de uitslag publiceren? Neen, maar wel iets beter! Remco van Althuis vertelt hierover in Vught. Hij verwacht meer van livetiming tijdens het Open Water Zwemmen. In Almere, het EK en NK hele triatlon, de dag voor Vught, is het genieten van de livetiming. Iedere zwem- fiets- en loop kilometer wordt van iedere deelnemer in kaart gebracht, gekoppeld aan prognoses over tussen tijden en eind tijden! Maar er is meer mogelijk. Wordt het dan geen tijd om jonge deskundige sporters te betrekken in het functioneren van livetiming 2018?

NOK zonder EJK selectie. HET ONDERWERP van gesprek tijdens dit weekeinde. Niet alleen de afwezigheid van deze selectie tijdens het NOK wordt door alle, zonder uitzondering, insiders veroordeeld, ook de uitspraken van "Bondscoach" (hoe kan iemand tot Bondscoach worden benoemd die niet uit de Open Water wereld afkomstig is?) Ronald Stolk op de Zwemkroniek website leidt tot grote hilariteit. In Hoorn verschijnt een tweetal aan de start om aldaar te worden geklopt. Waarom nemen zij wel deel in Hoorn en niet aan het ONK?

Oss. Op zaterdag 16 september 2017 wordt het Open Water seizoen 2017 afgesloten met de 23e Osse Maasrace. De vereniging OZ&PC Arethusa doet er alles aan om deze laatste wedstrijd te laten uitgroeien tot een onvergetelijke finish van Open Water 2017. Marco van Rooyen, master zwemmer van Arethusa en in 1987 een zeer snelle schoolslag zwemmer, is positief over de organisatie. Vrijwel alle klassementen zijn beslist. Aanstaande zaterdag worden de Klassementsprijzen uitgedeeld. Gisterenavond 198 aanmeldingen, hedenmorgen 231, op het moment van schrijven 266. Oss verdient minimaal 300 - 400 starts.

In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw strijdt Chris Doornbosch, recentelijk genoemd en geroemd in "70 jaar Nationale 2 km Zee Zwemtocht Harlingen" niet met maar tegen zijn eigen bond de KNZB. De KNZB ontvangt op 13 november 1933 het predicaat Koninklijk doch stelt zich in die jaren alles behalve Koninklijk op. Chris strijdt tot vlak na de oorlog een ongelijke vrijwel kansloze strijd om zijn missie, landelijke Open Water Klassementen en Nationale Open Water Kampioenschappen, te realiseren. De KNZB heeft het moeilijk met de 3-voudige Olympische Kampioene van 1936, de 17-jarige Rie Mastenbroek. Ria gaat in 1937, 18 jaar oud, werken als zweminstructrice. De "Koninklijke" NZB ontneemt haar de amateur status en Rie wordt uitgesloten van wedstrijden. In, tijdens en direct na de Tweede Wereld oorlog heeft de Bond het te druk met het al dan niet terecht royeren van NSB'ers waaronder diverse grote namen uit de zwemsport. Er is geen tijd en vooral geen belangstelling voor het Open Water Zwemmen. Chris neemt in 1947 een beslissing die uiteindelijk zal leiden tot het instellen van de Sportwereld Bekers in 1948. In het boek "Zwemmen 'n eeuwig feest", uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de KNZB op pagina 141, wordt dieper ingegaan op de strijd van Chris tegen zijn eigen Bond. 2 Sportwereld Bekers, beschikbaar gesteld door een landelijke courant, voor de beste heer en dame in het klassement samengesteld uit de 2 snelste 3 kilometers plus de 2 snelste 2 kilometers. De eerste winnaars in 1948: Annie Veldhuyzen van De Robben en Hans Wittemans van ZIAN. In 1952, het eerste lustrum van de Sportwereld Bekers, betekent het laatste jaar van deze Bekers. Vanaf 1953 neemt de KNZB het heft in handen en vanaf dan wordt er gestreden om de Zwemkroniek Bekers. Chris zet zijn strijd om erkenning voort doch staakt eind jaren vijftig zijn pogingen om de schoolslag-, verenigingsbekers en vooral Kampioenschappen te realiseren.

Aton Demuth, zwembondsman in hart en nieren neemt de organisatie over en komt met een langebaan commissie. Gedurende tientallen jaren wordt op deze wijze het klassement samengesteld. Pogingen tot meer erkenning hebben nauwelijks resultaat. "De man met verschillende petten op" zoals Aton wordt genoemd verschuilt zich achter de reglementen, zijn commissie en uiteindelijk altijd achter het KNZB bestuur. Toch worden er kleine succesjes geboekt. Rond de jaren zeventig komen de schoolslag- en de verenigingsbekers in beeld. In de jaren tachtig neemt een aantal trainer / coaches en fanatieke Open Water Zwemmers het initiatief om te "moderniseren". Als eerste wordt het systeem van de klassementen veranderd. Alle wedstrijden tellen mee en er wordt gerekend in seconden vanaf de nummer één. Om de schok niet al te groot te laten zijn worden het oude en het nieuwe klassement naast elkaar gehanteerd. In 1997, het vijftigste Open Water Seizoen, is het laatste van de beide klassementen. Daarna gaat het verder volgens de nieuwe telling en blijft de oude telling op de achtergrond nog een aantal jaren "meespelen". Inmiddels is Aton en zijn langebaan commissie verdwenen en neemt de huidige TOWZ de touwtjes in handen. Net als Chris heeft Aton zich tientallen jaren, geheel belangeloos, ingezet doch er is een tijd van komen en een tijd van gaan.

Anno 2016 wordt het duidelijk dat de deelnemers aantallen schrikbarend snel afnemen. De klassementen nauwelijks nog topprestaties tonen. De TOWZ meer en meer kan worden vergeleken met de voormalige langebaan commissie, bestaande uit oude mannen en vrouwen die totaal geen initiatief meer vertonen en een overduidelijk gebrek aan ambitie en innovatie tonen om het Open Water Zwemmen "niet te laten verzuipen". In het huidige seizoen, 2017, wordt met diverse prominente deelnemers, trainers / coaches, organisatoren en belangstellenden gesproken. Het wederom, net als in de jaren zeventig en tachtig, extra aandacht (PR) schenken aan deze discipline maakt duidelijk dat herstel mogelijk moet zijn. Vandaar een voorzichtige poging om te komen tot een herstelplan 2018-2019-2020.

1.Oprichten van een Belangenorganisatie Open Water Zwemmen.

Geen vereniging. Een participatiegroep bestaande uit alle Open Water Geledingen en mogelijk de KNZB / TOWZ.

2.Het realiseren van een aantal doelen te weten:

-het voorkomen van dubbele wedstrijden waarvoor reeds zeer uitgebalanceerde ideeën bestaan;

-reduceren van de kosten met minimaal 25-40%;

-verhogen van de inkomsten eveneens met minimaal 25-40%;

-het aantrekken van sponsors voor de landelijke organisatie (dus de huidige sponsoring per wedstrijd blijft onaangetast);

-het realiseren van geldprijzen, per wedstrijd en per klassement;

-het professionaliseren van het Open Water Zwemmen (zie onder andere de alinea over livetiming).

3.Werkwijze:

-indien voldoende belangstelling vanuit de organisaties, deelnemers, insiders en belangstellenden een Algemene bijeenkomst;

-eventueel direct, anders via de weg der geleidelijkheid, het instellen van een Belangenorganisatie Open Water Zwemmen;

-het geven van vertrouwen en het voorzien van middelen, onder andere vergader ruimte (n) - organisatiekosten;

-met als eerste taak samen met de KNZB en tijdelijk nog de TOWZ komen tot een succesvolle formule.

Graag hierbij het initiatief aan de organisaties, deelnemers, trainer / coaches, insiders, belangstellenden om direct na afloop van Oss "spijkers met koppen te slaan".

 

De tussenstanden van de alternatieve open water klassementen zijn te vinden
op deze website, via het menu "Open Water", of klik op deze link.

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018