GeorgeSports Logo

 

WETSUITS DE DOODSTEEK VOOR HET OPEN WATER ZWEMMEN (3)

2017-05-19, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

"Begin dit jaar heeft de FINA bekend gemaakt dat per 1 januari 2017 nieuwe regels effectief zijn voor het gebruik van wetsuits in het Open Water zwemmen in verband met de gezondheid en veiligheid van zwemmers. Deze regels schrijven voor dat een wetsuit verplicht is, wanneer de watertemperatuur onder de 18 graden is. Is de temperatuur tussen de 18 en 20 graden dan is het dragen van een wetsuit optioneel en boven de 20 graden is een wetsuit verboden."

Ditmaal worden er vraagtekens geplaats bij het argument "gezondheid en veiligheid".

De belangrijkste reden van deze vraagtekens "dood door hartstilstand".

Medische keuringen, testen, ECG, een optimale Medische begeleiding, alles ontbreekt en dan wordt het argument "gezondheid en veiligheid" gehanteerd om de wetsuits op te dringen!

Het is denkbaar dat er andere redenen aan deze reglementsaanpassing ten grondslag liggen. Welke? Lees verder...........doch eerst een inkijk in "Dood door hartstilstand".

"LIEVE SIMON (hh 2)

Ruim 20 jaar geleden nam ik afscheid van jou, een buitengewoon mens – arts in de juiste betekenis van het woord – voorzitter van ONZE medische commissie – arts van het Olympisch comité en bovenal man en huisvader van een fantastisch gezin. Tijdens een indrukwekkende en zeer emotionele begrafenis, toonden duizenden met mij hun grote respect en diepe genegenheid. Een hartstilstand, tijdens de training in het jouw zo geliefde en vertrouwde zwembad, maakte abrupt een einde aan het bruisende leven van een nauwelijks 50 – jarige. Alle gesprekken, vergaderingen van ONZE medische commissie, keuringen van duizenden sporters, konden niet voorkomen dat jij ons veel te vroeg ontviel. De hartstilstand, toen al meer dan regelmatig ons onderwerp van gesprek, trof ook jou. Nadien trachtte ik ons werk, de “verplichte zeer regelmatige medische keuring voor sporters, doch ook ouders, familieleden en belangstellenden” voort te zetten en nog meer onder de aandacht te brengen. Ik voelde mij meer dan eens een roepende in de woestijn. Vanuit jouw graf heb jij mij vaak bemoedigend toegesproken, na weer een tegenslag. Ook weet ik dat jij je niet zelden hebt omgedraaid na de zoveelste stupiditeit van een collega en / of het nauwelijks te accepteren onbegrip van een verzekeringsmaatschappij.

In oktober 2004 heb jij mij op de been gehouden tijdens de donkere dagen rond het overlijden van Gijs, fysiotherapeut van ONZE medische commissie. Jouw overlijden vond ik onterecht en zinloos, al heb ik niet het recht om dit te zeggen en te denken, doch het heengaan van Gijs – amper 25 jaar, maakte mij woedend. Zoals altijd was jij daar en wees mij, zoals keer op keer, op alle positieve dingen en…….”George, ooit realiseren WIJ een preventieve medische begeleiding / keuring voor sporters”. Lieve Simon: kijk mee over mijn schouder en lees……………………

Maandag 6 juni 2005. Het Algemeen Dagblad meldt: “Atletiek. Twee doden bij halve marathon. De halve marathon van Stuttgart is gisteren twee hardlopers fataal geworden. De mannen, 28 en 42 jaar, zakten na afloop in elkaar. Vorige maand stierven twee hardlopers tijdens een halve marathon in IJsselstein.”

Lieve vriend: blijf mij inspireren tijdens de kruistocht tegen het onbegrip. Help mij ONZE uitgangspunten in deze te blijven uitdragen en verdedigen. Corrigeer mij als ik in mijn onmacht en woede ongenuanceerde uitspraken doe of handelingen verricht. Laat de vlam van jouw lichtende voorbeeld mijn weg in deze leiden. Het uiteindelijke resultaat zal zeer terecht een postume erkenning betekenen. Rust zacht.

PS. Gisterenavond, woensdag 18 april 2012, meldt de Belgische televisie dat de jeugdige voetballers van Club Brugge per direct een "forse keuring" moeten ondergaan. Dit naar aanleiding van alweer de dood van een drietal sporters het afgelopen weekeinde. Een Italiaanse voetballer zakte ineen. Een top volleybalspeelster in België overkwam hetzelfde en in Nederland, na afloop van de Utrecht marathon, overleed een 14 - jarige jongen. Club Brugge neemt het initiatief, doch wat voor één. Een keuring van € 50,00!, door sponsors gefinancierd!, moet het aantal doden door hartstilstand met 50% terugdringen!. Slechts één vereniging van de vele duizenden die enige actie onderneemt. Helaas krijgt de verplichte APK keuring voor auto' s nog altijd voorrang boven een goede medische begeleiding van sporters, de eigen kinderen. Bonden, verenigingen, doch vooral ouders: U moet zich diep, heel diep, schamen!"

PS. Deze verhalen zijn compleet terug te vinden op de website www.GeorgeSports.eu onder Columns.

FINA: gezondheid en veiligheid, een al te opzichtige drogreden. Als alle bekende en minder bekende doden in de sport vanwege een hartstilstand de FINA, de KNZB en uiteraard eveneens het NOC/NSF nog niet hebben doen besluiten een Medische verklaring, bij de aanvang van het sporten, en een goede Medische begeleiding, tijdens en na afloop van een sportcarrière, te eisen, kan het niet anders dan dat er andere redenen aan deze besluitvorming ten gronde liggen. Een schriftelijke reactie vanuit de KNZB naar aanleiding van vragen over de verplichting van wetsuits tijdens de schoolslag (SS) luidt:

"We horen inderdaad langs alle kanten dat het niet te doen is om in een wetsuit schoolslag te zwemmen, dus m.i. zal dat dan ook niet gebeuren. De FINA heeft regels opgesteld, maar op internationaal niveau wordt er geen schoolslag gezwommen, dus dat is iets van Nederland specifiek",

bevestigt het vermoeden dat het niet om de gezondheid en veiligheid gaat. Iedere insider weet dat een wedstrijd over 3 kilometer SS beduidend langer duurt dan dezelfde afstand op de BC. Geen wetsuits omdat het "niet te doen is om in een wetsuit schoolslag te zwemmen". Hiervoor geen wetsuits beschikbaar, dan maar geen verplichting. Het draait dus allemaal om wetsuits en dat wijst richting commerciële redenen.

Ook het noemen van 4, door Arena geproduceerde wetsuits, wijst in die richting. Arena, niet voor niets de hoofdsponsor van de KNZB, krijgt hiermee een voordeel boven andere merken die echter volgens de FINA reglementen 2017 net zo goed in aanmerking komen als de genoemde Arena serie. Eén terechte verplichting: de pakken dienen een keuring te ondergaan en, net als de Arena pakken, worden voorzien van het FINA vignet om in 2018 volledig te worden geaccepteerd maar waar hoorden wij dit eerder?

Inmiddels heeft al een aantal sporters duidelijk gemaakt dat de strijd wederom niet met gelijke uitgangspunten zal gaan plaats vinden. Eerder heeft de internationale zwemwereld bakzeil moeten halen vanwege de enorme hoeveelheid protesten tegen de pakken in het zwembad. Men sprak met cynisme over "records in pakken" en de echte records. Men heeft hiervan vooralsnog blijkbaar niets geleerd. Eerst invoeren onder druk van de commercie en vervolgens op hangende pootjes terug naar af.

Jongstleden zaterdag, 13 mei 2017, werd er de "traditionele" 10 kilometer in een buitenbad georganiseerd. De nummer één uit 2016 , niet zwemmend in een wetsuit, legde ruim 10' toe op de nummer één van 2017, uiteraard met wetsuit. Daarnaast zwom deze "winnaar" niet in zijn Arena pak, voor de reden zie Facebook, doch in een niet goedgekeurde wetsuit. Wat moet dat straks worden in Vriezenveen tijdens de openingswedstrijd van het Open Water seizoen 2017 en niet zelden een prachtige wedstrijd, zeer goed georganiseerd, doch veelal met een watertemperatuur die aan de lage kant is.

Wie gaat namens de KNZB en / of de organisatie de woordenstrijd aan over het gebruik van de toegestane en "verboden" pakken en is de aldaar verantwoordelijke op de hoogte van de juiste FINA regels en vertaling? Volgens de insiders laat de FINA reglementering over het gebruik van wetsuits ook andere merken wetsuits toe! Het draait allemaal om de pakken die in 2018 al dan niet worden toegestaan. Dat 2017 mogelijk chaotisch gaat verlopen daarvan ligt geen Bondsbestuurder nog medewerker van het Bondsbureau maar één moment wakker!

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018